Δείτε εδώ όλες τις ανακοινώσεις απο τις δικαστικές υπηρεσίες Λάρισας για τα έκτακτα μέτρα λόγω του κορωνοϊού

Προς διευκόλυνση των συναδέλφων και των πολιτών της Λάρισας, εξαιτίας της έκδοσης αλλεπάλληλων ανακοινώσεων από τους διευθύνοντες τις δικαστικές υπηρεσίες της Λάρισας και για την ευχερέστερη εύρεση αυτών, στο παρόν άρθρο, το οποίο θα ανανεώνεται συνεχώς, θα υπάρχουν σε μορφή link όλες οι ανακοινώσεις σε χρονική σειρά από την νεότερη προς την παλαιότερη.

 

Πράξη του Διευθύνοντα το Ειρηνοδικείο Λάρισας για τον αυτεπάγγελτο ορισμό συζήτησης υποθέσεων μικροδιαφορών των (αρχικών) δικασίμων της 06.05.2020 και 13.05.2020 για την δικάσιμο της 24.06.2020

 

Πράξη του Διευθύνοντα το Ειρηνοδικείο Λάρισας για τον αυτεπάγγελτο ορισμό συζήτησης υποθέσεων μικροδιαφορών των (αρχικών) δικασίμων της 01.04.2020, 29.04.2020 και 06.05.2020 για την δικάσιμο της 08.07.2020

 

Πράξη του Διευθύνοντα το Ειρηνοδικείο Λάρισας για τον αυτεπάγγελτο ορισμό συζήτησης υποθέσεων μικροδιαφορών των (αρχικών) δικασίμων της 01.04.2020, 08.04.2020 και 13.05.2020 για την δικάσιμο της 01.07.2020

 

Πράξη του Διευθύνοντα το Ειρηνοδικείο Λάρισας για τον αυτεπάγγελτο ορισμό συζήτησης υποθέσεων Ασφαλιστικών Μέτρων των (αρχικών) δικασίμων της 02.04.2020 και 09.04.2020 για την δικάσιμο της 25.06.2020

 

Πράξη του Διευθύνοντα το Ειρηνοδικείο Λάρισας για τον αυτεπάγγελτο ορισμό συζήτησης υποθέσεων Ασφαλιστικών Μέτρων των (αρχικών) δικασίμων της 19.03.2020 και 26.03.2020 για την δικάσιμο της 18.06.2020

 

Ανακοίνωση της Εισαγγελίας Εφετών Λάρισας για τις υποθέσεις που επρόκειτο να συζητηθούν στο Μονομελές Εφετείο Κακουργημάτων Λάρισας την 4-6-2020

 

Αυτεπάγγελτος προσδιορισμός συζήτησης υποθέσεων Ανακοπών της (αρχικής) δικασίμου της 19/3/2020 του Πρωτοδικείου Λάρισας

 

Αυτεπάγγελτος προσδιορισμός συζήτησης υποθέσεων Διατροφών της (αρχικής) δικασίμου της 6/4/2020 του Πρωτοδικείου Λάρισας

 

Αυτεπάγγελτος προσδιορισμός συζήτησης υποθέσεων Διατροφών της (αρχικής) δικασίμου της 16/3/2020 του Πρωτοδικείου Λάρισας

 

Αυτεπάγγελτος προσδιορισμός συζήτησης υποθέσεων ακούσιας νοσηλείας της (αρχικής) δικασίμου της 17/3/2020 του Πρωτοδικείου Λάρισας

 

Αυτεπάγγελτος προσδιορισμός συζήτησης υποθέσεων Γαμικών Διαφορών της (αρχικής) δικασίμου της 16/3/2020 του Πρωτοδικείου Λάρισας

 

Πράξη του Διευθύνοντα το Ειρηνοδικείο Λάρισας για τον αυτεπάγγελτο ορισμό συζήτησης υποθέσεων μικροδιαφορών της (αρχικής) δικασίμου της 18.03.2020 για την δικάσιμο της 24.06.2020

 

Πράξη του Διευθύνοντα το Ειρηνοδικείο Λάρισας για τον αυτεπάγγελτο ορισμό συζήτησης υποθέσεων μικροδιαφορών της (αρχικής) δικασίμου της 18.03.2020 για την δικάσιμο της 17.06.2020

 

