Προκήρυξη για την πρόσληψη δύο δικηγόρων με έμμισθη εντολή από το Συμβολαιογραφικό Σύλλογο Εφετείου Αθηνών -Πειραιώς – Αιγαίου & Δωδεκανήσων

Προκήρυξη για την πρόσληψη δύο δικηγόρων με έμμισθη εντολή εξέδωσε ο Συμβολαιογραφικό έγγραφο Σύλλογος Εφετείων Αθηνών – Πειραιώς Αιγαίου και Δωδεκανήσων. 

Δείτε την προκήρυξη στο συνημμένο αρχείο

Συνημμένα αρχεία:
Ω1ΡΗΟΞΝΕ-ΒΡΘ
Ω1ΡΗΟΞΝΕ-ΒΡΘ (1 MB)