Πρακτική άσκηση υποψηφίων δικηγόρων στο Δήμο Λαρισαίων

Ο Δήμος Λαρισαίων προσκαλεί όσες/ους υποψήφιες/ους δικηγόρους επιθυμούν να πραγματοποιήσουν μέρος της άσκησής τους, διάρκειας 6 μηνών, με δυνατότητα παράτασης για επιπλέον χρονικό διάστημα έξι (6) μηνών στο Αυτ. Τμήμα Νομικής Υποστήριξης του Δήμου Λαρισαίων, να υποβάλουν την αίτησή τους από τη Τετάρτη 14/10/2020  ώρα 07:00 π.μ.  έως και την Παρασκευή 23/10/2020 ώρα 24:00. Το […]

Ζητείται ασκούμενος/-η δικηγόρος για άσκηση σε δικηγορική εταιρία στην Αθήνα

Η «ΚΡΕΜΑΛΗΣ Δικηγορική Εταιρεία» με έδρα την Αθήνα, αναζητά ασκούμενο/η δικηγόρο με πλήρες, καθημερινό ωράριο (ενδεικτικά 09.00 – 17.00). Απαραίτητες γνώσεις: Γνώση Η/Υ, Αγγλικά (C1-C2) και πολύ καλή γνώση Γερμανικών (C1). Αποστείλατε τα βιογραφικά σας στο gmichaelidou@kremalis.gr ΚΩΔ. ΑΓΓΕΛΙΑΣ : 10  Μπορείτε να ζητήσετε τηλέφωνο επικοινωνίας για αυτή την αγγελία στέλνοντας e-mail στο webmaster@dslar.gr αναγράφοντας στο θέμα τον […]

Ζητείται ασκούμενος/-η δικηγόρος για άσκηση σε δικηγορικό γραφείο στη Λάρισα

Θέμα: Ζητείται ασκούμενος/-η ή νεος/-α δικηγόρος για συνεργασία με δικηγορική εταιρία. Περιγραφή: Ζητείται ασκούμενος/η δικηγόρος για πλήρη απασχόληση σε δικηγορικό γραφείο στη Λάρισα. Ενασχόληση κυρίως με τους τομείς του Αστικού – Εμπορικού – Ποινικού Δικαίου. Άριστο περιβάλλον εργασίας, ουσιαστική άσκηση. Γνώση υπολογιστών – ξένων γλωσσών θα συνεκτιμηθεί. Αποστολή βιογραφικών: mgalliou@yahoo.gr, ΚΩΔ. ΑΓΓΕΛΙΑΣ : 09  Μπορείτε να […]

Προκήρυξη για την πρόσληψη ενός δικηγόρου με έμμισθη εντολή στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής

Απο την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής εκδόθηκε προκήρυξη για την πρόσληψη ενός δικηγόρου με έμμισθη εντολή στο γραφείο του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής. Σύμφωνα με την υπ. αρ. 29770/7870/1-6-2020 απόφασή μας, η προθεσμία για την υποβολή των υποψηφιοτήτων λήγει την 30η-6-2020. Δείτε συνημμένα την προκήρυξη

Προκήρυξη: Θέσεις Νομικών στη Γ.Γ. Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή και την Αρχή Διασφάλισης του Απορρήτου των Επικοινωνιών

Δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως η Προκήρυξη 1Ε/2020, η οποία αφορά, μεταξύ άλλων, την πλήρωση δύο (2) θέσεων Ειδικού Επιστημονικού Προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου στην Γενική Γραμματεία Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή (Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων) και δέκα (10) θέσεων Ειδικού Επιστημονικού Προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου στην Αρχή […]

«Ευρωπαίοι Δικηγόροι στη Λέσβο»: Πρόσληψη ενός έμπειρου δικηγόρου για να παράσχει νομική βοήθεια σε αιτούντες άσυλο

