ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΑΣΚΟΥΜΕΝΩΝ 

 • ΤΣΑΤΣΑΡΟΣ ΤΡΥΦΩΝ (ΑΝΑΠΛ. ΑΝΔΡΙΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ)
 • ΔΙΑΝΕΛΛΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ (ΑΝΑΠΛ. ΓΚΑΓΚΑ ΦΑΙΔΡΑ)
 • ΤΣΙΚΑΡΔΩΝΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ (ΑΝΑΠΛ. ΖΙΑΓΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ)
 • ΚΟΝΤΕΛΗ ΕΥΓΕΝΙΑ (ΑΝΑΠΛ. ΠΕΡΒΟΛΑΡΑΚΗ ΕΙΡΗΝΗ)
 • ΠΑΠΑΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (ΑΝΑΠΛ. ΜΠΕΤΣΙΜΕΑΣ ΖΗΣΗΣ)

ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΜΗΤΡΩΟΥ

 • ΚΑΛΥΒΑΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ (ΑΝΑΠΛ. ΚΟΓΙΑΝΝΗ ΦΑΝΗ)
 • ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ (ΑΝΑΠΛ. ΤΖΗΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ)
 • ΣΑΚΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ (ΑΝΑΠΛ. ΝΟΥΤΣΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ)
 • ΦΥΤΙΛΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ (ΑΝΑΠΛ. ΚΑΡΥΩΤΗΣ ΑΣΤΕΡΙΟΣ)
 • ΚΑΡΑΛΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ (ΑΝΑΠΛ. ΣΔΟΥΓΚΑ ΕΛΕΝΗ)

ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΜΗΤΡΩΟΥ

 • ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΕΥΡΥΠΙΔΗΣ (ΑΝΑΠΛ. ΜΑΚΡΗ ΑΣΗΜΙΝΑ-ΣΥΛΒΙΑ)
 • ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΣ (ΑΝΑΠΛ. ΜΟΥΡΓΚΑΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ)
 • ΜΟΛΑΡΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ (ΑΝΑΠΛ. ΜΠΑΤΖΑΝΑΚΗ ΜΑΡΙΑ)
 • ΠΕΡΙΛΗ ΖΩΗ (ΑΝΑΠΛ. ΠΑΠΑΛΕΞΑΝΔΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ)
 • ΓΙΟΛΔΑΣΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ (ΑΝΑΠΛ. ΠΟΛΥΖΟΥ ΙΩΑΝΝΑ)

ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΤΑΞΗ ΤΟΥ ΑΡ. 95 ΚΩΔΙΚΑ ΠΕΡΙ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ: 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

 • ΓΚΑΓΚΑ ΦΑΙΔΡΑ
 • ΒΕΛΗΣΣΑΡΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
 • ΤΣΙΚΑΡΔΩΝΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ

 • ΜΠΑΣΔΕΚΗ ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ
 • ΔΙΑΝΕΛΛΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
 • ΓΙΑΝΝΟΥΛΑΣ ΦΩΤΙΟΣ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

 • ΚΟΛΟΚΥΘΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
 • ΚΑΛΟΓΕΡΑΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
 • ΓΙΑΝΝΟΥΛΑΣ ΦΩΤΙΟΣ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΝΕΩΝ ΚΑΙ ΑΣΚΟΥΜΕΝΩΝ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ

 • ΚΑΛΟΓΕΡΑΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
 • ΑΝΡΙΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
 • ΤΣΙΚΑΡΔΩΝΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΤΗΤΑΣ

ανά εβδομάδα θα ορίζονται τρία μέλη του ΔΣ

 

 

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ

Η  θητεία των επιτροπών αυτών θα είναι διετής και θα ολοκληρώνεται στις  31 Δεκεμβρίου του δεύτερου  έτους από την έναρξη της θητείας  του Διοικητικού Συμβουλίου.

