Αγγελία – αναζήτηση εργασίας

Επί πτυχίω φοιτήτρια Νομικής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης αναζητά εργασία σε δικηγορικο γραφείο. ΚΩΔ. ΑΓΓΕΛΙΑΣ : 01

Μπορείτε να ζητήσετε στοιχεία επικοινωνίας για αυτή την αγγελία στέλνονας e-mail στο webmaster@dslar.gr αναγράφοντας στο θέμα τον κωδικό αγγελίας