Η οργάνωση «Ευρωπαίοι Δικηγόροι στη Λέσβο» ζητάει την πρόσληψη ενός έμπειρου δικηγόρου για να παράσχει νομική βοήθεια σε αιτούντες άσυλο. Ρόλος: Δικηγόρος Ασύλου Ημερομηνία έναρξης: Νοέμβρης 2019 Οργανισμός: Ευρωπαίοι Δικηγόροι στη Λέσβο (www.elil.eu) Τοποθεσία: Λέσβος Διάρκεια: Μόνιμος  Ωράριο εργασίας :Πλήρης απασχόληση (9.30-17.00 Δευτέρα- Παρασκευή) Υπόβαθρο: Υπάρχουν σήμερα πάνω από 15.000 αιτούντες άσυλο στο ελληνικό νησί […]

Ζητείται ασκούμενος/-η ή νεος/-α δικηγόρος για συνεργασία με δικηγορική εταιρία

Θέμα: Ζητείται ασκούμενος/-η ή νεος/-α δικηγόρος για συνεργασία με δικηγορική εταιρία. Περιγραφή: Η δικηγορική εταιρία TLG (Τελλιος δικηγορική εταιρία) με έδρα την Θεσσαλονίκη ζητεί για την πόλη της Λάρισας ασκούμενο/-η ή νέο/-α δικηγόρο για συνεργασία. Τομείς δικαίου αστικό και εμπορικό δίκαιο. Βιογραφικό μπορεί να σταλεί ηλεκτρονικά. Email: tlg@tellioslawgroup.com ΚΩΔ. ΑΓΓΕΛΙΑΣ : 08  Μπορείτε να ζητήσετε τηλέφωνο επικοινωνίας […]

Θέση Δικηγόρου στο Δανικό Συμβούλιο για τους Πρόσφυγες στη Λάρισα

Ενημερώνουμε τα μέλη μας πως έχει προκηρυχθεί θέση δικηγόρου στο Δανικό Συμβούλιο για τους Πρόσφυγες στη Λάρισα. Απαραίτητα προσόντα είναι η καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας και μεταπτυχιακό στο Δημόσιο Δίκαιο ή Ανθρώπινα Δικαιώματα ή Διεθνές Δίκαιο. Επιθυμητό προσόν η γνώση της γαλλικής γλώσσας.  Περισσότερες πληροφορίες για το είδος της θέσης και τον τρόπο υποβολής της […]

Πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου απο την Ειδική Γραμματεία Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους

Η Ειδική Γραμματεία Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους (ΕΓΔΙΧ) ανακοινώνει ότι θα προσλάβει με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου εβδομήντα έξι (76) άτομα, κατηγορίας ΠΕ και ειδικότητας Οικονομολόγων και Νομικών, πλήρους απασχόλησης και για διάστημα δώδεκα (12) μηνών από την υπογραφή της σύμβασης με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης έως την λήξη της Πράξης «Δράσεις ενίσχυσης του συντονισμού […]

Προκήρυξη διαγωνισμού για 56 θέσεις Δόκιμων Δικαστικών Πληρεξουσίων στο Νομικό Συμβούλιο του Κράτους

Δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως η προκήρυξη διαγωνισμού για την πλήρωση πενήντα έξι (56) κενών οργανικών θέσεων Δόκιμων Δικαστικών Πληρεξουσίων στο Νομικό Συμβούλιο του Κράτους (Υπουργείο Οικονομικών). Ημερομηνία έναρξης του διαγωνισμού ορίζεται η Δευτέρα 25 Φεβρουαρίου 2019. Στον διαγωνισμό έχουν δικαίωμα συμμετοχής, σύμφωνα με το άρθρο 30 παρ. 4 του ν. 3086/2002, όσοι είναι δικηγόροι […]

Προκήρυξη του ΟΑΕΔ για πρόσληψη δικηγόρων

Απο τον ΟΑΕΔ εκδόθηκε προκήρυξη για την πρόσληψη τεσσάρων (4) δικηγόρων παρ” Εφέταις, με έμμισθη εντολή, για τις ανάγκες της Νομικής Υπηρεσίας του Οργανισμού στην Αθήνα. Δείτε στο συνημμένο αρχείο το πλήρες κείμενο της προκήρυξης

Προκήρυξη διαγωνισμού για την εισαγωγή σπουδαστών στην Εθνική Σχολή Δικαστικών Λειτουργών.

