Ειρηνοδικείου

Πράξεις του διευθύνοντα το Ειρηνοδικείο Λάρισας για τον αυτεπάγγελτο ορισμό συζήτησης αιτήσεων ασφαλιστικών μέτρων των (αρχικών) δικασίμων 28.01.2021, 04.02.2021 και 11.02.2021

Δείτε τις πράξεις στα συνημμένα αρχεία ΕΠΠΑΝΑΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΚΑΣΙΜΟ 18.3.21 ΕΠΑΝΑΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ 11-3-21 ΕΠΑΝΑΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΚΑΣΙΜΟ 4.3.21    

Πράξεις της Διευθύνουσας το Ειρηνοδικείο Ελασσόνας για τον αυτεπάγγελτο προσδιορισμό για εκδίκαση του συνόλου των υποθέσεων πού αποσύρθηκαν κατά τις δικασίμους 11.01.2021 και 25.01.2021

Δείτε τις πράξεις στα συνημμένα αρχεία ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ ΕΓΓΡΑΦΟ 4ο 2021 ΠΡΑΞΗ ΕΠΑΝΑΠΡΟΔ. ΟΙΚΟΘΕΝ , λογω αναστολης λειτουργ. δικαστηρίων ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ ΕΓΓΡΑΦΟ 3ο 2021 ΠΡΑΞΗ ΕΠΑΝΑΠΡΟΔ. ΟΙΚΟΘΕΝ , λογω αναστολης λειτουργ. δικαστηρίων ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ ΕΓΓΡΑΦΟ 2ο 2021 ΠΡΑΞΗ ΕΠΑΝΑΠΡΟΔ. ΟΙΚΟΘΕΝ , λογω αναστολης λειτουργ. δικαστηρίων ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ ΕΓΓΡΑΦΟ 1ο 2021 ΠΡΑΞΗ ΕΠΑΝΑΠΡΟΔ. ΟΙΚΟΘΕΝ , λογω […]

Ορθή επανάληψη της υπ’ αριθμ. 82/2021 Πράξης του διευθύνοντα το Ειρηνοδικείο Λάρισας για τον αυτεπάγγελτο ορισμό συζήτησης αιτήσεων εκουσίας διαδικασίας της (αρχικής) δικασίμου 19.01.2021

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ ΑΥΤΕΠΑΓΓΕΛΤΟΣ ΟΡΙΣΜΟΣ   ΝΕΑΣ ΣΥΖΗΤΗΣΗΣ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΕΚΟΥΣΙΑΣ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΑΞΗΣ   82/2021   Έχοντας υπόψη το άρθρο 158 του Ν. 4764/2020 περί οίκοθεν επαναφοράς των υποθέσεων που ματαιώθηκαν λόγω αναστολής λειτουργίας του δικαστηρίου (από 1.1.2021 έως 31.1.2021), και ειδικότερα αναφορικά με τις με αριθμ. εκθ. καταθ. 86/2014, 513/2015, 330/2015, 124/2019, 205/2018, […]

Πράξη του διευθύνοντα το Ειρηνοδικείο Λάρισας για τον αυτεπάγγελτο ορισμό συζήτησης αιτήσεων εκουσίας διαδικασίας της (αρχικής) δικασίμου 19.01.2021

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ ΑΥΤΕΠΑΓΓΕΛΤΟΣ ΟΡΙΣΜΟΣ   ΝΕΑΣ ΣΥΖΗΤΗΣΗΣ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΕΚΟΥΣΙΑΣ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΑΞΗΣ    139/2021   Έχοντας υπόψη το άρθρο 158 του Ν. 4764/2020 περί οίκοθεν επαναφοράς των υποθέσεων που ματαιώθηκαν λόγω αναστολής λειτουργίας του δικαστηρίου (από 1.1.2021 έως 31.1.2021), και ειδικότερα αναφορικά με την με αριθμ. εκθ. καταθ. 553/2018 αίτηση εκουσίας δικαιοδοσίας (υπερχρεωμένων), της δικασίμου […]

