Προκήρυξη του Επιμελητηρίου Κοζάνης για πρόσληψη Δικηγόρου στην Υπηρεσία του Γενικού Εμπορικού Μητρώου

Αναρτάται προς ενημέρωση η με Αριθ.Πρωτ.2657/29.12.2020 προκήρυξη του Επιμελητηρίου Κοζάνης για πρόσληψη Δικηγόρου στην Υπηρεσία του Γενικού Εμπορικού Μητρώου

Συνημμένα αρχεία:
Συνημμένο χωρίς τίτλο 00007 (1)
Συνημμένο χωρίς τίτλο 00007 (1) (9 MB)