Πρακτική άσκηση υποψηφίων δικηγόρων στο Δήμο Λαρισαίων

dimos-larissas-logo-bigΟ Δήμος Λαρισαίων προσκαλεί όσες/ους υποψήφιες/ους δικηγόρους επιθυμούν να πραγματοποιήσουν μέρος της άσκησής τους, διάρκειας 6 μηνών, με δυνατότητα παράτασης για επιπλέον χρονικό διάστημα έξι (6) μηνών στο Αυτ. Τμήμα Νομικής Υποστήριξης του Δήμου Λαρισαίων, να υποβάλουν την αίτησή τους από τη Τετάρτη 14/10/2020  ώρα 07:00 π.μ.  έως και την Παρασκευή 23/10/2020 ώρα 24:00.

Το χρονικό διάστημα της άσκησης της/του ορίζεται σε έξι (6) μήνες με δικαίωμα παράτασης για διάστημα επιπλέον έξι (6) μηνών, μετά από σχετική αίτηση του υποψηφίου δικηγόρου και την αποδοχή αυτής από τον Υπουργό Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 5 του άρθρου 13 του Ν.4194/2013.

Οι θέσεις των υποψηφίων δικηγόρων που θα πραγματοποιήσουν την άσκησή τους στo Αυτοτελές Τμήμα Νομικής Υποστήριξης του Δήμου Λαρισαίων ορίζονται σε μία (1).

Η ημερομηνία έναρξης της πρακτικής άσκησης διάρκειας έξι (6) μηνών είναι η 1η  Νοεμβρίου 2020 και η ημερομηνία λήξης της η 30η Απριλίου 2021.

Δείτε περισσότερα στο συνημμένο αρχείο

Συνημμένα αρχεία:
ΑΣΚΗΣΗ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ
ΑΣΚΗΣΗ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ (201 KB)