Πράξη του διευθύνοντα το Ειρηνοδικείο Λάρισας για τον αυτεπάγγελτο ορισμό συζήτησης αιτήσεων εκουσίας διαδικασίας της (αρχικής) δικασίμου 12.01.2021

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ                            ΑΥΤΕΠΑΓΓΕΛΤΟΣ ΟΡΙΣΜΟΣ   ΝΕΑΣ ΣΥΖΗΤΗΣΗΣ                                 ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΕΚΟΥΣΙΑΣ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑΣ                                        ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΑΞΗΣ   124/2021   Έχοντας υπόψη το άρθρο 158 του Ν. 4764/2020 περί οίκοθεν επαναφοράς των υποθέσεων που ματαιώθηκαν λόγω αναστολής λειτουργίας του δικαστηρίου (από 1.1.2021 έως 31.1.2021), και ειδικότερα αναφορικά με την με αριθμ. εκθ. καταθ. 69/2020 αίτηση εκουσίας […]

Ορθή επανάληψη της υπ’ αριθμ. 76/2021 Πράξης του διευθύνοντα το Ειρηνοδικείο Λάρισας για τον αυτεπάγγελτο ορισμό συζήτησης αιτήσεων εκουσίας διαδικασίας της (αρχικής) δικασίμου 12.01.2021

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ     ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ                           ΑΥΤΕΠΑΓΓΕΛΤΟΣ ΟΡΙΣΜΟΣ   ΝΕΑΣ ΣΥΖΗΤΗΣΗΣ                                 ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΕΚΟΥΣΙΑΣ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑΣ                                        ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΑΞΗΣ 76/2021   Έχοντας υπόψη το άρθρο 158 του Ν. 4764/2020 περί οίκοθεν επαναφοράς των υποθέσεων που ματαιώθηκαν λόγω αναστολής λειτουργίας του δικαστηρίου (1.1.2021 έως 31.1.2021), και ειδικότερα αναφορικά με τις με αριθμ. εκθ. καταθ. […]

Πράξεις του διευθύνοντα το Ειρηνοδικείο Λάρισας για τον αυτεπάγγελτο ορισμό συζήτησης αιτήσεων εκουσίας διαδικασίας της (αρχικής) δικασίμου 26.01.2021

Δείτε τις πράξεις στα συνημμένα αρχεία ΕΠΑΝΑΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΚΟΥΣΙΑ από 26-1-2021 για 13-4-2021 ΕΠΑΝΑΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΚΟΥΣΙΑ από 26-1-2021 για 8-6-2021 ΕΠΑΝΑΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΚΟΥΣΙΑ από 26-1-2021 για 2-3-2021 ΕΠΑΝΑΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΚΟΥΣΙΑ από 26-1-2021 για 9-3-2021 ΕΠΑΝΑΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΚΟΥΣΙΑ από 26-1-2021 για 16-3-2021 ΕΠΑΝΑΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΚΟΥΣΙΑ από 26-1-2021 για 30-3-2021 ΕΠΑΝΑΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΚΟΥΣΙΑ από 26-1-2021 για 6-4-2021 ΕΠΑΝΑΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΚΟΥΣΙΑ 153-2020 από 26-1-2021 για 5-10-2021 […]

Ορθή επανάληψη της υπ’ αριθμ. 1505/2020 Πράξης του διευθύνοντα το Ειρηνοδικείο Λάρισας για τον αυτεπάγγελτο ορισμό συζήτησης αιτήσεων εκουσίας διαδικασίας της (αρχικής) δικασίμου 15.12.2020

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ   ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ                           ΑΥΤΕΠΑΓΓΕΛΤΟΣ ΟΡΙΣΜΟΣ   ΝΕΑΣ ΣΥΖΗΤΗΣΗΣ                                 ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΕΚΟΥΣΙΑΣ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑΣ                                        ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΑΞΗΣ   1505/2020 Έχοντας υπόψη το άρθρο 60 του Ν. 4753/2020 περί οίκοθεν επαναφοράς των υποθέσεων που ματαιώθηκαν λόγω αναστολής λειτουργίας του δικαστηρίου (1.11.2020 έως 24.12.2020), και ειδικότερα αναφορικά με τις με αριθμ. εκθ. καταθ. 288/2015, 144/2018, […]

