Προκήρυξη της ΔΑΠΕΕΠ Α.Ε. για πρόσληψη τεσσάρων (4) Δικηγόρων με σχέση έμμισθης εντολής

Δείτε την προκήρυξη στο συνημμένο αρχείο