Τίτλος Εταιρίας Επωνυμία Εταιρίας Διεύθυνση Πόλη ΤΚ
ΥΠΕΡΑΣΠΙΣΗ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
 (ΑΜΔΣΛ 90002)
ΥΠΕΡΑΣΠΙΣΗ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Μ. ΑΛΕΞ/ΡΟΥ 3 ΛΑΡΙΣΑ 41222
ΠΕΡΙ ΔΙΚΑΙΟΥ
ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΑΡΙΣΑΣ

(ΑΜΔΣΛ 90000)
ΠΕΡΙ ΔΙΚΑΙΟΥ 
ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΑΡΙΣΑΣ
ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ 36 ΛΑΡΙΣΑ 41222
ΔΙΚΗ – ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ
 (ΑΜΔΣΛ 90003)
ΘΕΟΦΙΛΟΣ – ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΚΩΤΣΙΟΥ
& ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ
ΔΕΥΚΑΛΙΩΝΟΣ 1 ΛΑΡΙΣΑ 41222
ΚΩΝ/ΝΟΣ ΚΟΚΚΑΣ – ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΚΟΚΚΑ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
 (ΑΜΔΣΛ 90004)
ΚΩΝ/ΝΟΣ ΚΟΚΚΑΣ – ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΚΟΚΚΑ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΟΥΜΟΥΝΔΟΥΡΟΥ 10 41222 ΛΑΡΙΣΑ