Πράξη του διευθύνοντα το Ειρηνοδικείο Λάρισας για τον αυτεπάγγελτο ορισμό συζήτησης αιτήσεων εκουσίας διαδικασίας της (αρχικής) δικασίμου 15.12.2020

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ   ΑΥΤΕΠΑΓΓΕΛΤΟΣ ΟΡΙΣΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΥΖΗΤΗΣΗΣ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΕΚΟΥΣΙΑΣ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΑΞΗΣ 142/2021   Έχοντας υπόψη το άρθρο 60 του Ν. 4753/2020 περί οίκοθεν επαναφοράς των υποθέσεων που ματαιώθηκαν λόγω αναστολής λειτουργίας του δικαστηρίου (1.11.2020 έως 24.12.2020), και ειδικότερα αναφορικά με την με αριθμ. εκθ. καταθ. 370/2015 αίτηση εκουσίας δικαιοδοσίας (υπερχρεωμένων) της δικασίμου […]

Ανακοίνωση του Ειρηνοδικείου Ελασσόνας για τη λειτουργία του Δικαστηρίου μέχρι την 15.02.2021

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                           Ελασσόνα 7.2.2021 ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ                                                     Αριθμ.πρωτ.     ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ   ΄Εχοντας υπόψη την υπ΄ αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ.: 8378/5.2.2021 ΚΥΑ των Υπουργών Οικονομικών, Προστασίας του Πολίτη, Εθνικής Άμυνας, […]

Διευκρινιστική ανακοίνωση του διευθύνοντα το Ειρηνοδικείο Λάρισας σχετικά με την κατάθεση αιτήσεων για έκδοση διατάξεων κληρονομητηρίου

ΕΙΡΗΝΟΔΚΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ                                                                                   8.2.2021                           ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ   Σχετικά με τη από 7.2.2021 πράξη μας, […]

Πράξη του Διευθύνοντα το Ειρηνοδικείο Φαρσάλων για τη λειτουργία του δικαστηρίου μέχρι την 15.02.2021

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΦΑΡΣΑΛΩΝ   Αριθμός 20 / 2021   ΠΡΑΞΗ Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΤΟ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΦΑΡΣΑΛΩΝ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΠΛΑΝΤΑΣ   Αφού έλαβε υπόψη του : 1) Την με αριθμό Δ1α/ΓΠ.οικ. 8378/05.02.2021 ΚΥΑ των Υπουργών Οικονομικών, κ.λ.π. «Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας για […]

Πράξη του Διευθύνοντα το Ειρηνοδικείο Φαρσάλων για τη λειτουργία του δικαστηρίου μέχρι και την 08.02.2021

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΦΑΡΣΑΛΩΝ   Αριθμός 17 / 2021 ΠΡΑΞΗ Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΤΟ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΦΑΡΣΑΛΩΝ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΠΛΑΝΤΑΣ   Αφού έλαβε υπόψη του : 1) Την με αριθμό Δ1α/ΓΠ.οικ. 6877/29.01.2021 ΚΥΑ των Υπουργών Οικονομικών, κ.λ.π. «Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας για το […]

Πράξεις του διευθύνοντα το Ειρηνοδικείο Λάρισας για τον αυτεπάγγελτο ορισμό συζήτησης εργατικών και αυτοκινητικών αγωγών των (αρχικών) δικασίμων 19.01.2021 και 26.01.2021

Δείτε τις πράξεις στα συνημμένα αρχεία ΠΡΑΞΗ ΕΠΑΝΑΠΡ. για 21-9-2021 # εστ ΠΡΑΞΗ ΕΠΑΝΑΠΡ. για 12-10-2021 # εστ

Πράξεις του διευθύνοντα το Ειρηνοδικείο Λάρισας για τον αυτεπάγγελτο ορισμό συζήτησης ανακοπών – μισθωτικών αγωγών των (αρχικών) δικασίμων 18.01.2021 και 25.01.2021