Πράξη του Διευθύνοντα το Ειρηνοδικείο Λάρισας για τον αυτεπάγγελτο ορισμό συζήτησης υποθέσεων μικροδιαφορών της (αρχικής) δικασίμου της 18.03.2020

 

Ανακοίνωση της Διευθύνουσας το Πρωτοδικείο Λάρισας για τον τρόπο επαναλειτουργίας των υπηρεσιών του Πρωτοδικείου

 

Ανακοίνωση της Διευθύνουσας το Διοικητικό Πρωτοδικείο Λάρισας για τα μέτρα ασφαλούς λειτουργίας του δικαστηρίου

 

Πράξη του Διευθύνοντα το Ειρηνοδικείο Λάρισας για τον αυτεπάγγελτο ορισμό συζήτησης υποθέσεων εκουσίας δικαιοδοσίας της (αρχικής) δικασίμου της 20.03.2020

 

Πράξη του Διευθύνοντα το Ειρηνοδικείο Φαρσάλων για την (οίκοθεν) επαναφορά για εκδίκαση του συνόλου των υποθέσεων των οποίων η συζήτηση ματαιώθηκε κατά το διάστημα 13.03.2020 – 31.05.2020

 

Χρονική κατανομή εγγεγραμμένων στο πινάκιο υποθέσεων της δικασίμου 02-06-2020 (Πινάκιο Εφέσεων Τακτικής)

 

Ανακοίνωση της Εισαγγελίας Εφετών Λάρισας για τις υποθέσεις που επρόκειτο να συζητηθούν στο Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων Λάρισας την 2-6-2020

 

Πράξη του Διευθύνοντα το Ειρηνοδικείο Φαρσάλων για την παράταση προθεσμίας υποβολής προτάσεων σε υποθέσεις (νέας) τακτικής διαδικασίας που έληγαν εντός του χρονικού διαστήματος από 13.03.2020 έως και 31.05.2020

 

Ανακοίνωση του Ειρηνοδικείου Λάρισας για τις υποθέσεις τακτικής διαδικασίας που είχαν προσδιορισθεί αρχικά για την 20.03.2020 και την 27.03.2020

 

Ανακοίνωση του Διευθύνοντα το Ειρηνοδικείο Λάρισας για τις εργασίες του Ειρηνοδικείου απο 01.06.2020

 

Ανακοίνωση της Διευθύνουσας το Πρωτοδικείο Λάρισας ενόψει της επαναλειτουργίας των πολιτικών δικαστηρίων από 01-06-2020

 

Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ (Β΄2033/28.05.2020) η ΚΥΑ για τους κανόνες τήρησης αποστάσεων στα δικαστήρια και της εν μέρει προσωρινής αναστολής των δικών ενώπιον των ποινικών δικαστηρίων από 1.6.2020 έως και 21.6.2020

 

Διευκρινίσεις ως προς την 89/2020 πράξη της Διευθύνουσας το Πρωτοδικείο Λάρισας

 

Πράξη της Διευθύνουσας το Πρωτοδικείο Λάρισας τροποποιητική για τις εργασίες του Πρωτοδικείου μέχρι την 31.05.2020

 

Πράξη της Διευθύνουσας το Πρωτοδικείο Λάρισας για ορισμό δικασίμων πολιτικών και ποινικών υποθέσεων για το διάστημα 01.07.2020 έως και 15.07.2020 και από 01.09.2020 έως και 15.09.2020

 

Συμπληρωματική ανακοίνωση – απάντηση του Ειρηνοδικείου Λάρισας

 

Ανακοίνωση της Εισαγγελίας Εφετών Λάρισας για τις υποθέσεις που επρόκειτο να συζητηθούν στο Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων Λάρισας την 25-5-2020

 

Ανακοίνωση της Εισαγγελίας Εφετών Λάρισας για τις υποθέσεις που επρόκειτο να συζητηθούν στο Μονομελές Εφετείο Κακουργημάτων Λάρισας την 21-5-2020

 

Ανακοίνωση της Εισαγγελίας Εφετών Λάρισας για τις υποθέσεις που επρόκειτο να συζητηθούν στο Μονομελές Εφετείο Κακουργημάτων Λάρισας την 25-5-2020

 

Ανακοίνωση της Εισαγγελίας Εφετών Λάρισας για τις υποθέσεις που επρόκειτο να συζητηθούν στο Πενταμελές Εφετείο Κακουργημάτων Λάρισας την 27-5-2020

