Ανακοίνωση του Ειρηνοδικείου Λάρισας για τις υποθέσεις τακτικής διαδικασίας που είχαν προσδιορισθεί αρχικά για την 20.03.2020 και την 27.03.2020

201401151849099190

 

Η συζήτηση των υποθέσεων αμφισβητούμενης ( τακτικής ) διαδικασίας ( υπό την ισχύ του ν. 4335/2015 ) που είχε προσδιορισθεί αρχικά να λάβει χώρα ενώπιον του Ειρηνοδικείου Λάρισας την 20.03.2020 και 27.03.2020 ( ημέρα Παρασκευή ) και δεν διενεργήθηκαν λόγω της προσωρινής αναστολής της λειτουργίας των Δικαστηρίων της Χώρας θα λάβουν χώρα την 12η Ιουνίου 2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα 09.00΄ π.μ. στο ίδιο ανωτέρω κατάστημα, κατά τα αμέσως παρακάτω ειδικότερα αναφερόμενα.