Θέση συνεργάτη τμήματος αναπτυξιακών προγραμμάτων στο Κέντρο Ευρωπαϊκού Συνταγματικού Δικαίου

Το Κέντρο Ευρωπαϊκού Συνταγματικού Δικαίου προκηρύσσει θέση συνεργάτη τμήματος αναπτυξιακών προγραμμάτων.

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε τον ακόλουθο σύνδεσμο

http://www.cecl2.gr/index.php/el/8-thecentre-gr/660-2018-05-03-07-59-01