«Ευρωπαίοι Δικηγόροι στη Λέσβο»: Πρόσληψη ενός έμπειρου δικηγόρου για να παράσχει νομική βοήθεια σε αιτούντες άσυλο

Η οργάνωση «Ευρωπαίοι Δικηγόροι στη Λέσβο» ζητάει την πρόσληψη ενός έμπειρου δικηγόρου για να παράσχει νομική βοήθεια σε αιτούντες άσυλο.

Ρόλος: Δικηγόρος Ασύλου

Ημερομηνία έναρξης: Νοέμβρης 2019

Οργανισμός: Ευρωπαίοι Δικηγόροι στη Λέσβο (www.elil.eu)

Τοποθεσία: Λέσβος

Διάρκεια: Μόνιμος

 Ωράριο εργασίας :Πλήρης απασχόληση (9.30-17.00 Δευτέρα- Παρασκευή)

Υπόβαθρο:

Υπάρχουν σήμερα πάνω από 15.000 αιτούντες άσυλο στο ελληνικό νησί της Λέσβου, οι περισσότεροι από τους οποίους έχουν εγκαταλείψει τη Συρία, το Αφγανιστάν ή το Ιράκ. Η διαδικασία ασύλου που διέρχονται είναι μια περίπλοκη και συνεχώς μεταβαλλόμενη νομική διαδικασία που είναι δύσκολο να πλοηγηθεί. Παρόλα αυτά, δεν υπάρχει κρατική νομική βοήθεια διαθέσιμη για τους αιτούντες άσυλο πριν από τις συνεντεύξεις ασύλου τους και έτσι η πλειοψηφία τους παρακολουθεί τη συνέντευξή τους χωρίς να έχει μιλήσει με δικηγόρο. Ο μόνος τρόπος με τον οποίο ένας αιτών άσυλο μπορεί να λάβει νομική συνδρομή σε σχέση με τη συνέντευξη ασύλου είναι μέσω μιας από τις λίγες ΜΚΟ  του νησιού.

Χωρίς πρόσβαση στη νομική συνδρομή, οι αιτούντες άσυλο συχνά δεν γνωρίζουν τα δικαιώματά τους ούτε κατανοούν τη διαδικασία και τα κριτήρια που εφαρμόζονται κατά την αξιολόγηση των αιτήσεών τους ασύλου. Κατά συνέπεια, είναι σημαντικά μειονεκτούντες όταν παρακολουθούν τη συνέντευξή τους σε θέματα ασύλου και συχνά αντιμετωπίζουν προβλήματα και καθυστερήσεις στη διεκπεραίωση των αιτήσεών τους ασύλου. Αυτή η έλλειψη νομικών πληροφοριών και νομικής συνδρομής θέτει σε κίνδυνο τα ανθρώπινα δικαιώματα και υπονομεύει το κράτος δικαίου.

Οι ευρωπαίοι δικηγόροι στη Λέσβο («ELIL») είναι φιλανθρωπικό ίδρυμα εγγεγραμμένο στη Γερμανία και την Ελλάδα. Ιδρύθηκε από το CCBE (Συμβούλιο Δικηγορικών Συλλόγων της Ευρώπης και τον Γερμανικό Δικηγορικό Σύλλογο DAV το 2016. Οι οργανισμοί αυτοί αντιπροσωπεύουν τους δικηγορικούς συλλόγους 45 κρατών μελών, συνεργαζόμενων και παρατηρητών και μέσω αυτών περισσότερων από ένα εκατομμύριο ευρωπαίων δικηγόρων.

Η ομάδα μας, ομάδα Ελλήνων Δικηγόρων Ασύλου και εθελοντών δικηγόρων ασύλου από την Ευρώπη παρέχουν δωρεάν, ανεξάρτητη νομική βοήθεια σε αιτούντες άσυλο στη Λέσβο.

