Αγγελία – Δικηγόρος με ειδίκευση στο Εργατικό Δίκαιο

Περιγραφή: Η ΚΡΕΜΑΛΗΣ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ με έδρα την Αθήνα επιθυμεί την συνεργασία με Δικηγόρο με εξειδίκευση στο Εργατικό Δίκαιο με τουλάχιστον 3 χρόνια σχετική εμπειρία και άριστη γνώση αγγλικών για εσωτερική συνεργασία. Απόφοιτοι του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών «Εργατικό Δίκαιο» θα προτιμηθούν. Προσφέρουμε ευκαιρίες συνεχούς κατάρτισης, ελκυστικές προοπτικές σταδιοδρομίας και ένα δυναμικό και φιλικό περιβάλλον για […]

Αγγελία – Δικηγόρος με ειδίκευση στο Ασφαλιστικό Δίκαιο

Περιγραφή: Η ΚΡΕΜΑΛΗΣ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ με έδρα την Αθήνα επιθυμεί την συνεργασία με Δικηγόρο με εξειδίκευση στο Ασφαλιστικό Δίκαιο, με τουλάχιστον 3 χρόνια σχετική εμπειρία και άριστη γνώση αγγλικών για εσωτερική συνεργασία. Απόφοιτοι του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών «Δημόσιο Δίκαιο/Δημόσιες Πολιτικές» θα προτιμηθούν. Προσφέρουμε ευκαιρίες συνεχούς κατάρτισης, ελκυστικές προοπτικές σταδιοδρομίας και ένα δυναμικό και φιλικό περιβάλλον […]

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πρόσληψη διοικητικού υπαλλήλου στο Δικηγορικό Σύλλογο Λάρισας

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                            Λάρισα, 28 Σεπτεμβρίου 2022 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ                           Αριθμ. πρωτ. 696 ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ Ταχ. Δ/νση: Μέγαρο Δικηγόρων Λάρισας Τ.Θ. 1004 – 41 000 Λάρισα Πληροφορίες:    Γεώργιος Μητράς Τηλ: […]

Αναζήτηση Δικηγόρου για συνεργασία με έμμισθη εντολή απο το Σωματείο SolidarityNow

Στο πλαίσιο παρέμβασης στις Ανοιχτές Δομές Φιλοξενίας Προσφύγων στη Θεσσαλία, το Σωματείο Αλληλεγγύη SolidarityNow, που ιδρύθηκε το 2013 με στόχο την υποστήριξη ευάλωτων κοινωνικά ομάδων, την καταπολέμηση του κοινωνικού και οικονομικού αποκλεισμού και την προάσπιση των ατομικών και κοινωνικών δικαιωμάτων και τo 2016, θέλοντας να ανταποκριθεί στις εκτεταμένες συνέπειες της προσφυγικής κρίσης, το SolidarityNow (SN) επικεντρώθηκε στο […]

Ζητείται ασκούμενος/-η ή νεος/-α δικηγόρος για συνεργασία σε δικηγορικό γραφείο στη Λάρισα

Ζητείται ασκούμενος/-η ή νεος/-α δικηγόρος για συνεργασία σε δικηγορικό γραφείο στη Λάρισα. ΚΩΔ. ΑΓΓΕΛΙΑΣ : 12  Μπορείτε να ζητήσετε τηλέφωνο επικοινωνίας για αυτή την αγγελία στέλνοντας e-mail στο webmaster@dslar.gr αναγράφοντας στο θέμα τον κωδικό αγγελίας

Προκήρυξη του Δικηγορικού Συλλόγου Λάρισας για την πρόσληψη διοικητικού υπαλλήλου με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Λάρισα, 25 Μαΐου 2021 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ Αριθμ. πρωτ. 328 ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ Ν.Π.Δ.Δ. Ταχ. Δ/νση: Μέγαρο Δικηγόρων Λάρισας Δευκαλίωνος 18 & Πατρόκλου Τ.Θ. 1004 – 41 000 Λάρισα Πληροφορίες: κ. Αχιλλέας Νούλας Τηλ: 2410532037 FAX: 2410532042 email: dslar@dslar.gr ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Ο Δικηγορικός Σύλλογος Λάρισας προκειμένου να καλύψει τις υπηρεσιακές ανάγκες του, προτίθεται […]

