Συμμετοχή δικηγόρων σε εκλογές σωματείων κατά το χρόνο ισχύος των μέτρων για την αντιμετώπιση του κορωνοϊού

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ

Λάρισα, 13 Μαρτίου 2020

Ανακοίνωση

Σχετικά με το θέμα της συμμετοχής δικηγόρων σε επικείμενες εκλογές σε Σωματεία, σας γνωρίζουμε ότι οι συνάδελφοι θα διορίζονται ως δικαστικοί αντιπρόσωποι αλλά ΔΕΝ θα μετέχουν στις εκλογικές διαδικασίες τις ημέρες της απαγόρευσης, συμμορφούμενοι με το Νόμο και τις οδηγίες των αρμοδίων Υπουργείων, Υπηρεσιών και της Εγκυκλίου του Εισαγγελέως του ΑΠ περί ποινικών ευθυνών, ο δε διορισμός θα ισχύει μετά την άρση των απαγορευτικών μέτρων.

ΕΚ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