Ειρηνοδικείου

Πράξεις του διευθύνοντα το Ειρηνοδικείο Λάρισας για τον αυτεπάγγελτο ορισμό συζήτησης αιτήσεων ασφαλιστικών μέτρων των (αρχικών) δικασίμων 14.01.2021 και 21.01.2021

Δείτε τις πράξεις στα συνημμένα αρχεία ΕΠΑΝΑΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟ 14-1-21 ΕΠΑΝΑΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΑΠΟ 14-1-21 ΚΑΙ 21-1-21 ΕΠΑΝΑΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ 14-1-21 (2) ΕΠΑΝΑΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ 21-1-21

Ανακοίνωση του Ειρηνοδικείου Ελασσόνας για τη λειτουργία του Δικαστηρίου μέχρι την 01.02.2021

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                           Ελασσόνα24.1.2021 ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ                                                      Αριθμ.πρωτ.     ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ   ΄Εχοντας υπόψη την υπ΄ αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ.: 4992/23.1.2021 ΚΥΑ των Υπουργών Οικονομικών, Προστασίας του Πολίτη, Εθνικής Άμυνας, Υγείας, […]

Πράξη του Διευθύνοντα το Ειρηνοδικείο Φαρσάλων για τη λειτουργία του δικαστηρίου μέχρι και την 01.02.2021

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΦΑΡΣΑΛΩΝ   Αριθμός 12 / 2021   ΠΡΑΞΗ Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΤΟ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΦΑΡΣΑΛΩΝ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΠΛΑΝΤΑΣ   Αφού έλαβε υπόψη του : 1) Την με αριθμό Δ1α/ΓΠ.οικ. 4992/22.01.2021 ΚΥΑ των Υπουργών Οικονομικών, κ.λ.π. «Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας για […]

Ανακοίνωση του Ειρηνοδικείου Ελασσόνας για τη λειτουργία του Δικαστηρίου μέχρι την 25.01.2021

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                   Λάρισα 17.1.2021 ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ                                                   Αριθμ.πρωτ.     ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ   ΄Εχοντας υπόψη την υπ΄ αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ.: 3060/15.1.2021 ΚΥΑ των Υπουργών Οικονομικών, Προστασίας του Πολίτη, Εθνικής Άμυνας, Υγείας, Δικαιοσύνης κλπ, αναφορικά με τα έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειαςγια το διάστημα από τη […]

Πράξη του Διευθύνοντα το Ειρηνοδικείο Φαρσάλων για τη λειτουργία του δικαστηρίου μέχρι και την 25.01.2021

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΦΑΡΣΑΛΩΝ   Αριθμός 8 / 2021   ΠΡΑΞΗ Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΤΟ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΦΑΡΣΑΛΩΝ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΠΛΑΝΤΑΣ   Αφού έλαβε υπόψη του : 1) Την με αριθμό Δ1α/ΓΠ.οικ. 3060/15.01.2021 ΚΥΑ των Υπουργών Οικονομικών, κ.λ.π. «Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας για […]

Πράξη του Διευθύνοντα το Ειρηνοδικείο Φαρσάλων για τη λειτουργία του δικαστηρίου μέχρι και την 18.01.2021

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΦΑΡΣΑΛΩΝ   Αριθμός 5 / 2021   ΠΡΑΞΗ Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΤΟ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΦΑΡΣΑΛΩΝ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΠΛΑΝΤΑΣ   Αφού έλαβε υπόψη του : 1) Την με αριθμό Δ1α/ΓΠ.οικ. 1293/08.01.2021 ΚΥΑ των Υπουργών Οικονομικών, κ.λ.π. «Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας για […]

Πράξη του Διευθύνοντα το Ειρηνοδικείο Λάρισας για τον αυτεπάγγελτο ορισμό συζήτησης αιτήσεων ασφαλιστικών μέτρων των αρχικών δικασίμων της 17.12.2020

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ ΑΥΤΕΠΑΓΓΕΛΤΟΣ ΟΡΙΣΜΟΣ  ΝΕΑΣ ΣΥΖΗΤΗΣΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΑΞΗΣ  1520 / 2020   Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθ. 60 του ν. 4753/2020, περί οίκοθεν επαναφοράς των υποθέσεων που δεν εκφωνήθηκαν λόγω αναστολής λειτουργίας των δικαστηρίων, και ειδικότερα αναφορικά με τις: αιτήσεις ασφαλιστικών μέτρων με αριθ. εκθ. καταθ. 260/20, 284/20, 248/20, 280/20, 292/20 και […]

