Ονοματεπώνυμο Τηλέφωνο Email
Γραμματεία Δ.Σ.Λ. Γεώργιος Μητράς 2410532044 dslar@dslar.gr
Αχιλλέας Νούλας 2410532044 dslar@dslar.gr
Νικόλαος Μπαντραλέξης 2410532044 dslar@dslar.gr
Βιβλιοθήκη Παπουτσής Κωνσταντίνος 2410539815 kpapoutsis@dslar.gr