Πράξη της Διευθύνουσας το Εφετείο Λάρισας για ορισμό ποινικών και πολιτικών συνεδριάσεων για το διάστημα 01.07.2020-15.07.2020 και 01.09.2020-15.07.2020

Η Διευθύνουσα το Εφετείο Λάρισας κ.Χρυσούλα Χαλιαμούρδα, Πρόεδρος Εφετών, εξέδωσε πράξη για τον ορισμό ποινικών και πολιτικών συνεδριάσεων για το διάστημα 01.07.2020-15.07.2020 και 01.09.2020-15.07.2020

Δείτε την πράξη στο συνημμένο αρχείο

Συνημμένα αρχεία:
Document_46
Document_46 (810 kB)