Αυτεπάγγελτος προσδιορισμός συζήτησης υποθέσεων Γαμικών Διαφορών της (αρχικής) δικασίμου της 16/3/2020 του Πρωτοδικείου Λάρισας

201401151849099190

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ

 ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Οι υποθέσεις των Γαμικών Διαφορών της δικασίμου της 16/3/2020 που ματαιώθηκαν λόγω COVID-19 προσδιορίστηκαν σε νέα δικάσιμο στις 13/7/2020, ημέρα Δευτέρα και ώρα 09.00. Συνημμένα σας διαβιβάζεται το πινάκιο στο οποίο φαίνεται η παλαιά ημερομηνία που δεν ισχύει πλέον, ενώ η ημερομηνία της νέας δικασίμου φαίνεται στο διαγώνιο υδατογράφημα

Παρακαλούμε για ενημέρωση των μελών σας

Η  ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ

 ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΓΟΥΣΙΟΥ

(σ.σ. Τα μέλη του Δ.Σ.Λ. μπορούν να δουν το πινάκιο στην αντίστοιχη ενότητα του κλειστού τομέα του ιστοτόπου https://services.dslar.gr)