Ενημέρωση απο το Ειρηνοδικείο Λάρισας για ματαίωση συζήτησης αιτήσεων προσωρινών διαταγών

 

 

Απο το Ειρηνοδικείο Λάρισας λάβαμε την κάτωθι ενημέρωση:

«Προς Δικηγορικό Σύλλογο Λάρισας

Σας ενημερώνουμε ότι σήμερα 23-3-2020 στο Ειρηνοδικείο Λάρισας, οι προσωρινές διαταγές των 24/2020 και 42/2020 αιτήσεων ν. 3869/2010, ανεβλήθησαν οίκοθεν λόγω ειδικών συνθηκών ( επιβολή του περιοριστικού μέτρου της γενικής απαγόρευσης κυκλοφορίας σε όλη την ελληνική επικράτεια στο πλαίσιο αντιμετώπισης του κορωνοϊού COVID-19 ) για την 28.05.2020, ημέρα Πέμπτη, ώρα 09.00΄ π.μ.. Η επικοινωνία του Ειρηνοδίκη με τους πληρεξουσίους δικηγόρους των διαδίκων έλαβε χώρα τηλεφωνικά.

 Ο Ειρηνοδίκης

Αθανάσιος Μπλάντας»