Αγγελία – Δικηγόρος με ειδίκευση στο Εργατικό Δίκαιο

Περιγραφή: Η ΚΡΕΜΑΛΗΣ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ με έδρα την Αθήνα επιθυμεί την συνεργασία με Δικηγόρο με εξειδίκευση στο Εργατικό Δίκαιο με τουλάχιστον 3 χρόνια σχετική εμπειρία και άριστη γνώση αγγλικών για εσωτερική συνεργασία. Απόφοιτοι του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών «Εργατικό Δίκαιο» θα προτιμηθούν.
Προσφέρουμε ευκαιρίες συνεχούς κατάρτισης, ελκυστικές προοπτικές σταδιοδρομίας και ένα δυναμικό και φιλικό περιβάλλον για άτομα που ενδιαφέρονται να ακολουθήσουν μια καριέρα με ανοδική πορεία στην επαγγελματική τους σταδιοδρομία.
Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να στείλουν το βιογραφικό τους στο email kkremalis@kremalis.gr με την ένδειξη «Ε_ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ». Θα τηρηθεί απόλυτη εχεμύθεια.

ΚΩΔ. ΑΓΓΕΛΙΑΣ : 13

 Μπορείτε να ζητήσετε στοιχεία επικοινωνίας για αυτή την αγγελία στέλνοντας e-mail στο webmaster@dslar.gr αναγράφοντας στο θέμα τον κωδικό αγγελίας