Διευκρινιστική ανακοίνωση του Πρωτοδικείου Λάρισας ως προς την παρ. 6 της ΚΥΑ για την αναστολή λειτουργίας των Δικαστικών Υπηρεσιών

201401151849099190Εκδόθηκε πριν απο λίγο διευκρινιστική ανακοίνωση απο το Πρωτοδικείο Λάρισας ως προς την παρ. 6 της κοινής υπουργικής απόφασης που αφορά την αναστολή λειτουργίας των Δικαστικών Υπηρεσιών και το θέμα της κατάθεσης προτάσεων και προσθήκης και την έκδοση πιστοποιητικών

Το κείμενο της ανακοίνωσης έχει ως εξής :

«ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Η Πρόεδρος Πρωτοδικών Δέσποινα Ρασιδάκη,  Διευθύνουσα το Πρωτοδικείο Λάρισας, ανακοινώνει διευκρινιστικά ως προς το Νο 6 της αναστολής εργασιών ότι δεν θα κατατίθενται προτάσεις και προσθήκες μέχρι τις 27-3-2020 (με την παλιά και τη νέα τακτική), ούτε θα εκδίδονται πιστοποιητικά.

 Η  ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ

 ΚΑΛΛΙΟΠΗ   ΓΟΥΣΙΟΥ»

Δείτε αναλυτικά την ανακοίνωση στο συνημμένο αρχείο

Συνημμένα αρχεία:
ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ (12 kB)