Δείτε τις πράξεις στα συνημμένα αρχεία ΠΡΑΞΗ ΕΠΑΝΑΠΡ. για 19β΄-4-2021 # εστ ΠΡΑΞΗ ΕΠΑΝΑΠΡ. για 17-5-2021 # εστ ΠΡΑΞΗ ΕΠΑΝΑΠΡ. για 10-5-2021 # εστ

Πράξεις του διευθύνοντα το Ειρηνοδικείο Λάρισας για τον αυτεπάγγελτο ορισμό συζήτησης αιτήσεων εκουσίας διαδικασίας των (αρχικών) δικασίμων απο 01.12.2020 έως 31.01.2021

Δείτε τις πράξεις στα συνημμένα αρχεία 102-2021 ΕΠΑΝΑΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΚΟΥΣΙΑ για 9-3-2021 ΕΠΑΝΑΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΚΟΥΣΙΑ 19-1-2021 για 7-12-2021

Πράξη του Διευθύνοντα το Ειρηνοδικείο Φαρσάλων για τον αυτεπάγγελτο προσδιορισμό για εκδίκαση του συνόλου των υποθέσεων πού αποσύρθηκαν κατά τη δικάσιμο της 20.01.2021

ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΦΑΡΣΑΛΩΝ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΗΣ   Αριθμός 13 / 2021 ΠΡΑΞΗ ( οίκοθεν ) επαναφοράς για εκδίκαση του συνόλου των υποθέσεων πού αποσύρθηκαν κατά τη δικάσιμο της 20ής Ιανουαρίου 2021 ( πλην των υποθέσεων της νέας τακτικής διαδικασίας που συζητήθηκαν και των υποθέσεων των λοιπών διαδικασιών που συζητήθηκαν εξ’ εγγράφων χωρίς μάρτυρες ή αναβλήθηκαν με δηλώσεις των […]

Πράξεις του διευθύνοντα το Ειρηνοδικείο Λάρισας για τον αυτεπάγγελτο ορισμό συζήτησης αιτήσεων ασφαλιστικών μέτρων των (αρχικών) δικασίμων 14.01.2021 και 21.01.2021

Δείτε τις πράξεις στα συνημμένα αρχεία ΕΠΑΝΑΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟ 14-1-21 ΕΠΑΝΑΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΑΠΟ 14-1-21 ΚΑΙ 21-1-21 ΕΠΑΝΑΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ 14-1-21 (2) ΕΠΑΝΑΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ 21-1-21

Ανακοίνωση του Ειρηνοδικείου Ελασσόνας για τη λειτουργία του Δικαστηρίου μέχρι την 01.02.2021

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                           Ελασσόνα24.1.2021 ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ                                                      Αριθμ.πρωτ.     ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ   ΄Εχοντας υπόψη την υπ΄ αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ.: 4992/23.1.2021 ΚΥΑ των Υπουργών Οικονομικών, Προστασίας του Πολίτη, Εθνικής Άμυνας, Υγείας, […]

Πράξη του Διευθύνοντα το Ειρηνοδικείο Φαρσάλων για τη λειτουργία του δικαστηρίου μέχρι και την 01.02.2021

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΦΑΡΣΑΛΩΝ   Αριθμός 12 / 2021   ΠΡΑΞΗ Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΤΟ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΦΑΡΣΑΛΩΝ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΠΛΑΝΤΑΣ   Αφού έλαβε υπόψη του : 1) Την με αριθμό Δ1α/ΓΠ.οικ. 4992/22.01.2021 ΚΥΑ των Υπουργών Οικονομικών, κ.λ.π. «Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας για […]

Ανακοίνωση του Ειρηνοδικείου Ελασσόνας για τη λειτουργία του Δικαστηρίου μέχρι την 25.01.2021

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                   Λάρισα 17.1.2021 ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ                                                   Αριθμ.πρωτ.     ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ   ΄Εχοντας υπόψη την υπ΄ αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ.: 3060/15.1.2021 ΚΥΑ των Υπουργών Οικονομικών, Προστασίας του Πολίτη, Εθνικής Άμυνας, Υγείας, Δικαιοσύνης κλπ, αναφορικά με τα έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειαςγια το διάστημα από τη […]