 

Ανακοίνωση της Εισαγγελίας Εφετών Λάρισας για τις υποθέσεις που επρόκειτο να συζητηθούν στο Τριμελές Εφετείο Πλημμελημάτων Λάρισας την 28-5-2020

 

Ανακοίνωση της Εισαγγελίας Εφετών Λάρισας για τις υποθέσεις που επρόκειτο να συζητηθούν στο Τριμελές Εφετείο Πλημμελημάτων Λάρισας την 26-5-2020

 

Ανακοίνωση της Εισαγγελίας Εφετών Λάρισας για τις υποθέσεις που επρόκειτο να συζητηθούν στο Τριμελές Εφετείο Πλημμελημάτων Λάρισας την 19-5-2020

 

Πράξη της διευθύνουσας το Πρωτοδικείο Λάρισας για την εφαρμογή της ΚΥΑ Δ1α/ΓΠ.οικ. 30340/15.05.2020 για την αναστολή διεξαγωγής των δικών ενώπιον των πολιτικών Δικαστηρίων της Χώρας από την 16.05.2020 έως και 31.05.2020

 

Ανακοίνωση της Διευθύνουσας το Εφετείο Λάρισας για την επαναλειτουργία των υπηρεσιών από 16.05.2020 έως 31.05.2020

 

Πράξη του διευθύνοντα το Ειρηνοδικείο Φαρσάλων για την εφαρμογή της ΚΥΑ Δ1α/ΓΠ.οικ. 30340/15.05.2020 για την αναστολή διεξαγωγής των δικών ενώπιον των πολιτικών Δικαστηρίων της Χώρας από την 16.05.2020 έως και 31.05.2020

 

Επαναλειτουργία Ειρηνοδικείου Λάρισας από 16.05.2020 – 31.05.2020

 

Πράξη του Διευθύνοντος το Ειρηνοδικείο Λάρισας για ορισμό συνεδριάσεων για το διάστημα 01.07.2020-15.07.2020 και 01.09.2020-15.07.2020

 

Επαναπροσδιορισμός υποθέσεων τακτικής διαδικασίας του Μονομελούς Πρωτοδικείου Λάρισας

 

Ενημέρωση απο το Γραμματέα της έδρας του Τριμελούς Εφετείου Πλημμελημάτων Λάρισας για υπόθεση που επρόκειτο να συζητηθεί σήμερα 11.05.2020 μετά απο διακοπή της δικασίμου 12.11.2019

 

Ανακοίνωση της Εισαγγελίας Εφετών Λάρισας για τις υποθέσεις που επρόκειτο να συζητηθούν στο Δευτεροβάθμιο Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων Λάρισας την 13-5-2020

 

Ανακοίνωση της Εισαγγελίας Εφετών Λάρισας για τις υποθέσεις που επρόκειτο να συζητηθούν στο Τριμελές Εφετείο Πλημμελημάτων Λάρισας την 12.05.2020

 

Ανακοίνωση της Εισαγγελίας Εφετών Λάρισας για τις υποθέσεις που επρόκειτο να συζητηθούν στο Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων Λάρισας την 11.05.2020

 

Πράξη της Διευθύνουσας το Εφετείο Λάρισας για ορισμό ποινικών και πολιτικών συνεδριάσεων για το διάστημα 01.07.2020-15.07.2020 και 01.09.2020-15.07.2020

 

Ανακοίνωση της Εισαγγελίας Εφετών Λάρισας για τις υποθέσεις που επρόκειτο να συζητηθούν στο Μονομελές Εφετείο Κακουργημάτων Λάρισας την 07.05.2020

 

Ενημέρωση απο την Διευθύνουσα το Διοικητικό Πρωτοδικείο Λάρισας για την ηλεκτρονική υποβολή δηλώσεων των άρθρων 33 παρ.6 του π.δ. 18/1989 και 133 παρ.2 του ν. 2717/1999 και διευκρινήσεις για τη συζήτηση από 6.5.2020 των υποθέσεων

 

Ενημέρωση απο το Γραμματέα της έδρας του Δευτεροβάθμιου Τριμελούς Εφετείου Κακουργημάτων Λάρισας για υπόθεση που επρόκειτο να συζητηθεί σήμερα 30.04.2020 μετά απο διακοπή της δικασίμου 12.02.2020

 

