Ανακοίνωση αναστολής διαδικασιών του Αρείου Πάγου σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ.18176/15 Μαρτίου 2020 (ΦΕΚ 864 τ. Β’) Κοινή Υπουργική Απόφαση των Υπουργών Εθνικής Άμυνας – Υγείας – Δικαιοσύνης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                         Αθήνα, 16 Μαρτίου 2020

ΑΡΕΙΟΣ ΠΑΓΟΣ                                                              Αρ. πρωτ. 777

ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Σύμφωνα με την υπ’ αριθμ Δ1α/ΓΠ.οικ.18176/15 Μαρτίου 2020 (ΦΕΚ 864 τ. Β’) Κοινή Υπουργική Απόφαση των Υπουργών Εθνικής Αμυνας – Υγείας – Δικαιοσύνης αναστέλλονται από τις 13.3.2020 έως και τις 27.3.2020:

α) Οι δίκες ενώπιον των πολιτικών και ποινικών δικαστηρίων.

Σε εφαρμογή των ανωτέρω διατάξεων αναστέλλονται όλες οι δίκες ενώπιον της Ολομέλειας του Αρείου Πάγου και των πολιτικών τμημάτων. Όλες οι δικογραφίες οι οποίες είχαν προσδιοριστεί, να δικαστούν στο χρονικό διάστημα από 13.3.2020 έως 27.3.2020 στα πολιτικά τμήματα του Αρείου Πάγου αποσύρθηκαν και συγκεντρώθηκαν σε συγκεκριμένο χώρο. Μετά την αναστολή των εργασιών, θα επανέλθουν για προσδιορισμό με κλήση του επιμελέστερου των διαδίκων.

Στα ποινικά τμήματα του Αρείου Πάγου θα δικάζονται μόνο οι υποθέσεις, που αφορούν εκδόσεις και κακουργήματα, που ο χρόνος παραγραφής τους συμπληρώνεται εντός του χρονικού διαστήματος από την έναρξη της αναστολής μέχρι και τις 31-1-2021. Οι υποθέσεις που δεν θα εκδικαστούν, θα προσδιοριστούν εκ νέου από την Εισαγγελία του Αρείου Πάγου μετά το πέρας της αναστολής των εργασιών των δικαστηρίων.

β) αναστέλλονται οι νόμιμες και δικαστικές προθεσμίες για τη διενέργεια διαδικαστικών πράξεων και άλλων ενεργειών ενώπιον των υπηρεσιών των δικαστηρίων και των εισαγγελιών , καθώς και η παραγραφή των συναφών αξιώσεων.

Κατόπιν τούτου αναστέλλονται οι καταθέσεις στο Τμήμα Πολιτικού και Αρχείου του Αρείου Πάγου, αιτήσεων αναίρεσης για προσδιορισμό έως την 27η – 3 -2020, πλην των αιτήσεων για τη χορήγηση ή ανάκληση προσωρινής διαταγής.

Αναστέλλεται η κατάθεση αιτήσεων προτίμησης, προτάσεων, πλην των προτάσεων επί απαραδέκτου της αναίρεσης, η κατάθεση κλήσεων, η κατάθεση δηλώσεων για παράσταση στο δικαστήριο, η παραλαβή αποφάσεων, η παραλαβή σχετικών, η κατάθεση παραιτήσεων από το δικόγραφο, η κατάθεση αναψηλαφήσεων, και η κατάθεση γενικά εγγράφων για το δικαστήριο.

Αναστέλλεται η κατάθεση αναφορών και η κατάθεση εξηγήσεων στο τμήμα Επιθεώρησης, Πειθαρχικού και Νομολογίας του Αρείου Πάγου και στη γραμματεία του Προέδρου του Αρείου Πάγου.

Αναστέλλεται η χορήγηση απογράφων και αντιγράφων των αποφάσεων.

Η Γραμματεία του Αρείου Πάγου, σε όλα τα τμήματα και τα γραφεία θα λειτουργεί με μειωμένο προσωπικό.

Ο Πρόεδρος του Αρείου Πάγου

Ιωσήφ Τσαλαγανίδης

7fadd175d584160f5b7f3a42fd9a73b6_XL