Προκήρυξη διαγωνισμού για την εισαγωγή είκοσι ενός (21) υποψηφίων Ακολούθων Πρεσβείας στη Διπλωματική Ακαδημία του Υπουργείου Εξωτερικών

Προκηρύσσεται διαγωνισμός για την εισαγωγή στη Διπλωματική Ακαδημία είκοσι ενός (21) υποψηφίων Ακολούθων Πρεσβείας.Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στην Αθήνα, σε χώρο και ώρα που θα εξαρτηθούν από τον αριθμό των αιτήσεων συμμετοχής και θα ανακοινωθεί εγκαίρως, με ημερομηνία έναρξης την Τρίτη, 5 Ιουνίου 2018 και ώρα 10.00. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η υποβολή (αυτοπροσώπως ή […]

Προσλήψεις ειδικού επιστημονικού προσωπικού στο Συνήγορο του Πολίτη

Απεστάλη στο εθνικό τυπογραφείο για δημοσίευση ή υπ’  αριθ 5Ε/2018 προκήρυξη του ΑΣΕΠ για 10 θέσεις ειδικού επιστημονικού προσωπικού στο Συνήγορο του Πολίτη. Δείτε την προκήρυξη στο συνημμένο αρχείο

Προκήρυξη για την πρόσληψη δύο δικηγόρων με έμμισθη εντολή από το Συμβολαιογραφικό Σύλλογο Εφετείου Αθηνών -Πειραιώς – Αιγαίου & Δωδεκανήσων

Προκήρυξη για την πρόσληψη δύο δικηγόρων με έμμισθη εντολή εξέδωσε ο Συμβολαιογραφικό έγγραφο Σύλλογος Εφετείων Αθηνών – Πειραιώς Αιγαίου και Δωδεκανήσων.  Δείτε την προκήρυξη στο συνημμένο αρχείο

Αγγελία – ασκούμενη αναζητά γραφείο για άσκηση

Ασκούμενη αναζητά γραφείο για άσκηση ΚΩΔ. ΑΓΓΕΛΙΑΣ : 04 Μπορείτε να ζητήσετε στοιχεία επικοινωνίας για αυτή την αγγελία στέλνονας e-mail στο webmaster@dslar.gr αναγράφοντας στο θέμα τον κωδικό αγγελίας

Αγγελία – πωλούνται έπιπλα γραφείου και νομικά περιοδικά

Πωλούνται 2 βιβλιοθήκες απο μαόνι μασίφ σε άριστη κατάσταση, 3 δερμάτινες πολυθρόνες γραφείου, δερματόδετα νομικά περιοδικά (ΚΝοΒ, ΝοΒ, ΕλΔ/νη), δερματόδετα νομικά συγγραμματα. ΚΩΔ. ΑΓΓΕΛΙΑΣ : 03 Μπορείτε να ζητήσετε στοιχεία επικοινωνίας για αυτή την αγγελία στέλνονας e-mail στο webmaster@dslar.gr αναγράφοντας στο θέμα τον κωδικό αγγελίας  

Αγγελία – αναζήτηση συνεργασίας

Νέα δικηγόρος ενδιαφέρεται για συνεργασία με δικηγορικο γραφείο. ΚΩΔ. ΑΓΓΕΛΙΑΣ : 02 Μπορείτε να ζητήσετε στοιχεία επικοινωνίας για αυτή την αγγελία στέλνονας e-mail στο webmaster@dslar.gr αναγράφοντας στο θέμα τον κωδικό αγγελίας  

Αγγελία – αναζήτηση εργασίας

Επί πτυχίω φοιτήτρια Νομικής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης αναζητά εργασία σε δικηγορικο γραφείο. ΚΩΔ. ΑΓΓΕΛΙΑΣ : 01 Μπορείτε να ζητήσετε στοιχεία επικοινωνίας για αυτή την αγγελία στέλνονας e-mail στο webmaster@dslar.gr αναγράφοντας στο θέμα τον κωδικό αγγελίας

Αναστολή της Προκήρυξης για την πρόσληψη δικηγόρου με έμμισθη εντολή στο Δήμο Τυρνάβου

Απο τη Διεύθυνση Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Τυρνάβου, μας κοινοποίηθηκε η υπ’ αριθμ. 19/2018 απόφαση Δημάρχου, με την οποία ανακλήθηκε η με αριθμό 10060/29-6-2017 προκήρυξη για την πρόσληψη δικηγόρου με έμμισθη εντολή στο Δήμο Τυρνάβου. Η απόφαση θα κοινοποιηθεί και στους καταθέσαντες αιτήσεις υποψηφιότητας για τη θέση αυτή. Μπροείτε να δείτε το πλήρες […]

Πρόσκληση ενδιαφέροντος για απασχόληση νομικών απο το ΚΔΕΟΔ (δημόσιες συμβάσεις- κρατικές ενισχύσεις)

  Το ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ (ΚΔΕΟΔ) που εδρεύει στη Θεσσαλονίκη εξέδωσε προσκλησεις ενδιαφέροντος για την απασχόληση δύο ερευνητών με πτυχίο Νομικής, ένας για θέματα δημοσίων συμβάσεων και ένας για θέματα κρατικών ενισχύσεων. Δείτε τις προσκλήσεις ενδιαφέροντος στα συνημμένα αρχεία.