Προκήρυξη για την πρόσληψη ενός δικηγόρου με έμμισθη εντολή στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής

Απο την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής εκδόθηκε προκήρυξη για την πρόσληψη ενός δικηγόρου με έμμισθη εντολή στο γραφείο του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής. Σύμφωνα με την υπ. αρ. 29770/7870/1-6-2020 απόφασή μας, η προθεσμία για την υποβολή των υποψηφιοτήτων λήγει την 30η-6-2020.

Δείτε συνημμένα την προκήρυξη

Συνημμένα αρχεία:
6Κ1ΒΟΡ1Κ-ΠΘΛ
6Κ1ΒΟΡ1Κ-ΠΘΛ (240 KB)
Ψ6Δ4ΟΡ1Κ-ΓΩ6
Ψ6Δ4ΟΡ1Κ-ΓΩ6 (165 KB)