Αναστολή της Προκήρυξης για την πρόσληψη δικηγόρου με έμμισθη εντολή στο Δήμο Τυρνάβου

Απο τη Διεύθυνση Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Τυρνάβου, μας κοινοποίηθηκε η υπ’ αριθμ. 19/2018 απόφαση Δημάρχου, με την οποία ανακλήθηκε η με αριθμό 10060/29-6-2017 προκήρυξη για την πρόσληψη δικηγόρου με έμμισθη εντολή στο Δήμο Τυρνάβου. Η απόφαση θα κοινοποιηθεί και στους καταθέσαντες αιτήσεις υποψηφιότητας για τη θέση αυτή.

Μπροείτε να δείτε το πλήρες κείμενο της απόφασης στο συνημμένο αρχείο

Η Πρόεδρος

Νικολέττα Ν. Μπασδέκη

Συνημμένα αρχεία:
Scan 22 Φεβ 2018, 09_58
Scan 22 Φεβ 2018, 09_58 (2 MB)