Εκδόθηκε απο το Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας, και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων η προκήρυξη του διαγωνισμού για την εισαγωγή στην Εθνική Σχολή Δικαστικών Λειτουργών ενενήντα (90) σπουδαστών για το έτος 2019. Ο αριθμός των εισακτέων κατανέμεται ανά κατεύθυνση, ως ακολούθως: Α. Διοικητική Δικαιοσύνη είκοσι έξι (26) θέσεις, ως εξής: τρεις (3) θέσεις δοκίμων εισηγητών του Ελεγκτικού Συνεδρίου, τρεις (3) […]

Αγγελία – Ενοικιάζεται γραφείο

Ενοικιάζεται γραφείο, επιπλωμένο στο κέντρο, χαμηλό ενοίκιο, χαμηλά έξοδα. ΚΩΔ. ΑΓΓΕΛΙΑΣ : 07  Μπορείτε να ζητήσετε στοιχεία επικοινωνίας για αυτή την αγγελία στέλνοντας e-mail στο webmaster@dslar.gr αναγράφοντας στο θέμα τον κωδικό αγγελίας

Προκήρυξη- πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (1ΕΟ/2018) για την υποβολή υποψηφιοτήτων πλήρωσης θέσεων Εποπτών ΟΤΑ, κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 216 παρ. 7 του Ν. 3852/2010, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Έχοντας υπόψη:1.τις διατάξεις α) του άρθρου 216 παρ. 4 του ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 110 του ν. 4555/2018 (Α΄133), β) του άρθρου 132 παρ. 3 του ν. 4555/2018 (Α΄133), γ) της αρ. 43878/ 23.8.2018 (Β’ 3655) Απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών «Καθορισμός προσόντων και διαδικασίας επιλογής Εποπτών ΟΤΑ», δ) του […]

Προκήρυξη διαγωνισμού υποψηφίων διαχειριστών αφερεγγυότητας έτους 2018.

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΦΕΡΕΓΓΥΟΤΗΤΑΣ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις: α) της παρ. 22 της υποπαρ. Γ3 της παρ. Γ΄ του άρθρου 2 του ν. 4336/2015 «Συνταξιοδοτικές διατάξεις – Κύρωση του Σχεδίου Σύμβασης Οικονομικής Ενίσχυσης από τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας και ρυθμίσεις για την υλοποίηση της Συμφωνίας Χρηματοδότησης» (Α΄ 94), όπως η ανωτέρω παρ. 22 τελικά αντικαταστάθηκε […]

Προκήρυξη διαγωνισμού Συμβολαιογράφων έτους 2018

Εκδόθηκε απο το Υπουργείο Δικαιοσύνης Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων προκήρυξη διαγωνισμού για την πλήρωση κενών θέσεων Συμβολαιογράφων έτους 2018. Το κείμενο της προκήρυξης έχει ως εξής: «Έχοντας υπόψη…. Π ρ ο κ η ρ ύ σ σ ο υ μ ε Διαγωνισμό για την πλήρωση κενών θέσεων Συμβολαιογράφων της περιφέρειας κάθε Εφετείου, στις έδρες των Εφετείων […]

Αγγελία – Πωλούνται έπιπλα

Περιγραφή: Πωλούνται: Γραφείο Διευθυντικό 180 Χ90 με κρύσταλο Lacobel χρώματος μαύρο Γραφείο βοηθητικό 95 Χ60 με κρύσταλο Lacobel χρώματος μαύρο Συρταριέρα τροχήλατη Πολυθρόνα επισκέπτη (ξύλο) Πολυθρόνα γραφείου (ξύλο) Τραπεζάκι μέσης 60 Χ60 Βιβλιοθήκη αποτελούμενη από 3 μέρη, συνολικά 200 Χ40 Χ200 Καναπές διθέσιος μάυρο χρώμα (δέρμα) Υποπόδιο γραφείου Όλα τα παραπάνω είναι από ξύλο, χρώματος μπορντώ με μαύρο, σε πολύ καλή κατάσταση. Είναι συσκευασμένα […]

