Πρωτοδικείο Λάρισας
Δικαστικό Μέγαρο Λάρισας (2ος όροφος)
Οδός Κούμα 12, Τ.Κ.: 411 10, Λάρισα
Τηλέφωνο: 2410 536662, Fax:2410 536662
e-mail: protodikio.larisa@gmail.com

Διοικητικό Εφετείο Λάρισας
Δικαστικό Μέγαρο Λάρισας (5ος όροφος)
Οδός Κούμα 12, Τ.Κ.: 411 10, Λάρισα
Τηλέφωνο-Fax :2410-251195
e-mail: deflar@adjustice.gr

Ειρηνοδικείο Φαρσάλων
Οδός Θέτιδος 37, Τ.Κ.: 40300, Φάρσαλα
Τηλέφωνο-Fax: 24910 22492
e-mail: yp_dik92@otenet.gr

Διοικητικό Πρωτοδικείο Λάρισας
Δικαστικό Μέγαρο Λάρισας (1ος όροφος)
Οδός Κούμα 12, Τ.Κ.: 411 10, Λάρισα
Τηλέφωνο-Fax: 2410-252519
e-mail: zmantelas@adjustice.gr

Δείτε αναλυτικά όλα τα τηλέφωνα των δικαστηρίων.