Ζητείται από Δικηγορική Εταιρεία στην Αθήνα ασκούμενος/η με προοπτική μελλοντικής συνεργασίας

Ζητείται από την ΚΡΕΜΑΛΗΣ Δικηγορική Εταιρεία ασκούμενος/η με προοπτική μελλοντικής συνεργασίας. Απαραίτητα προσόντα: οργανωτικό πνεύμα, υπευθυνότητα, επικοινωνιακές δεξιότητες, άριστη γνώση αγγλικών και πολύ καλή γνώση γερμανικών. Αποστολή βιογραφικών στη διεύθυνση: gmichaelidou@kremalis.gr ΚΩΔ. ΑΓΓΕΛΙΑΣ : 11  Μπορείτε να ζητήσετε τηλέφωνο επικοινωνίας για αυτή την αγγελία στέλνοντας e-mail στο webmaster@dslar.gr αναγράφοντας στο θέμα τον κωδικό αγγελίας

Προκήρυξη για την πλήρωση δύο (2) θέσεων δικηγόρων με πάγια αντιμισθία με σχέση έμμισθης εντολής αορίστου χρόνου για τη Νομική Υπηρεσία της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (Έδρα και ΠΕ Κοζάνης)

Δείτε την προκήρυξη στο συνημμένο αρχείο

Προκήρυξη του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου για πρόσληψη δύο (2) Δικηγόρων με έμμισθη εντολή

Αναρτάται προς ενημέρωση η με Αριθ.πρωτ.:1035/25.1.2021 προκήρυξη του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου για πρόσληψη δύο (2) Δικηγόρων προς γνώση σας και για τις δικές σας ενέργειες.

Προκήρυξη του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης για την πρόσληψη τριών (3) δικηγόρων με έμμισθη εντολή

Αναρτάται προς ενημέρωση η με Αριθ.Πρωτ.με αριθμό πρωτ. ΓΔΟΔΥ/ΔΔΥ/152/10.02.2021 (ΑΔΑ:9ΔΜΔ46ΜΤΛΠ-8ΝΦ) προκήρυξη, του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης για την πρόσληψη τριών (3) δικηγόρων με έμμισθη εντολή

Διευκρινιστική ανακοίνωση για την προκήρυξη του Επιμελητηρίου Λάρισας για την πλήρωση μίας (1) θέσης δικηγόρου παρά πρωτοδίκαις, με έμμισθη εντολή,

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΛΑΡΙΣΑ, 17.02.2021 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Στην προκήρυξη του ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ για την πλήρωση μίας (1) θέσης δικηγόρου παρά πρωτοδίκαις, με έμμισθη εντολή, στην υπηρεσία του Γ.Ε.Μ.Η αναφέρεται στις προϋποθέσεις συμμετοχής : 3.- Να είναι Δικηγόροι παρά πρωτοδίκαις , μέλη του Δικηγορικού Συλλόγου. Κατά ορθή ερμηνεία της ως άνω προϋπόθεσης δύνανται να συμμετάσχουν στην διαδικασία […]

Προκήρυξη του Επιμελητηρίου Κοζάνης για πρόσληψη Δικηγόρου στην Υπηρεσία του Γενικού Εμπορικού Μητρώου

Αναρτάται προς ενημέρωση η με Αριθ.Πρωτ.2657/29.12.2020 προκήρυξη του Επιμελητηρίου Κοζάνης για πρόσληψη Δικηγόρου στην Υπηρεσία του Γενικού Εμπορικού Μητρώου

Προκήρυξη του Επιμελητηρίου Λάρισας για πρόσληψη Δικηγόρου στην Υπηρεσία του Γενικού Εμπορικού Μητρώου

