Ανακοίνωση της Διευθύνουσας το Πρωτοδικείο Λάρισας για την κατάθεση αιτήσεων ασφαλιστικών μέτρων σύμφωνα με το άρθρο τρίτο παρ.1 της από 15.3.2020 ΚΥΑ (ΦΕΚ Β’ 864/15.3.2020)

201401151849099190

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 Αιτήσεις ασφαλιστικών μέτρων θα κατατίθενται μόνο εφόσον περιέχουν αίτημα προσωρινής διαταγής με εξαιρετικά επείγοντα χαρακτήρα. Η κατάθεση των ανωτέρω αιτήσεων θα γίνεται από ώρα 11:00 έως 13:00.

Η συζήτηση των προσωρινών διαταγών θα γίνεται την επομένη ημέρα της κατάθεσης της αίτησης, κατά την οποία θα προσδιορίζονται για συζήτηση μέχρι δύο αιτήσεις, εκτός αν υφίσταται εξαιρετικά επείγουσα περίπτωση, κατά την κρίση του Προέδρου Υπηρεσίας, που δικαιολογεί την αυθημερόν συζήτηση της αίτησης προσωρινής διαταγής.

Παρακαλούνται οι συνήγοροι να προσέρχονται ένας – ένας εντός του γραφείου των ασφαλιστικών μέτρων και να παραμένει εντός αυτού, μόνο αυτός που εξυπηρετείται, διατηρώντας απόσταση από τη Γραμματέα δύο μέτρων.

Το ίδιο ισχύει και κατά την οποιαδήποτε επικοινωνία των συνηγόρων με τον εκάστοτε Πρόεδρο Υπηρεσίας.

Παρακαλούνται επίσης, όσοι έχουν έστω και ήπια συμπτώματα κρυολογήματος να μην προσέρχονται καθόλου στα γραφεία του Πρωτοδικείου.

Η Διευθύνουσα το Πρωτοδικείο Λάρισας

 Δέσποινα Ρασιδάκη

Πρόεδρος Πρωτοδικών