Το ELIL   είναι εμπνευσμένο από την πεποίθηση στη θεμελιώδη σημασία της διατήρησης του κράτους δικαίου,  της υπεράσπισης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και την διασφάλιση στην πρόσβαση της νομικής βοήθειας. Πιστεύουμε ότι κάθε αιτών άσυλο πρέπει να μπορεί να λάβει δωρεάν νομική βοήθεια, από έναν ανεξάρτητο δικηγόρο με εμπειρία στο δίκαιο ασύλου, πριν  από την συνέντευξη ασύλου.

Eίμαστε ένας από τους λίγους παρόχους νομικής βοήθειας στη Λέσβο και έχουμε δουλέψει στη Μόρια, το κύριο στρατόπεδο της Λέσβου από τον Αύγουστο του 2016. Από τότε έχουμε παράσχει σε πάνω από 9.400 άτομα νομική βοήθεια.

Η κύρια δραστηριότητά μας είναι η παροχή  μιας προς μίας  συμβουλών για προετοιμασία αιτούντων άσυλο για τις συνεντεύξεις ασύλου. Επίσης βοηθάμε στην επανασύνδεση οικογενειών μέσω αιτήσεων επανασύνδεσης του Κανονισμού του Δουβλίνου.  Επιπρόσθετα παρέχουμε κάθε μήνα συνεδρίες των τριών με νομικές πληροφορίες στη Μόρια. Εχουμε επίσης προετοιμάσει ένα νομικό ενημερωτικό φυλλάδιο σε συνεργασία με την Oxfam  και το Ελληνικό Συμβούλιο για τους πρόσφυγες που έχει μεταφραστεί σε 10 γλώσσες και 13.000 αντίτυπα έχουν διανεμηθεί σε αιτούντες άσυλο στη Λέσβο.

H δουλειά μας έχει πραγματικό αντίκτυπο και δηλώνει τη σημασία των αιτούντων άσυλο να έχουν πρόσβαση στη νομική βοήθεια-από αυτούς που βοηθήσαμε, το 74,5% τους έχει δοθεί άσυλο, σε σχέση με σύγκριση μέσου όρου 46.5% στην Ελλάδα.

Λειτουργούμε  από ένα γραφείο στο Olive Grove, κοντά στο στρατόπεδο της Μόρια, που διευκολύνει τους μετανάστες να έχουν ελεύθερη πρόσβαση στις υπηρεσίες μας και μας εγγυάται ευθεία πρόσβαση σε αυτούς που βοηθάμε. Όλη η βοήθεια παρέχεται στις τρεις αποκλειστικές μας αίθουσες  που έχουμε στο Olive Grove για να διασφαλίσουμε την ιδιωτικότητα και εμπιστευτικότητα. Λειτουργούμε επίσης στο κέντρο κράτησης στη Μόρια. Η ομάδα μας είναι μια μίξη μόνιμου προσωπικού και εθελοντών περιορισμένου χρόνου. Το βασικό προσωπικό μας είναι δυο δικηγόροι ασύλου πλήρους απασχόλησης ( ο ένας ως νομικός συντονιστής), ένας νομικώς  εκπαιδευμένος συντονιστής  , ένας υπεύθυνος προγράμματος και δυο διερμηνείς αραβικών και φαρσί. Η ομάδα μας επίσης περιλαμβάνει μέχρι 6 εθελοντές Ευρωπαίων δικηγόρων ασύλου και 2 εθελοντών νομικών βοηθών.

Για να ανταποκριθούμε στην χωρίς προηγούμενο ανάγκη για νομική βοήθεια στη Λέσβο, θέλουμε να προσλάβουμε έναν αφοσιωμένο και έμπειρο δικηγόρο ασύλου για να παράσχει νομική βοήθεια σε αιτούντες άσυλο.

 

Ρόλος:

Η Ημερομηνία έναρξης για αυτόν το ρόλο είναι Νοέμβρης 2019. Προσφέρουμε ανταγωνιστικό μισθό, και δίνονται λεπτομέρειες όταν ζητηθούν.

Ο ρόλος αναφέρεται στον Νομικό Συντονιστή. Ο ρόλος έχει βάση στη Λέσβο.