Αναρτάται προς ενημέρωση η με αρ. πρωτ. 2472 /30.12.2020 (ΑΔΑ: ΨΛΗΗ469ΗΛΣ-3ΙΚ) προκήρυξη του Επιμελητηρίου Λάρισας για την πλήρωση μίας (1) θέσης δικηγόρου παρά πρωτοδίκαις, με έμμισθη εντολή, στην Υπηρεσία του Γενικού Εμπορικού Μητρώου του Επιμελητηρίου Λάρισας σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4194/2013, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει Συνημμένο χωρίς τίτλο 00022

Αγγελία – Παραχωρούνται έναντι ενός εντελώς συμβολικού ποσού έπιπλα και νομικά βιβλία σε γραφείο που επίσης προσφέρεται για μίσθωση

Παραχωρούνται έναντι ενός εντελώς συμβολικού ποσού απο συνταξιούχο δικηγόρο Λάρισας 1 μεγάλη βιβλιοθήκη και 2 μικρότερες, 1 γωνιακό γραφείο – έπιπλο,  κλπ (καρέκλες, τραπεζάκι) με τα βιβλία (μονογραφίες κ.ά.) τα οποία βρίσκονται σε  μισθωμένο γραφείο 38 τ.μ., με 2 χώρους, με χαμηλό μίσθωμα στην οδό Παπαναστασίου 41-43, 1ος όροφος (έναντι Δημαρχείου) το οποίο προσφέρεται επίσης για […]

Προκήρυξη του Επιμελητηρίου Πιερίας για πρόσληψη Δικηγόρου στην Υπηρεσία του Γενικού Εμπορικού Μητρώου

Αναρτάται προς ενημέρωση η με Αριθ.Πρωτ.1243/Φ.130/11.11.2020 προκήρυξη του Επιμελητηρίου Πιερίας για πρόσληψη Δικηγόρου στην Υπηρεσία του Γενικού Εμπορικού Μητρώου

Πρακτική άσκηση υποψηφίων δικηγόρων στο Δήμο Λαρισαίων

Ο Δήμος Λαρισαίων προσκαλεί όσες/ους υποψήφιες/ους δικηγόρους επιθυμούν να πραγματοποιήσουν μέρος της άσκησής τους, διάρκειας 6 μηνών, με δυνατότητα παράτασης για επιπλέον χρονικό διάστημα έξι (6) μηνών στο Αυτ. Τμήμα Νομικής Υποστήριξης του Δήμου Λαρισαίων, να υποβάλουν την αίτησή τους από τη Τετάρτη 14/10/2020  ώρα 07:00 π.μ.  έως και την Παρασκευή 23/10/2020 ώρα 24:00. Το […]

Ζητείται ασκούμενος/-η δικηγόρος για άσκηση σε δικηγορική εταιρία στην Αθήνα

Η «ΚΡΕΜΑΛΗΣ Δικηγορική Εταιρεία» με έδρα την Αθήνα, αναζητά ασκούμενο/η δικηγόρο με πλήρες, καθημερινό ωράριο (ενδεικτικά 09.00 – 17.00). Απαραίτητες γνώσεις: Γνώση Η/Υ, Αγγλικά (C1-C2) και πολύ καλή γνώση Γερμανικών (C1). Αποστείλατε τα βιογραφικά σας στο gmichaelidou@kremalis.gr ΚΩΔ. ΑΓΓΕΛΙΑΣ : 10  Μπορείτε να ζητήσετε τηλέφωνο επικοινωνίας για αυτή την αγγελία στέλνοντας e-mail στο webmaster@dslar.gr αναγράφοντας στο θέμα τον […]

Ζητείται ασκούμενος/-η δικηγόρος για άσκηση σε δικηγορικό γραφείο στη Λάρισα

Θέμα: Ζητείται ασκούμενος/-η ή νεος/-α δικηγόρος για συνεργασία με δικηγορική εταιρία. Περιγραφή: Ζητείται ασκούμενος/η δικηγόρος για πλήρη απασχόληση σε δικηγορικό γραφείο στη Λάρισα. Ενασχόληση κυρίως με τους τομείς του Αστικού – Εμπορικού – Ποινικού Δικαίου. Άριστο περιβάλλον εργασίας, ουσιαστική άσκηση. Γνώση υπολογιστών – ξένων γλωσσών θα συνεκτιμηθεί. Αποστολή βιογραφικών: mgalliou@yahoo.gr, ΚΩΔ. ΑΓΓΕΛΙΑΣ : 09  Μπορείτε να […]