Πράξεις του Διευθύνοντα το Ειρηνοδικείο Λάρισας για τον αυτεπάγγελτο ορισμό συζήτησης αυτοκινητικών και εργατικών αγωγών της αρχικής δικασίμου της 22.12.2020

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ   ΑΥΤΕΠΑΓΓΕΛΤΟΣ ΟΡΙΣΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΥΖΗΤΗΣΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΑΞΗΣ   1580 / 2020   Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθ. 60 του ν. 4753/2020, περί οίκοθεν επαναφοράς των υποθέσεων που δεν εκφωνήθηκαν λόγω αναστολής λειτουργίας των δικαστηρίων, και ειδικότερα αναφορικά με τις: εργατικές με αριθ. εκθ. καταθ. 118/2020 και ημερομηνία δικασίμου 22-12-2020, και αυτοκινητικές […]

Πράξεις του Διευθύνοντα το Ειρηνοδικείο Λάρισας για τον αυτεπάγγελτο ορισμό συζήτησης ανακοπών και μισθωτικών αγωγών της αρχικής δικασίμου της 21.12.2020

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ   ΑΥΤΕΠΑΓΓΕΛΤΟΣ ΟΡΙΣΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΥΖΗΤΗΣΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΑΞΗΣ   1578 / 2020   Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθ. 60 του ν. 4753/2020, περί οίκοθεν επαναφοράς των υποθέσεων που δεν εκφωνήθηκαν λόγω αναστολής λειτουργίας των δικαστηρίων, και ειδικότερα αναφορικά με τις: ανακοπές με αριθ. εκθ. καταθ. 230/2020, 363/2019, 256/2020 και ημερομηνία δικασίμου 14-12-2020,   […]

Πράξεις του Διευθύνοντα το Ειρηνοδικείο Λάρισας για τον αυτεπάγγελτο ορισμό συζήτησης αγωγών μικροδιαφορών των αρχικών δικασίμων απο 04.11.2020 έως και 09.12.2020

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ ΑΥΤΕΠΑΓΓΕΛΤΟΣ ΟΡΙΣΜΟΣ   ΝΕΑΣ ΣΥΖΗΤΗΣΗΣ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΜΙΚΡΟΔΙΑΦΟΡΩΝ ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΑΞΗΣ   1401/2020   Έχοντας υπόψη το άρθρο 60 του Ν. 4753/2020 περί οίκοθεν επαναφοράς των υποθέσεων που ματαιώθηκαν λόγω αναστολής λειτουργίας του δικαστηρίου (1.11.2020 έως 9.12.2020) και ειδικότερα αναφορικά με τις με αριθμ. εκθ. καταθ.: 659/2019, 673/2019, 764/2019, 578/2019 και 658/2019 αιτήσεις διαδικασίας […]

Πράξη του Διευθύνοντα το Ειρηνοδικείο Φαρσάλων για τη λειτουργία του δικαστηρίου μέχρι και την 11.01.2021

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΦΑΡΣΑΛΩΝ   Αριθμός 1 / 2021   ΠΡΑΞΗ Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΤΟ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΦΑΡΣΑΛΩΝ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΠΛΑΝΤΑΣ   Αφού έλαβε υπόψη του : 1) Την με αριθμό Δ1α/ΓΠ.οικ. 2/02.01.2021 ΚΥΑ των Υπουργών Οικονομικών, κ.λ.π. «Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας για […]

Πράξη του Διευθύνοντα το Ειρηνοδικείο Λάρισας για τον αυτεπάγγελτο ορισμό συζήτησης αιτήσεως Εκουσίας υπερχρεωμένων της δικασίμου της 03.11.2020

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ                            ΑΥΤΕΠΑΓΓΕΛΤΟΣ ΟΡΙΣΜΟΣ   ΝΕΑΣ ΣΥΖΗΤΗΣΗΣ                                 ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΕΚΟΥΣΙΑΣ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑΣ                                        ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΑΞΗΣ   1563/2020 Έχοντας υπόψη το άρθρο 60 του Ν. 4753/2020 περί οίκοθεν επαναφοράς των υποθέσεων που ματαιώθηκαν λόγω αναστολής λειτουργίας του δικαστηρίου (1.11.2020 έως 1.12.2020), και ειδικότερα αναφορικά με την με αριθμ. εκθ. καταθ. 518/2015 αίτηση εκουσίας δικαιοδοσίας (υπερχρεωμένων) […]