Απόφαση για την λειτουργία του Υποθηκοφυλακείου Τυρνάβου από 28.04.2020 έως και 15.05.2020

 

Πράξη της Διευθύνουσας το Πρωτοδικείο Λάρισας για τη λειτουργία του Πρωτοδικείου για το διάστημα απο 28.04.2020 έως 15.05.2020

 

Νέα ανακοίνωση της Διευθύνουσας το Πρωτοδικείο Λάρισας για την συζήτηση των συναινετικών ανακλήσεων- εξαλείψεων – μεταρρυθμίσεων προσημείωσης

 

Πράξη της Διευθύνουσας το Διοικητικό Πρωτοδικείο Λάρισας για τη συζήτηση υποθέσεων για το χρονικό διάστημα από 6.5.2020 έως και 15.5.2020

 

Απόφαση για την λειτουργία του Αμίσθου Υποθηκοφυλακείου/ Ενεχυροφυλακείου/ Κτηματολογικού Γραφείου Λαρίσης από 28.4.2020 έως και 15.5.2020

 

Επαναλειτουργία Ειρηνοδικείου Λάρισας για τις υποθέσεις που αναφέρονται στην με αριθ. Β 1588/25.4.2020 ΚΥΑ

 

Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ (Β΄1587/25.04.2020) η ΚΥΑ για το καθεστώς λειτουργίας για το χρονικό διάστημα από 28.4.2020 έως και 15.5.2020 των έμμισθων, άμισθων υποθηκοφυλακείων κλπ.

 

Επαναλειτουργία Ειρηνοδικείων και Πρωτοδικείου για τις υποθέσεις που αναφέρονται στην με αριθ. Β 1588/25.4.2020 ΚΥΑ – Επαναλειτουργία Υποθηκοφυλακείων – Κτηματολογικών Γραφείων απο 28.04.2020

 

Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ (Β΄1588/25.04.2020) η ΚΥΑ για την παράταση της αναστολής των εργασιών των δικαστηρίων μέχρι και την 15.05.2020

 

Ανακοίνωση της Εισαγγελίας Εφετών Λάρισας για τις υποθέσεις που επρόκειτο να συζητηθούν στο Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων Λάρισας την 27.04.2020

 

Ανακοίνωση της Εισαγγελίας Εφετών Λάρισας για τις υποθέσεις που επρόκειτο να συζητηθούν στο Μονομελές Εφετείο Κακουργημάτων Λάρισας την 27.04.2020

 

Δημοσιεύτηκε η ΚΥΑ για την παράταση του μέτρου της απαγόρευσης λειτουργίας των έμμισθων και άμισθων υποθηκοφυλακείων μέχρι και την 27.04.2020 (ΦΕΚ Β΄1302/11.04.2020)

 

Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ (Β΄1301/11.04.2020) η ΚΥΑ για την παράταση της αναστολής των εργασιών των δικαστηρίων μέχρι και την 27.04.2020

 

Ενημέρωση απο το Γραμματέα της έδρας του Πενταμελούς Εφετείου Κακουργημάτων Λάρισας για υπόθεση που επρόκειτο να συζητηθεί σήμερα 10.04.2020 μετά απο διακοπή της δικασίμου 03.02.2020

 

Δεύτερη ανακοίνωση του διευθύνοντα το Ειρηνοδικείο Φαρσάλων για ημερομηνίες αυτεπάγγελτου (επανά) προσδιορισμού συζήτησης υποθέσεων (νέας) τακτικής διαδικασίας

 

Ανακοίνωση της Εισαγγελίας Εφετών Λάρισας για τις υποθέσεις που επρόκειτο να συζητηθούν στο Πενταμελές Εφετείο Κακουργημάτων Λάρισας την 08.04.2020

 

Ανακοίνωση της Εισαγγελίας Εφετών Λάρισας για τις υποθέσεις που επρόκειτο να συζητηθούν στο Δευτεροβάθμιο Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων Λάρισας την 08.04.2020

 

Ανακοίνωση της Εισαγγελίας Εφετών Λάρισας για τις υποθέσεις που επρόκειτο να συζητηθούν στο Μικτό Ορκωτό Εφετείο Λάρισας την 07.04.2020

 

Δημοσιεύτηκε η ΚΥΑ για την παράταση του μέτρου της απαγόρευσης λειτουργίας των έμμισθων και άμισθων υποθηκοφυλακείων (ΦΕΚ Β΄1117/01.04.2020)