Προκήρυξη για την πρόσληψη ενός δικηγόρου με έμμισθη εντολή στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής

Απο την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής εκδόθηκε προκήρυξη για την πρόσληψη ενός δικηγόρου με έμμισθη εντολή στο γραφείο του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής. Σύμφωνα με την υπ. αρ. 29770/7870/1-6-2020 απόφασή μας, η προθεσμία για την υποβολή των υποψηφιοτήτων λήγει την 30η-6-2020. Δείτε συνημμένα την προκήρυξη

Προκήρυξη: Θέσεις Νομικών στη Γ.Γ. Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή και την Αρχή Διασφάλισης του Απορρήτου των Επικοινωνιών

Δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως η Προκήρυξη 1Ε/2020, η οποία αφορά, μεταξύ άλλων, την πλήρωση δύο (2) θέσεων Ειδικού Επιστημονικού Προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου στην Γενική Γραμματεία Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή (Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων) και δέκα (10) θέσεων Ειδικού Επιστημονικού Προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου στην Αρχή […]

«Ευρωπαίοι Δικηγόροι στη Λέσβο»: Πρόσληψη ενός έμπειρου δικηγόρου για να παράσχει νομική βοήθεια σε αιτούντες άσυλο

Η οργάνωση «Ευρωπαίοι Δικηγόροι στη Λέσβο» ζητάει την πρόσληψη ενός έμπειρου δικηγόρου για να παράσχει νομική βοήθεια σε αιτούντες άσυλο. Ρόλος: Δικηγόρος Ασύλου Ημερομηνία έναρξης: Νοέμβρης 2019 Οργανισμός: Ευρωπαίοι Δικηγόροι στη Λέσβο (www.elil.eu) Τοποθεσία: Λέσβος Διάρκεια: Μόνιμος  Ωράριο εργασίας :Πλήρης απασχόληση (9.30-17.00 Δευτέρα- Παρασκευή) Υπόβαθρο: Υπάρχουν σήμερα πάνω από 15.000 αιτούντες άσυλο στο ελληνικό νησί […]

Ζητείται ασκούμενος/-η ή νεος/-α δικηγόρος για συνεργασία με δικηγορική εταιρία

Θέμα: Ζητείται ασκούμενος/-η ή νεος/-α δικηγόρος για συνεργασία με δικηγορική εταιρία. Περιγραφή: Η δικηγορική εταιρία TLG (Τελλιος δικηγορική εταιρία) με έδρα την Θεσσαλονίκη ζητεί για την πόλη της Λάρισας ασκούμενο/-η ή νέο/-α δικηγόρο για συνεργασία. Τομείς δικαίου αστικό και εμπορικό δίκαιο. Βιογραφικό μπορεί να σταλεί ηλεκτρονικά. Email: tlg@tellioslawgroup.com ΚΩΔ. ΑΓΓΕΛΙΑΣ : 08  Μπορείτε να ζητήσετε τηλέφωνο επικοινωνίας […]

Θέση Δικηγόρου στο Δανικό Συμβούλιο για τους Πρόσφυγες στη Λάρισα

Ενημερώνουμε τα μέλη μας πως έχει προκηρυχθεί θέση δικηγόρου στο Δανικό Συμβούλιο για τους Πρόσφυγες στη Λάρισα. Απαραίτητα προσόντα είναι η καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας και μεταπτυχιακό στο Δημόσιο Δίκαιο ή Ανθρώπινα Δικαιώματα ή Διεθνές Δίκαιο. Επιθυμητό προσόν η γνώση της γαλλικής γλώσσας.  Περισσότερες πληροφορίες για το είδος της θέσης και τον τρόπο υποβολής της […]

Πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου απο την Ειδική Γραμματεία Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους

Η Ειδική Γραμματεία Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους (ΕΓΔΙΧ) ανακοινώνει ότι θα προσλάβει με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου εβδομήντα έξι (76) άτομα, κατηγορίας ΠΕ και ειδικότητας Οικονομολόγων και Νομικών, πλήρους απασχόλησης και για διάστημα δώδεκα (12) μηνών από την υπογραφή της σύμβασης με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης έως την λήξη της Πράξης «Δράσεις ενίσχυσης του συντονισμού […]

Προκήρυξη διαγωνισμού για 56 θέσεις Δόκιμων Δικαστικών Πληρεξουσίων στο Νομικό Συμβούλιο του Κράτους

Δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως η προκήρυξη διαγωνισμού για την πλήρωση πενήντα έξι (56) κενών οργανικών θέσεων Δόκιμων Δικαστικών Πληρεξουσίων στο Νομικό Συμβούλιο του Κράτους (Υπουργείο Οικονομικών). Ημερομηνία έναρξης του διαγωνισμού ορίζεται η Δευτέρα 25 Φεβρουαρίου 2019. Στον διαγωνισμό έχουν δικαίωμα συμμετοχής, σύμφωνα με το άρθρο 30 παρ. 4 του ν. 3086/2002, όσοι είναι δικηγόροι […]

Προκήρυξη του ΟΑΕΔ για πρόσληψη δικηγόρων

Απο τον ΟΑΕΔ εκδόθηκε προκήρυξη για την πρόσληψη τεσσάρων (4) δικηγόρων παρ’ Εφέταις, με έμμισθη εντολή, για τις ανάγκες της Νομικής Υπηρεσίας του Οργανισμού στην Αθήνα. Δείτε στο συνημμένο αρχείο το πλήρες κείμενο της προκήρυξης

Προκήρυξη διαγωνισμού για την εισαγωγή σπουδαστών στην Εθνική Σχολή Δικαστικών Λειτουργών.

Εκδόθηκε απο το Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας, και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων η προκήρυξη του διαγωνισμού για την εισαγωγή στην Εθνική Σχολή Δικαστικών Λειτουργών ενενήντα (90) σπουδαστών για το έτος 2019. Ο αριθμός των εισακτέων κατανέμεται ανά κατεύθυνση, ως ακολούθως: Α. Διοικητική Δικαιοσύνη είκοσι έξι (26) θέσεις, ως εξής: τρεις (3) θέσεις δοκίμων εισηγητών του Ελεγκτικού Συνεδρίου, τρεις (3) […]

Αγγελία – Ενοικιάζεται γραφείο

Ενοικιάζεται γραφείο, επιπλωμένο στο κέντρο, χαμηλό ενοίκιο, χαμηλά έξοδα. ΚΩΔ. ΑΓΓΕΛΙΑΣ : 07  Μπορείτε να ζητήσετε στοιχεία επικοινωνίας για αυτή την αγγελία στέλνοντας e-mail στο webmaster@dslar.gr αναγράφοντας στο θέμα τον κωδικό αγγελίας

Προκήρυξη- πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (1ΕΟ/2018) για την υποβολή υποψηφιοτήτων πλήρωσης θέσεων Εποπτών ΟΤΑ, κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 216 παρ. 7 του Ν. 3852/2010, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Έχοντας υπόψη:1.τις διατάξεις α) του άρθρου 216 παρ. 4 του ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 110 του ν. 4555/2018 (Α΄133), β) του άρθρου 132 παρ. 3 του ν. 4555/2018 (Α΄133), γ) της αρ. 43878/ 23.8.2018 (Β’ 3655) Απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών «Καθορισμός προσόντων και διαδικασίας επιλογής Εποπτών ΟΤΑ», δ) του […]

Προκήρυξη διαγωνισμού υποψηφίων διαχειριστών αφερεγγυότητας έτους 2018.