Πράξη της Διευθύνουσας το Ειρηνοδικείο Ελασσόνας για τον αυτεπάγγελτο ορισμό συζήτησης υποθέσεων όλων των διαδικασιών για τη δικάσιμο της 25.01.20201

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ ΑΥΤΕΠΑΓΓΕΛΤΟΣ ΟΡΙΣΜΟΣΝΕΑΣ ΣΥΖΗΤΗΣΗΣ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΑΞΗΣ 96/2020 Έχοντας υπόψη το μέρος Ι του άρθρου 74 παρ.2 του Ν. 4690/2020 (ΦΕΚ Α΄ 104/30.05.2020), περί οίκοθεν επαναφοράς των υποθέσεων που ματαιώθηκαν λόγω αναστολής λειτουργίας του δικαστηρίου (30.10.2020 έως 7.1.2021), και ειδικότερα αναφορικά με τις με αριθμ. εκθ. καταθ.,3/2020 (αγωγή ειδικής […]

Πράξη της Διευθύνουσας το Ειρηνοδικείο Ελασσόνας για τον αυτεπάγγελτο ορισμό συζήτησης υποθέσεων όλων των διαδικασιών για τη δικάσιμο της 11.01.20201

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ ΑΥΤΕΠΑΓΓΕΛΤΟΣ ΟΡΙΣΜΟΣΝΕΑΣ ΣΥΖΗΤΗΣΗΣ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΑΞΗΣ 95/2020   Έχοντας υπόψη το μέρος Ι του άρθρου 74 παρ.2 του Ν. 4690/2020 (ΦΕΚ Α΄ 104/30.05.2020), περί οίκοθεν επαναφοράς των υποθέσεων που ματαιώθηκαν λόγω αναστολής λειτουργίας του δικαστηρίου (30.10.2020 έως 7.1.2021), και ειδικότερα αναφορικά με τις με αριθμ. εκθ. καταθ. 5/2020, […]

Πράξη της Διευθύνουσας το Ειρηνοδικείο Ελασσόνας για τον (επανα)προσδιρισμό δικασίμου εκδίκασης αγωγής τακτικής διαδικασίας

Αριθμός διάταξης (επανα)προσδιορισμού δικασίμου εκδίκασης της με αριθμό έκθεσης κατάθεσης 1/20 αγωγής   94 / 21.12.2020   ( Τακτική διαδικασία )   Αριθμός πινακίου : 1 ( οίκοθεν )     Η ΔΙΕΥΘΥΝΟΥΣΑ ΤΟ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΗΣ   ΕΥΣΤΑΘΙΑ ΚΑΣΤΟΥ   Αφού έλαβε υπόψη του : 1) Το φάκελο της από 13-1-2020 αγωγής που έλαβε […]

Πράξη του Διευθύνοντα το Ειρηνοδικείο Λάρισας για τον αυτεπάγγελτο ορισμό συζήτησης αιτήσεων ασφαλιστικών μέτρων των αρχικών δικασίμων της 10.12.2020 και 17.12.2020

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ                            ΑΥΤΕΠΑΓΓΕΛΤΟΣ ΟΡΙΣΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΥΖΗΤΗΣΗΣ                                        ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΑΞΗΣ 1515 / 2020   Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθ. 60 του ν. 4753/2020, περί οίκοθεν επαναφοράς των υποθέσεων που δεν εκφωνήθηκαν λόγω αναστολής λειτουργίας των δικαστηρίων, και ειδικότερα αναφορικά με τις: αιτήσεις ασφαλιστικών μέτρων με αριθ. εκθ. καταθ. 165/20, 304/20 με ημερομηνία […]

Ορθή επανάληψη της υπ” αριθμ. 1439/2020 Πράξης του Διευθύνοντα το Ειρηνοδικείο Λάρισας για τον αυτεπάγγελτο ορισμό συζήτησης αιτήσεων Εκουσίας υπερχρεωμένων της δικασίμου της 08.12.2020

