Ημερίδα Δ.Σ.Λ. με θέμα «Προστασία Προσωπικών Δεδομένων – GDPR»