 

Ανακοίνωση της Εισαγγελίας Εφετών Λάρισας για τις υποθέσεις που επρόκειτο να συζητηθούν στο Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων Λάρισας την 07.04.2020

 

Ενημέρωση απο το Γραμματέα της έδρας του Τριμελούς Εφετείου Κακουργημάτων Λάρισας για υποθέσεις που επρόκειτο να συζητηθούν την 01.04.2020 μετά απο διακοπή της δικασίμου 03.03.2020

 

Πράξη της Διευθύνουσας το Διοικητικό Πρωτοδικείο Λάρισας για ματάιωση δικασίμων και τον τρόπο εφαρμογής της ΚΥΑ για την αναστολή λειτουργίας των Δικαστικών Υπηρεσιών

 

Ενημέρωση απο τη Γραμματέα της έδρας του Τριμελούς Εφετείου Κακουργημάτων Λάρισας για υπόθεση που επρόκειτο να συζητηθεί την 31.03.2020 μετά απο διακοπή της δικασίμου 19.02.2020

 

Πράξη του διευθύνοντα το Ειρηνοδικείο Φαρσάλων για την εφαρμογή της ΚΥΑ Δ1α/Γ.Π.οικ. 21159/27.03.2020 για την αναστολή των εργασιών των ΔΙκαστηρίων εως 10.04.2020

 

Ανακοίνωση της Εισαγγελίας Εφετών Λάρισας για τις υποθέσεις που επρόκειτο να συζητηθούν στο Τριμελές Εφετείο Πλημμελημάτων Λάρισας την 09.04.2020 μετά απο διακοπή της δικασίμου 10.03.2020

 

Ανακοίνωση της Εισαγγελίας Εφετών Λάρισας για τις υποθέσεις που επρόκειτο να συζητηθούν στο Τριμελές Εφετείο Πλημμελημάτων Λάρισας την 31.03.2020

 

Ανακοίνωση της Εισαγγελίας Εφετών Λάρισας για τις υποθέσεις που επρόκειτο να συζητηθούν στο Τριμελές Εφετείο Πλημμελημάτων Λάρισας την 26.03.2020

 

Ανακοίνωση της Εισαγγελίας Εφετών Λάρισας για τις υποθέσεις που επρόκειτο να συζητηθούν στο Τριμελές Εφετείο Πλημμελημάτων Λάρισας την 24.03.2020

 

Ενημέρωση απο το Ειρηνοδικείο Λάρισας για ματαίωση συζήτησης αιτήσεων προσωρινών διαταγών

 

Δημοσιεύτηκε η ΚΥΑ για την προσωρινή μερική απαγόρευση λειτουργίας των έμμισθων και άμισθων υποθηκοφυλακείων (ΦΕΚ Β΄936/19.03.2020)

 

Ανακοίνωση της Εισαγγελίας Εφετών Λάρισας για τις υποθέσεις που επρόκειτο να συζητηθούν στο Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων Λάρισας την 23.03.2020

 

Ανακοίνωση του διευθύνοντα το Ειρηνοδικείο Φαρσάλων για ημερομηνίες αυτεπάγγελτου (επανά)προσδιορισμού συζήτησης υποθέσεων (νέας) τακτικής διαδικασίας

 

Ανακοίνωση της Εισαγγελίας Εφετών Λάρισας για τις υποθέσεις που επρόκειτο να συζητηθούν στο Μονομελές Εφετείο Κακουργημάτων Λάρισας την 19.03.2020

 

Εγκύκλιος του Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου 5/2020 προς τους Εισαγγελείς Εφετών και Πρωτοδικών για την λειτουργία των Εισαγγελιών σε εφαρμογή των μέτρων για τον κορωνοϊό

 

Ανακοίνωση αναστολής διαδικασιών του Αρείου Πάγου σύμφωνα με την υπ” αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ.18176/15 Μαρτίου 2020 (ΦΕΚ 864 τ. Β’) Κοινή Υπουργική Απόφαση των Υπουργών Εθνικής Άμυνας – Υγείας – Δικαιοσύνης

 

Νεότερη Πράξη του διευθύνοντα το Ειρηνοδικείο Φαρσάλων Ειρηνοδίκη κ.Αθανασίου Μπλάντα που αφορά στα μέτρα έναντι του κορωνοϊού