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ   ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ                           ΑΥΤΕΠΑΓΓΕΛΤΟΣ ΟΡΙΣΜΟΣ   ΝΕΑΣ ΣΥΖΗΤΗΣΗΣ                                 ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΕΚΟΥΣΙΑΣ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑΣ                                        ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΑΞΗΣ   1439/2020   Έχοντας υπόψη το άρθρο 60 του Ν. 4753/2020 περί οίκοθεν επαναφοράς των υποθέσεων που ματαιώθηκαν λόγω αναστολής λειτουργίας του δικαστηρίου (1.11.2020 έως 14.12.2020), και ειδικότερα αναφορικά με τις με αριθμ. εκθ. καταθ. 367/2017, […]

Πράξη του Διευθύνοντα το Ειρηνοδικείο Λάρισας για τον αυτεπάγγελτο ορισμό συζήτησης αιτήσεως Εκουσίας υπερχρεωμένων της δικασίμου της 08.12.2020

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ ΑΥΤΕΠΑΓΓΕΛΤΟΣ ΟΡΙΣΜΟΣ   ΝΕΑΣ ΣΥΖΗΤΗΣΗΣ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΕΚΟΥΣΙΑΣ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΑΞΗΣ   1511/2020   Έχοντας υπόψη το άρθρο 60 του Ν. 4753/2020 περί οίκοθεν επαναφοράς των υποθέσεων που ματαιώθηκαν λόγω αναστολής λειτουργίας του δικαστηρίου (1.11.2020 έως 24.12.2020), και ειδικότερα αναφορικά με την με αριθμ. εκθ. καταθ. 21/2013 αίτηση εκουσίας δικαιοδοσίας (υπερχρεωμένων) της δικασίμου 8-12-2020. […]

Πράξεις του Διευθύνοντα το Ειρηνοδικείο Λάρισας για τον αυτεπάγγελτο ορισμό συζήτησης υποθέσεων ειδικής (ανακοπές-μισθωτικές) που αποσύρθηκαν κατά το χρονικό διάστημα από 1-11-2020 έως και 15-12-2020

Δείτε τις πράξεις στα συνημμένα αρχεία ΠΡΑΞΗ ΕΠΑΝΑΠΡ. για 11-1-2021 ΠΡΑΞΗ ΕΠΑΝΑΠΡ. για 18-1-2021 ΠΡΑΞΗ ΕΠΑΝΑΠΡ. για 25-1-2021 ΠΡΑΞΗ ΕΠΑΝΑΠΡ. για 1-2-2021 ΠΡΑΞΗ ΕΠΑΝΑΠΡ. για 8-2-2021 ΠΡΑΞΗ ΕΠΑΝΑΠΡ. για 15-2-2021 ΠΡΑΞΗ ΕΠΑΝΑΠΡ. για 22-2-2021 ΠΡΑΞΗ ΕΠΑΝΑΠΡ. για 1-3-2021 ΠΡΑΞΗ ΕΠΑΝΑΠΡ. για 8-3-2021 ΠΡΑΞΗ ΕΠΑΝΑΠΡ. για 22-3-2021 ΠΡΑΞΗ ΕΠΑΝΑΠΡ. για 29-3-2021

Πράξεις του Διευθύνοντα το Ειρηνοδικείο Λάρισας για τον αυτεπάγγελτο ορισμό συζήτησης υποθέσεων ειδικής (εργατικές-αυτοκινητικές) που αποσύρθηκαν κατά το χρονικό διάστημα από 1-11-2020 έως και 15-12-2020

Δείτε τις πράξεις στα συνημμένα αρχεία ΠΡΑΞΗ ΕΠΑΝΑΠΡ. για 9-2-2021 ΠΡΑΞΗ ΕΠΑΝΑΠΡ. για 16-2-2021 ΠΡΑΞΗ ΕΠΑΝΑΠΡ. για 23-2-2021 ΠΡΑΞΗ ΕΠΑΝΑΠΡ. για 2-3-2021 ΠΡΑΞΗ ΕΠΑΝΑΠΡ. για 9-3-2021 ΠΡΑΞΗ ΕΠΑΝΑΠΡ. για 16-3-2021 ΠΡΑΞΗ ΕΠΑΝΑΠΡ. για 23-3-2021 ΠΡΑΞΗ ΕΠΑΝΑΠΡ. για 30-3-2021 ΠΡΑΞΗ ΕΠΑΝΑΠΡ. για 6-4-2021 ΠΡΑΞΗ ΕΠΑΝΑΠΡ. για 13-4-2021 ΠΡΑΞΗ ΕΠΑΝΑΠΡ. για 20-4-2021 ΠΡΑΞΗ ΕΠΑΝΑΠΡ. για 11-5-2021  

