Αυτεπάγγελτος προσδιορισμός συζήτησης υποθέσεων ακούσιας νοσηλείας της (αρχικής) δικασίμου της 17/3/2020 του Πρωτοδικείου Λάρισας

201401151849099190

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ

 ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Σας ενημερώνουμε ότι οι υπ” αριθμ. κατάθεσης 231/20, 232/20, 233/20, 248/20, 249/20 ακούσιες νοσηλείες της δικασίμου της 17ης Μαρτίου 2020 μεταφέρθηκαν στη δικάσιμο της 9ης Ιουνίου 2020 λόγω της πανδημίας.

Παρακαλούμε για ενημέρωση των μελών σας

Η  ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ

 ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΓΟΥΣΙΟΥ