Προκήρυξη: Θέσεις Νομικών στη Γ.Γ. Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή και την Αρχή Διασφάλισης του Απορρήτου των Επικοινωνιών

Δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως η Προκήρυξη 1Ε/2020, η οποία αφορά, μεταξύ άλλων, την πλήρωση δύο (2) θέσεων Ειδικού Επιστημονικού Προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου στην Γενική Γραμματεία Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή (Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων) και δέκα (10) θέσεων Ειδικού Επιστημονικού Προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου στην Αρχή Διασφάλισης του Απορρήτου των Επικοινωνιών.

Δείτεη την προκήρυξη στο συνημμένο αρχείο

Συνημμένα αρχεία:
asep-1-2020 (1)
asep-1-2020 (1) (346 KB)