Πράξη του Διευθύνοντα το Ειρηνοδικείο Φαρσάλων για τον αυτεπάγγελτο προσδιορισμό για εκδίκαση του συνόλου των υποθέσεων πού αποσύρθηκαν κατά το διάστημα 03.11.2020 – 09.12.2020

ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΦΑΡΣΑΛΩΝ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΗΣ   Αριθμός 138 / 2020   ΠΡΑΞΗ ( οίκοθεν ) επαναφοράς για εκδίκαση του συνόλου των υποθέσεων πού αποσύρθηκαν κατά το διάστημα 03.11.2020 – 09.12.2020 ( πλην των υποθέσεων της νέας τακτικής διαδικασίας που συζητήθηκαν και των υποθέσεων των λοιπών διαδικασιών που συζητήθηκαν εξ’ εγγράφων χωρίς μάρτυρες ή αναβλήθηκαν με δηλώσεις των […]

Πράξεις του Διευθύνοντα το Ειρηνοδικείο Λάρισας για τον αυτεπάγγελτο ορισμό συζήτησης αιτήσεων Εκουσίας υπερχρεωμένων της δικασίμου της 15.12.2020

Δείτε τις πράξεις στα συνημμένα αρχεία 1505-2020ΕΠΑΝΑΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΚΟΥΣΙΑ 5-10-2021 1506-2020ΕΠΑΝΑΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΚΟΥΣΙΑ 12-10-2021 1507-2020ΕΠΑΝΑΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΚΟΥΣΙΑ 6-4-2021 1509-2020ΕΠΑΝΑΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΚΟΥΣΙΑ 20-4-2021 1510-2020ΕΠΑΝΑΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΚΟΥΣΙΑ 25-5-2021

Πράξεις του Διευθύνοντα το Ειρηνοδικείο Λάρισας για τον αυτεπάγγελτο ορισμό συζήτησης αιτήσεων Εκουσίας υπερχρεωμένων κατά το χρονικό διάστημα από 1-11-2020 έως και 1-12-2020

Δείτε τις πράξεις στα συνημμένα αρχεία 1343-2020ΕΠΑΝΑΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΚΟΥΣΙΑ 12-1-2021 1344-2020ΕΠΑΝΑΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΚΟΥΣΙΑ 19-1-2021 1345-2020ΕΠΑΝΑΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΚΟΥΣΙΑ 26-1-2021 1346-2020ΕΠΑΝΑΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΚΟΥΣΙΑ 2-2-2021 1347-2020ΕΠΑΝΑΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΚΟΥΣΙΑ 9-2-2021 1348-2020ΕΠΑΝΑΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΚΟΥΣΙΑ 16-2-2021 1349-2020ΕΠΑΝΑΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΚΟΥΣΙΑ 23-2-2021 1350-2020ΕΠΑΝΑΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΚΟΥΣΙΑ 2-3-2021 1351-2020ΕΠΑΝΑΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΚΟΥΣΙΑ 9-3-2021 1352-2020ΕΠΑΝΑΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΚΟΥΣΙΑ 16-3-2021 1353-2020ΕΠΑΝΑΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΚΟΥΣΙΑ 23-3-2021 1354-2020ΕΠΑΝΑΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΚΟΥΣΙΑ 30-3-2021 1355-2020ΕΠΑΝΑΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΚΟΥΣΙΑ 6-4-2021 1356-2020ΕΠΑΝΑΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΚΟΥΣΙΑ 13-4-2021 1357-2020ΕΠΑΝΑΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΚΟΥΣΙΑ 20-4-2021 1358-2020ΕΠΑΝΑΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΚΟΥΣΙΑ 11-5-2021 1359-2020ΕΠΑΝΑΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ […]

Πράξεις του Διευθύνοντα το Ειρηνοδικείο Λάρισας για τον αυτεπάγγελτο ορισμό συζήτησης αιτήσεων Εκουσίας Β΄ των δικασίμων απο 30.10.2020 έως και 11.12.2020

