Η βιβλιοθήκη του Δικηγορικού Συλλόγου Λάρισας στεγάζεται στον 3ο όροφο του Μεγάρου Δικηγόρων. Σε έναν καλαίσθητο χώρο περίπου 200 τμ βρίσκονται οι περισσότερες εκδόσεις των νομικών βιβλίων και σχεδόν πλήρης συλλογή περιοδικών όλων των νομικών εκδοτικών οίκων της χώρας, που είναι χρήσιμα στη καθημερινή δουλειά του Δικηγόρου. Ο ΔΣΛ, αντιλαμβανόμενος την αναγκαιότητα της συνεχούς ενημέρωσης, προβαίνει σε αγορές καινούριων βιβλίων και σε ανανεώσεις στις συνδρομές των νομικών περιοδικών, ώστε η συλλογή της βιβλιοθήκης να καλύπτει με πληρότητα όλα τα θέματα δικαίου.

Επίσης σας υπενθυμίζουμε ότι στο χώρο της βιβλιοθήκης έχουν εγκατασταθεί και τεθεί στη διάθεσή των συναδέλφων τρεις (3) Η/Υ με πρόσβαση στο internet, ενώ εντός του Μεγάρου Δικηγόρων Λάρισας λειτουργεί ασύρματη σύνδεση με το internet (Wi-Fi Hotspot) με ελεύθερη πρόσβαση.

Η συλλογή της Βιβλιοθήκης και η χρήση του υλικού της είναι ανοικτής πρόσβασης μόνο για Δικηγόρους, Δικαστές και ασκούμενους Δικηγόρους. Το ωράριο λειτουργίας της βιβλιοθήκης είναι Δευτέρα-Παρασκευή 08.00-14.00 (Τηλ. Επικοινωνίας: 2410539815). Στο χώρο της βιβλιοθήκης υπάρχει χώρος σπουδαστηρίου για την απαραίτητη μελέτη, καθώς και φωτοτυπικό μηχάνημα. Το υλικό της βιβλιοθήκης δεν δανείζεται.

Οι συνδρομές του Δικηγορικού Συλλόγου σε νομικά περιοδικά, που περιλαμβάνονται στη βιβλιοθήκη μας, είναι:

 1. ΚΩΔΙΚΑΣ ΝΟΜΙΚΟΥ ΒΗΜΑΤΟΣ
 2. ΝΟΜΙΚΟ ΒΗΜΑ
 3. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ (ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΔΙΚΑΣΤΩΝ)
 4. ΑΡΜΕΝΟΠΟΥΛΟ
 5. ΑΡΧΕΙΟ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑΣ
 6. ΔΙΑΡΚΗΣ ΚΩΔΙΚΑΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ
 7. ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ
 8. ΠΟΙΝΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ
 9. ΠΡΑΞΗ – ΛΟΓΟΣ
 10. ΠΟΙΝΙΚΟΣ ΛΟΓΟΣ
 11. ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ
 12. ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑΣ
 13. ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑΣ
 14. ΔΕΛΤΙΟ ΕΡΓΑΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ
 15. ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ
 16. ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ
 17. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟ
 18. ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
 19. ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ
 20. ΔΙΚΑΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΙΩΝ
 21. ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ
 22. ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ
 23. ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ
 24. ΧΡΟΝΙΚΑ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ
 25. ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΔΙΚΑΙΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
 26. ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ
 27. ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ
 28. ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΙΚΑ
 29. ΔΕΛΤΙΟ ΔΟΜΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ
 30. ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΔΙΚΑΙΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
 31. ΔΙΚΗ
 32. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΔΙΚΗ
 33. ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ
 34. ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ
 35. ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΑΞΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ
 36. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
 37. ΔΕΛΤΙΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ
 38. ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ
 39. ΕΦΟΡΙΑΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ
 40. ΕΦΟΡΙΑΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
 41. ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΔΙΚΑΙΟΥ ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΑΣ
 42. ΣΥΝΤΑΓΜΑ
 43. ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΕΛΛΗΝΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ
 44. ΚΩΔΙΞ ΝΟΜΩΝ
 45. ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Εκτός από τα ανωτέρω, αρμόδιος υπάλληλος του Δικηγορικού Συλλόγου είναι επιφορτισμένος με τη σωστή λειτουργία της Βιβλιοθήκης, εξυπηρετεί και δίνει τις απαραίτητες πληροφορίες για κάθε αναζήτηση, ενώ μέσα στις παρεχόμενες υπηρεσίες για τους Δικηγόρους-μέλη του ΔΣΛ περιλαμβάνονται και η κατάθεση κάθε έτος των ασφαλιστικών βιβλιαρίων ΤΥΔΕ και ΤΝ, καθώς και η κατάθεση των απαραιτήτων δικαιολογητικών για την προαγωγή σε από παρά Πρωτοδίκαις σε παρ’ Εφέταις και από παρ’ Εφέταις σε παρ’ Αρείω Πάγω.

Τηλέφωνο βιβλιοθήκης: 2410539815 (κ. Παπουτσής Κωνσταντίνος)