Προσλήψεις ειδικού επιστημονικού προσωπικού στο Συνήγορο του Πολίτη

Απεστάλη στο εθνικό τυπογραφείο για δημοσίευση ή υπ”  αριθ 5Ε/2018 προκήρυξη του ΑΣΕΠ για 10 θέσεις ειδικού επιστημονικού προσωπικού στο Συνήγορο του Πολίτη.

Δείτε την προκήρυξη στο συνημμένο αρχείο

Συνημμένα αρχεία:
ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΣΕΩΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ 5Ε 2018
ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΣΕΩΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ 5Ε 2018 (126 kB)