Δείτε τις πράξεις στα συνημμένα αρχεία -1Η-1393-2020 ΠΡΑΞΗ ΕΠΑΝΑΠΡΟΔ. ΟΙΚΟΘΕΝ ματαιωθεισών λογω αναστολης λειτουργ. δικαστηρίων – -2Η-1394-2020 ΠΡΑΞΗ ΕΠΑΝΑΠΡΟΔ. ΟΙΚΟΘΕΝ ματαιωθεισών λογω αναστολης λειτουργ. δικαστηρίων – -3Η-1437-2020 ΠΡΑΞΗ ΕΠΑΝΑΠΡΟΔ. ΟΙΚΟΘΕΝ ματαιωθεισών λογω αναστολης λειτουργ. δικαστηρίων – -4Η-1441-2020 ΠΡΑΞΗ ΕΠΑΝΑΠΡΟΔ. ΟΙΚΟΘΕΝ ματαιωθεισών λογω αναστολης λειτουργ. δικαστηρίων -5Η-1442-2020 ΠΡΑΞΗ ΕΠΑΝΑΠΡΟΔ. ΟΙΚΟΘΕΝ ματαιωθεισών λογω αναστολης λειτουργ. δικαστηρίων – […]

Πράξη του διευθύνοντα το Ειρηνοδικείο Φαρσάλων για τη λειτουργία του Δικαστηρίου από 13.12.2020 μέχρι και την 07.01.2021

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΦΑΡΣΑΛΩΝ   Αριθμός 136 / 2020   ΠΡΑΞΗ Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΤΟ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΦΑΡΣΑΛΩΝ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΠΛΑΝΤΑΣ   Αφού έλαβε υπόψη του : 1) Την με αριθμό Δ1α/ΓΠ.οικ.80189/12.12.2020 ΚΥΑ των Υπουργών Οικονομικών, κ.λ.π. «Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας για το […]

Ανακοίνωση του Ειρηνοδικείου Ελασσόνας για τη λειτουργία του Δικαστηρίου μέχρι την 14.12.2020

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                   Λάρισα 6.12.2020 ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣΑριθμ.πρωτ. ΔΥ     ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ   ΄Εχοντας υπόψη τηνυπ΄ αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 76629/28.11.2020 ΚΥΑ των Υπουργών Οικονομικών, Προστασίας του Πολίτη, Εθνικής Άμυνας, Υγείας, Δικαιοσύνης κλπ,αναφορικά με τα έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊούCOVID-19 στο σύνολο της Επικράτειαςγια το διάστημα από τη Δευτέρα 30.11.2020 έως […]

Πράξη του Διευθύνοντα το Ειρηνοδικείο Λάρισας για την (οίκοθεν) επαναφορά για εκδίκαση αιτήσεων ασφαλιστικών μέτρων που επρόκειτο να συζητηθούν στις δικασίμους 19.11.2020, 26.11.2020 και 03.12.2020

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ                            ΑΥΤΕΠΑΓΓΕΛΤΟΣ ΟΡΙΣΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΥΖΗΤΗΣΗΣ                                        ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΑΞΗΣ 1338 / 2020   Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθ. 60 του ν. 4753/2020, περί οίκοθεν επαναφοράς των υποθέσεων που δεν εκφωνήθηκαν λόγω αναστολής λειτουργίας των δικαστηρίων, και ειδικότερα αναφορικά με τις: αιτήσεις ασφαλιστικών μέτρων με αριθ. εκθ. καταθ. 282/20, 194/20 με ημερομηνία […]

Πράξη του Διευθύνοντα το Ειρηνοδικείο Λάρισας για την (οίκοθεν) επαναφορά για εκδίκαση αιτήσεων ασφαλιστικών μέτρων που επρόκειτο να συζητηθούν στις δικασίμους 05.11.2020, 12.11.2020 και 03.12.2020

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ                            ΑΥΤΕΠΑΓΓΕΛΤΟΣ ΟΡΙΣΜΟΣ  ΝΕΑΣ ΣΥΖΗΤΗΣΗΣ                                        ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΑΞΗΣ  1337 / 2020   Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθ. 60 του ν. 4753/2020, περί οίκοθεν επαναφοράς των υποθέσεων που δεν εκφωνήθηκαν λόγω αναστολής λειτουργίας των δικαστηρίων, και ειδικότερα αναφορικά με τις: αιτήσεις ασφαλιστικών μέτρων με αριθ. εκθ. καταθ. 260/20, 166/20, 284/20, 280/20, […]