Απόφαση για την λειτουργία του Αμίσθου Υποθηκοφυλακείου/ Ενεχυροφυλακείου/ Κτηματολογικού Γραφείου Λαρίσης από 28.4.2020 έως και 15.5.2020

Δημοσιεύεται προς ενημέρωση η ανακοίνωση της Υποθηκοφήλακα Λάρισας κ. Αντιγόνης Σδούγκα για την λειτουργία του Αμίσθου Υποθηκοφυλακείου/ Ενεχυροφυλακείου/ Κτηματολογικού Γραφείου Λαρίσης από 28.4.2020 έως και 15.5.2020

Δείτε το συνημμένο σχετικό έγγραφο

Συνημμένα αρχεία:
ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΚΕΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΚΕΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ (22 KB)