Προκήρυξη του ΟΑΕΔ για πρόσληψη δικηγόρων

Απο τον ΟΑΕΔ εκδόθηκε προκήρυξη για την πρόσληψη τεσσάρων (4) δικηγόρων παρ’ Εφέταις, με έμμισθη εντολή, για τις ανάγκες της Νομικής Υπηρεσίας του Οργανισμού στην Αθήνα.

Δείτε στο συνημμένο αρχείο το πλήρες κείμενο της προκήρυξης

Συνημμένα αρχεία:
65782
65782 (786 KB)