 

Ανακοίνωση της Διευθύνουσας το Πρωτοδικείο Λάρισας για την κατάθεση αιτήσεων ασφαλιστικών μέτρων σύμφωνα με το άρθρο τρίτο παρ.1 της από 15.3.2020 ΚΥΑ (ΦΕΚ Β” 864/15.3.2020)

 

Ανακοίνωση της Διευθύνουσας το Πρωτοδικείο Λάρισας για την κατάθεση δικογράφων σύμφωνα με το άρθρο τρίτο παρ.1 της από 15.3.2020 ΚΥΑ (ΦΕΚ Β” 864/15.3.2020)

 

Ανακοίνωση της Διευθύνουσας το Διοικητικό Πρωτοδικείο Λάρισας για τον τρόπο εφαρμογής της ΚΥΑ για την αναστολή λειτουργίας των Δικαστικών Υπηρεσιών

 

Ανακοίνωση του Διευθύνοντα το Ειρηνοδικείο Λάρισας για τον τρόπο εφαρμογής της ΚΥΑ για την αναστολή λειτουργίας των Δικαστικών Υπηρεσιών

 

Ανακοίνωση της Εισαγγελίας Εφετών Λάρισας για τις υποθέσεις που επρόκειτο να συζητηθούν στο Δευτεροβάθμιο Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων Λάρισας την 19.03.2020 μετά από διακοπή της δικασίμου 05.2.2020

 

Ανακοίνωση της Εισαγγελίας Εφετών Λάρισας για τις υποθέσεις που επρόκειτο να συζητηθούν στο Τριμελές Εφετείο Πλημμελημάτων Λάρισας την 17.03.2020

 

Ανακοίνωση της Εισαγγελίας Εφετών Λάρισας για τις υποθέσεις που επρόκειτο να συζητηθούν στο Μ.Ο.Ε. Λάρισας την 17 και την 18 Μαρτίου 2020

 

Νεότερη ανακοίνωση για τη λειτουργία των γραφείων του Δικηγορικού Συλλόγου Λάρισας κατά το χρόνο ισχύος των μέτρων για την αντιμετώπιση του κορωνοϊού

 

Πράξη της Διευθύνουσας το Διοικητικό Εφετείο Λάρισας – ματαίωση της δικασίμου της 17.03.2020

 

Ανακοίνωση της Εισαγγελίας Εφετών Λάρισας για τις υποθέσεις που επρόκειτο να συζητηθούν στο Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων Λάρισας την 16.03.2020

 

Νέα ΚΥΑ για την αναστολή των εργασιών των δικαστηρίων (ΦΕΚ Β΄ 864/15.03.2020)

 

Συμμετοχή δικηγόρων σε εκλογές σωματείων κατά το χρόνο ισχύος των μέτρων για την αντιμετώπιση του κορωνοϊού

 

Λειτουργία της βιβλιοθήκης του Δικηγορικού Συλλόγου Λάρισας κατά το χρόνο ισχύος των μέτρων για την αντιμετώπιση του κορωνοϊού

 

Διευκρινιστική ανακοίνωση του Πρωτοδικείου Λάρισας ως προς την παρ. 6 της ΚΥΑ για την αναστολή λειτουργίας των Δικαστικών Υπηρεσιών

 

Ανακοίνωση των Υποθηκοφυλάκων του Νομού Λάρισας για τον τρόπο συναλλαγής με το κοινό εξαιτίας των προληπτικών μέτρων για τον κορωνοϊό

 

Ανακοίνωση της Διευθύνουσας το Πρωτοδικείο Λάρισας για τον τρόπο εφαρμογής της ΚΥΑ για την αναστολή λειτουργίας των Δικαστικών Υπηρεσιών

 

Πράξη του διευθύνοντα το Ειρηνοδικείο Φαρσάλων Ειρηνοδίκη κ.Αθανασίου Μπλάντα που αφορά στα μέτρα έναντι του κορωνοϊού

 

Δημοσιεύτηκε η ΚΥΑ για την αναστολή εργασιών των δικαστηρίων της χώρας μέχρι και την 27.03.2020

 

Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 55/11.03.2020 η Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου για τη δυνατότητα αναστολής των εργασιών των δικαστηρίων της χώρας

Έκτακτη ενημέρωση για το ωράριο στο Κ.Κ.Λάρισας