Προκήρυξη για την πρόσληψη δικηγόρου με σχέση έμμισθης εντολής από το Δήμο Λαρισαίων

Ο Δήμος Λαρισαίων προκηρύσσει την πλήρωση με επιλογή μίας (1) ειδικής θέσης Δικηγόρου, μέλους του Δικηγορικού Συλλόγου Λάρισας, με έμμισθη εντολή στο Δήμο Λαρισαίων. Αντικείμενο απασχόλησης του ανωτέρω δικηγόρου θα είναι : Παροχή νομικής υποστήριξης προς τα Πολιτικά όργανα του Δήμου για την προώθηση των επιδιώξεων στόχων, συμφερόντων του Δήμου. Παράσταση στις συνεδριάσεις του Δημοτικού […]

Πρόσληψη Νομικού Συμβούλου με έμμισθη εντολή στην 7η Υ.ΠΕ. Κρήτης

Με τη με αριθμό ΔΙΠΑΑΔ/Φ.ΕΓΚΡ.8/230/οικ.34479/29-12-2014 απόφαση Π.Υ.Σ., αποφασίστηκε και εγκρίθηκε η πρόσληψη είκοσι δικηγόρων με σχέση έμμισθης εντολής σε διάφορους φορείς του Υπουργείου Υγείας. Στη συνέχεια, με τη με αριθμό 197/22.03.2018 Πράξη έγκρισης της Προκήρυξης της Διοικήτριας της 7ης Υ.ΠΕ. Κρήτης, η Διοικήτρια της 7ης Δ.Υ.ΠΕ. Κρήτης ενέκρινε τη συγκεκριμένη Προκήρυξη, η οποία αφορά την […]

Θέση συνεργάτη τμήματος αναπτυξιακών προγραμμάτων στο Κέντρο Ευρωπαϊκού Συνταγματικού Δικαίου

Το Κέντρο Ευρωπαϊκού Συνταγματικού Δικαίου προκηρύσσει θέση συνεργάτη τμήματος αναπτυξιακών προγραμμάτων. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε τον ακόλουθο σύνδεσμο http://www.cecl2.gr/index.php/el/8-thecentre-gr/660-2018-05-03-07-59-01 

Προκήρυξη διαγωνισμού για την εισαγωγή είκοσι ενός (21) υποψηφίων Ακολούθων Πρεσβείας στη Διπλωματική Ακαδημία του Υπουργείου Εξωτερικών

Προκηρύσσεται διαγωνισμός για την εισαγωγή στη Διπλωματική Ακαδημία είκοσι ενός (21) υποψηφίων Ακολούθων Πρεσβείας.Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στην Αθήνα, σε χώρο και ώρα που θα εξαρτηθούν από τον αριθμό των αιτήσεων συμμετοχής και θα ανακοινωθεί εγκαίρως, με ημερομηνία έναρξης την Τρίτη, 5 Ιουνίου 2018 και ώρα 10.00. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η υποβολή (αυτοπροσώπως ή […]

Προσλήψεις ειδικού επιστημονικού προσωπικού στο Συνήγορο του Πολίτη

Απεστάλη στο εθνικό τυπογραφείο για δημοσίευση ή υπ”  αριθ 5Ε/2018 προκήρυξη του ΑΣΕΠ για 10 θέσεις ειδικού επιστημονικού προσωπικού στο Συνήγορο του Πολίτη. Δείτε την προκήρυξη στο συνημμένο αρχείο