Αρμοδιότητες

-Παροχή ατομικής νομικής συνδρομής, παροχή συμβουλών, ενημέρωσης και, κατά περίπτωση, εκπροσώπηση των αιτούντων άσυλο, συμπεριλαμβανομένων των ασυνόδευτων ανηλίκων

· Διερεύνηση και σύνταξη των αιτήσεων υποστήριξης των αιτούντων άσυλο, κατά περίπτωση

· Υποστήριξη σε  αιτήσεις επανένωσης οικογενειών στο πλαίσιο του κανονισμού του Δουβλίνου

· Υπευθυνότητα για ένα ενδιαφέρον και ποικίλο αριθμό υποθέσεων

· Ανάπτυξη και διατήρηση καλών σχέσεων με τους αιτούντες διεθνή προστασία, τα ενδιαφερόμενα μέρη και άλλους παράγοντες

· Εκπροσώπηση των Ευρωπαίων Δικηγόρων στη Λέσβο στις συνεδριάσεις νομικής βοήθειας / συντονισμού προστασίας, όπως απαιτείται

Προσόντα και εμπειρία που απαιτούνται

 

Δίπλωμα Νομικής και εγγραφή σε Δικηγορικό Σύλλογο της Ελλάδας

• Λεπτομερής γνώση του ελληνικού δικαίου ασύλου

• Εξοικείωση με σχετικές ελληνικές διαδικασίες ασύλου

• Εξαιρετικές λεκτικές και γραπτές αγγλικές και ελληνικές δεξιότητες

• Εξαιρετική κατάρτιση,  δεξιότητες ανάλυσης και επικοινωνίας

• Τουλάχιστον δύο χρόνια εμπειρίας στην εφαρμογή του δικαίου ασύλου, κατά προτίμηση με εμπειρία εργασίας σε διεθνή οργανισμό ή σε ΜΚΟ

• Η εμπειρία από την παροχή προσωπικής νομικής συνδρομής σε ανθρωπιστικό / έκτακτο πλαίσιο, κατά προτίμηση και σε ασυνόδευτους ανηλίκους

• Προπτυχιακό ή μεταπτυχιακό δίπλωμα σε σχετικό τομέα (π.χ. διεθνές δίκαιο, ανθρώπινα δικαιώματα, προσφυγικό δίκαιο, διεθνείς σχέσεις) επιθυμητό

• Η γνώση του διεθνούς προσφυγικού δικαίου και του δικαίου των ανθρωπίνων δικαιωμάτων είναι επιθυμητή

• Ικανότητα προσαρμογής σε ένα μεταβαλλόμενο νομικό, ανθρωπιστικό / έκτακτο περιβάλλον αντιμετώπισης

• Ικανότητα να εργάζεται σε ένα ταχύ ρυθμό, πολυπολιτισμικό περιβάλλον και να αντιμετωπίζει τις ανταγωνιστικές απαιτήσεις σε σύντομες προθεσμίες

• Εξαιρετικές ικανότητες διαπροσωπικής και ομαδικής εργασίας και εμπειρία από την καθιέρωση καλών εργασιακών σχέσεων με διάφορους ανθρώπους διαφορετικών εθνικοτήτων

• Ικανότητα ενεργητικής και ανεξάρτητης εργασίας

• Παθος με την υποστήριξη των δικαιωμάτων των προσφύγων και των μεταναστών

• Πολιτισμική ευαισθησία

• Υψηλή επαγγελματική ηθική

 

 

Για να κάνετε αίτηση για τη θέση αυτή παρακαλούμε να στείλετε βιογραφικό και επιστολή στα Αγγλικά με email  Philip Worthington (pworhington@elil.eu)

Προθεσμία για υποβολή αιτήσεων 17 Νοεμβρίου 2019

Οι αιτήσεις μπορούν να  όπως έρχονται και η θέση ενδέχεται να πληρωθεί πριν τη προθεσμία. Όλες οι αιτήσεις θα εξεταστούν με αυστηρή εμπιστευτικότητα