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΦΕΡΕΓΓΥΟΤΗΤΑΣ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις: α) της παρ. 22 της υποπαρ. Γ3 της παρ. Γ΄ του άρθρου 2 του ν. 4336/2015 «Συνταξιοδοτικές διατάξεις – Κύρωση του Σχεδίου Σύμβασης Οικονομικής Ενίσχυσης από τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας και ρυθμίσεις για την υλοποίηση της Συμφωνίας Χρηματοδότησης» (Α΄ 94), όπως η ανωτέρω παρ. 22 τελικά αντικαταστάθηκε […]

Προκήρυξη διαγωνισμού Συμβολαιογράφων έτους 2018

Εκδόθηκε απο το Υπουργείο Δικαιοσύνης Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων προκήρυξη διαγωνισμού για την πλήρωση κενών θέσεων Συμβολαιογράφων έτους 2018. Το κείμενο της προκήρυξης έχει ως εξής: «Έχοντας υπόψη…. Π ρ ο κ η ρ ύ σ σ ο υ μ ε Διαγωνισμό για την πλήρωση κενών θέσεων Συμβολαιογράφων της περιφέρειας κάθε Εφετείου, στις έδρες των Εφετείων […]

Αγγελία – Πωλούνται έπιπλα

Περιγραφή: Πωλούνται: Γραφείο Διευθυντικό 180 Χ90 με κρύσταλο Lacobel χρώματος μαύρο Γραφείο βοηθητικό 95 Χ60 με κρύσταλο Lacobel χρώματος μαύρο Συρταριέρα τροχήλατη Πολυθρόνα επισκέπτη (ξύλο) Πολυθρόνα γραφείου (ξύλο) Τραπεζάκι μέσης 60 Χ60 Βιβλιοθήκη αποτελούμενη από 3 μέρη, συνολικά 200 Χ40 Χ200 Καναπές διθέσιος μάυρο χρώμα (δέρμα) Υποπόδιο γραφείου Όλα τα παραπάνω είναι από ξύλο, χρώματος μπορντώ με μαύρο, σε πολύ καλή κατάσταση. Είναι συσκευασμένα […]

Προκήρυξη για την πρόσληψη δικηγόρου με σχέση έμμισθης εντολής από το Δήμο Λαρισαίων

Ο Δήμος Λαρισαίων προκηρύσσει την πλήρωση με επιλογή μίας (1) ειδικής θέσης Δικηγόρου, μέλους του Δικηγορικού Συλλόγου Λάρισας, με έμμισθη εντολή στο Δήμο Λαρισαίων. Αντικείμενο απασχόλησης του ανωτέρω δικηγόρου θα είναι : Παροχή νομικής υποστήριξης προς τα Πολιτικά όργανα του Δήμου για την προώθηση των επιδιώξεων στόχων, συμφερόντων του Δήμου. Παράσταση στις συνεδριάσεις του Δημοτικού […]

Πρόσληψη Νομικού Συμβούλου με έμμισθη εντολή στην 7η Υ.ΠΕ. Κρήτης

Με τη με αριθμό ΔΙΠΑΑΔ/Φ.ΕΓΚΡ.8/230/οικ.34479/29-12-2014 απόφαση Π.Υ.Σ., αποφασίστηκε και εγκρίθηκε η πρόσληψη είκοσι δικηγόρων με σχέση έμμισθης εντολής σε διάφορους φορείς του Υπουργείου Υγείας. Στη συνέχεια, με τη με αριθμό 197/22.03.2018 Πράξη έγκρισης της Προκήρυξης της Διοικήτριας της 7ης Υ.ΠΕ. Κρήτης, η Διοικήτρια της 7ης Δ.Υ.ΠΕ. Κρήτης ενέκρινε τη συγκεκριμένη Προκήρυξη, η οποία αφορά την […]

Θέση συνεργάτη τμήματος αναπτυξιακών προγραμμάτων στο Κέντρο Ευρωπαϊκού Συνταγματικού Δικαίου

Το Κέντρο Ευρωπαϊκού Συνταγματικού Δικαίου προκηρύσσει θέση συνεργάτη τμήματος αναπτυξιακών προγραμμάτων. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε τον ακόλουθο σύνδεσμο http://www.cecl2.gr/index.php/el/8-thecentre-gr/660-2018-05-03-07-59-01