Προκήρυξη για την πρόσληψη δύο δικηγόρων με έμμισθη εντολή από το Συμβολαιογραφικό Σύλλογο Εφετείου Αθηνών -Πειραιώς – Αιγαίου & Δωδεκανήσων

Προκήρυξη για την πρόσληψη δύο δικηγόρων με έμμισθη εντολή εξέδωσε ο Συμβολαιογραφικό έγγραφο Σύλλογος Εφετείων Αθηνών – Πειραιώς Αιγαίου και Δωδεκανήσων.  Δείτε την προκήρυξη στο συνημμένο αρχείο

Αγγελία – ασκούμενη αναζητά γραφείο για άσκηση

Ασκούμενη αναζητά γραφείο για άσκηση ΚΩΔ. ΑΓΓΕΛΙΑΣ : 04 Μπορείτε να ζητήσετε στοιχεία επικοινωνίας για αυτή την αγγελία στέλνονας e-mail στο webmaster@dslar.gr αναγράφοντας στο θέμα τον κωδικό αγγελίας

Αγγελία – πωλούνται έπιπλα γραφείου και νομικά περιοδικά

Πωλούνται 2 βιβλιοθήκες απο μαόνι μασίφ σε άριστη κατάσταση, 3 δερμάτινες πολυθρόνες γραφείου, δερματόδετα νομικά περιοδικά (ΚΝοΒ, ΝοΒ, ΕλΔ/νη), δερματόδετα νομικά συγγραμματα. ΚΩΔ. ΑΓΓΕΛΙΑΣ : 03 Μπορείτε να ζητήσετε στοιχεία επικοινωνίας για αυτή την αγγελία στέλνονας e-mail στο webmaster@dslar.gr αναγράφοντας στο θέμα τον κωδικό αγγελίας  

Αγγελία – αναζήτηση συνεργασίας

Νέα δικηγόρος ενδιαφέρεται για συνεργασία με δικηγορικο γραφείο. ΚΩΔ. ΑΓΓΕΛΙΑΣ : 02 Μπορείτε να ζητήσετε στοιχεία επικοινωνίας για αυτή την αγγελία στέλνονας e-mail στο webmaster@dslar.gr αναγράφοντας στο θέμα τον κωδικό αγγελίας  

Αγγελία – αναζήτηση εργασίας

Επί πτυχίω φοιτήτρια Νομικής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης αναζητά εργασία σε δικηγορικο γραφείο. ΚΩΔ. ΑΓΓΕΛΙΑΣ : 01 Μπορείτε να ζητήσετε στοιχεία επικοινωνίας για αυτή την αγγελία στέλνονας e-mail στο webmaster@dslar.gr αναγράφοντας στο θέμα τον κωδικό αγγελίας

Αναστολή της Προκήρυξης για την πρόσληψη δικηγόρου με έμμισθη εντολή στο Δήμο Τυρνάβου

Απο τη Διεύθυνση Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Τυρνάβου, μας κοινοποίηθηκε η υπ” αριθμ. 19/2018 απόφαση Δημάρχου, με την οποία ανακλήθηκε η με αριθμό 10060/29-6-2017 προκήρυξη για την πρόσληψη δικηγόρου με έμμισθη εντολή στο Δήμο Τυρνάβου. Η απόφαση θα κοινοποιηθεί και στους καταθέσαντες αιτήσεις υποψηφιότητας για τη θέση αυτή. Μπροείτε να δείτε το πλήρες […]

Πρόσκληση ενδιαφέροντος για απασχόληση νομικών απο το ΚΔΕΟΔ (δημόσιες συμβάσεις- κρατικές ενισχύσεις)

  Το ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ (ΚΔΕΟΔ) που εδρεύει στη Θεσσαλονίκη εξέδωσε προσκλησεις ενδιαφέροντος για την απασχόληση δύο ερευνητών με πτυχίο Νομικής, ένας για θέματα δημοσίων συμβάσεων και ένας για θέματα κρατικών ενισχύσεων. Δείτε τις προσκλήσεις ενδιαφέροντος στα συνημμένα αρχεία.