Πρόσληψη Νομικού Συμβούλου με έμμισθη εντολή στην 7η Υ.ΠΕ. Κρήτης

Με τη με αριθμό ΔΙΠΑΑΔ/Φ.ΕΓΚΡ.8/230/οικ.34479/29-12-2014 απόφαση Π.Υ.Σ., αποφασίστηκε και εγκρίθηκε η πρόσληψη είκοσι δικηγόρων με σχέση έμμισθης εντολής σε διάφορους φορείς του Υπουργείου Υγείας.

Στη συνέχεια, με τη με αριθμό 197/22.03.2018 Πράξη έγκρισης της Προκήρυξης της Διοικήτριας της 7ης Υ.ΠΕ. Κρήτης, η Διοικήτρια της 7ης Δ.Υ.ΠΕ. Κρήτης ενέκρινε τη συγκεκριμένη Προκήρυξη, η οποία αφορά την  πρόσληψη Νομικού Συμβούλου με έμμισθη εντολή στην 7η  Υ.ΠΕ. Κρήτης

Δείτε την προκήρυξη στο συνημμένο αρχείο

Συνημμένα αρχεία:
5814-2018 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ
5814-2018 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ (2 MB)