Επαναπροσδιορισμός υποθέσεων τακτικής διαδικασίας του Μονομελούς Πρωτοδικείου Λάρισας

Από τη γραμματεία του Πρωτοδικείου Λάρισας  λάβαμε την ακόλουθη ενημέρωση:
Σας ενημερώνουμε ότι επαναπροσδιορίστηκαν οι υποθέσεις τακτικής του Μονομελούς Πρωτοδικείου του Β” πινακίου της 17-3-2020 με τον κ. Ζιούνα για τις 2-6-2020 κ έχουν ενημερωθεί οι δικηγόροι των υποθέσεων με προσωπικό e-mail, πλην δύο δικαστικών πληρεξουσίων του ΝΣΚ, που δεν έχουν καταχωρημένα e-mail, η κυρία Χατζούλη και ο κύριος Κάσαρης.»