 

Η Θεσμική επιτροπή του Κεφαλαίου Α θα αποτελείται εγκρίτους παλαιούς συναδέλφους  εγνωσμένης αξίας και κύρους, μη μέλη του ΔΣ (έως 14 μέλη). Η επιτροπή αυτή θα συγκαλείται από τον Πρόεδρο του  ΔΣΛ. Κατά την συνεδρίαση αυτής θα προεδρεύει  ο  Πρόεδρος  του ΔΣΛ ή ο Α Αντιπρόεδρος και σε περίπτωση απουσίας τους ο παλαιότερος εξ αυτών συνάδελφος.

 

Οι επιτροπές του Κεφαλαίου Β’ θα αποτελούνται από τρία μέλη του ΔΣ του ΔΣΛ. Στις επιτροπές αυτές δύναται να συσταθούν Ομάδες Εργασίας αποτελούμενες από  μέλη του Συλλόγου, που δεν μετέχουν στο Διοικητικό Συμβούλιο. Η επιλογή των προσώπων που θα στελεχώσουν την Ομάδα Εργασίας  θα γίνεται από τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου που θα μετέχουν στην εκάστοτε επιτροπή. Η επιλογή τους  θα γίνεται από τον κατάλογο ενδιαφερομένων που θα δημιουργηθεί, ανά επιτροπή, κατόπιν σχετικής πρόσκλησης ενδιαφέροντος μέσω του ιστότοπου του Συλλόγου.

 

Η σύγκληση των επιτροπών θα γίνεται με επιμέλεια του προεδρεύοντος αυτής. Καθίσταται υποχρεωτική η σύγκληση της εκάστοτε επιτροπής, εφόσον το ζητήσουν δύο μέλη της. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις την σύγκληση αυτής μπορεί να ζητήσει και ο Πρόεδρος του ΔΣΛ.

 

Η συνεδρίαση των επιτροπών θα λαμβάνει χώρα εντός του μεγάρου του ΔΣΛ. Ο τόπος και η ώρα συνεδρίασης της επιτροπής θα πρέπει να γνωστοποιείται προηγουμένως και στον Δ/ντη του Συλλόγου για την τήρηση σχετικού αρχείου συνεδριάσεων των επιτροπών και την απρόκλητη λειτουργία των υπηρεσιών του Συλλόγου.

 

Στις συνεδριάσεις των επιτροπών θα προεδρεύει είτε το μέλος του Προεδρείου του Διοικητικού Συμβουλίου, είτε  σε περίπτωση απουσίας του ο αρχαιότερος σε θητείες σύμβουλος του ΔΣ.Η τήρηση πρακτικών στις συνεδριάσεις είναι προαιρετική. Οι αποφάσεις λαμβάνονται κατά πλειοψηφία των παρισταμένων μελών του ΔΣ. Στις επιτροπές μπορεί πάντα να παρίσταται ο Πρόεδρος του ΔΣΛ ή ο νόμιμος αναπληρωτής του, οπότε και προεδρεύει της συνεδριάσεως.

 

Η Επιτροπή Καθημερινότητας του Γ Κεφαλαίου θα λειτουργήσει πιλοτικά έως το τέλος του τρέχοντος δικαστικού έτους και θα αποτελείται από τρία μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, εναλλασσόμενα εβδομαδιαίως, τα στοιχεία των οποίων θα εμφανίζονται στον ιστότοπο και τις οθόνες ενημέρωσης του ΔΣΛ. Καθήκον της επιτροπής αυτής θα είναι η κατά το δυνατόν άμεση αντιμετώπιση ζητημάτων που θα αντιμετωπίζουν οι συνάδελφοι κατά την λειτουργία του δικαστικού μεγάρου και της διεξαγωγής των δικών.

Με την συγκρότηση της επιτροπής αυτής και για όσο χρονικό διάστημα λειτουργεί αυτήν   αναστέλλεται ο θεσμός του συμβούλου υπηρεσίας διότι καθίσταται άνευ αντικειμένου.