Πράξη του Διευθύνοντα το Ειρηνοδικείο Φαρσάλων για τη λειτουργία του δικαστηρίου μέχρι και την 25.01.2021

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΦΑΡΣΑΛΩΝ   Αριθμός 8 / 2021   ΠΡΑΞΗ Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΤΟ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΦΑΡΣΑΛΩΝ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΠΛΑΝΤΑΣ   Αφού έλαβε υπόψη του : 1) Την με αριθμό Δ1α/ΓΠ.οικ. 3060/15.01.2021 ΚΥΑ των Υπουργών Οικονομικών, κ.λ.π. «Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας για […]

Πράξη του Διευθύνοντα το Ειρηνοδικείο Φαρσάλων για τη λειτουργία του δικαστηρίου μέχρι και την 18.01.2021

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΦΑΡΣΑΛΩΝ   Αριθμός 5 / 2021   ΠΡΑΞΗ Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΤΟ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΦΑΡΣΑΛΩΝ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΠΛΑΝΤΑΣ   Αφού έλαβε υπόψη του : 1) Την με αριθμό Δ1α/ΓΠ.οικ. 1293/08.01.2021 ΚΥΑ των Υπουργών Οικονομικών, κ.λ.π. «Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας για […]

Πράξη του Διευθύνοντα το Ειρηνοδικείο Λάρισας για τον αυτεπάγγελτο ορισμό συζήτησης αιτήσεων ασφαλιστικών μέτρων των αρχικών δικασίμων της 17.12.2020

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ ΑΥΤΕΠΑΓΓΕΛΤΟΣ ΟΡΙΣΜΟΣ  ΝΕΑΣ ΣΥΖΗΤΗΣΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΑΞΗΣ  1520 / 2020   Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθ. 60 του ν. 4753/2020, περί οίκοθεν επαναφοράς των υποθέσεων που δεν εκφωνήθηκαν λόγω αναστολής λειτουργίας των δικαστηρίων, και ειδικότερα αναφορικά με τις: αιτήσεις ασφαλιστικών μέτρων με αριθ. εκθ. καταθ. 260/20, 284/20, 248/20, 280/20, 292/20 και […]

Πράξεις του Διευθύνοντα το Ειρηνοδικείο Λάρισας για τον αυτεπάγγελτο ορισμό συζήτησης αυτοκινητικών και εργατικών αγωγών της αρχικής δικασίμου της 22.12.2020

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ   ΑΥΤΕΠΑΓΓΕΛΤΟΣ ΟΡΙΣΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΥΖΗΤΗΣΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΑΞΗΣ   1580 / 2020   Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθ. 60 του ν. 4753/2020, περί οίκοθεν επαναφοράς των υποθέσεων που δεν εκφωνήθηκαν λόγω αναστολής λειτουργίας των δικαστηρίων, και ειδικότερα αναφορικά με τις: εργατικές με αριθ. εκθ. καταθ. 118/2020 και ημερομηνία δικασίμου 22-12-2020, και αυτοκινητικές […]

Πράξεις του Διευθύνοντα το Ειρηνοδικείο Λάρισας για τον αυτεπάγγελτο ορισμό συζήτησης ανακοπών και μισθωτικών αγωγών της αρχικής δικασίμου της 21.12.2020

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ   ΑΥΤΕΠΑΓΓΕΛΤΟΣ ΟΡΙΣΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΥΖΗΤΗΣΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΑΞΗΣ   1578 / 2020   Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθ. 60 του ν. 4753/2020, περί οίκοθεν επαναφοράς των υποθέσεων που δεν εκφωνήθηκαν λόγω αναστολής λειτουργίας των δικαστηρίων, και ειδικότερα αναφορικά με τις: ανακοπές με αριθ. εκθ. καταθ. 230/2020, 363/2019, 256/2020 και ημερομηνία δικασίμου 14-12-2020,   […]

Πράξεις του Διευθύνοντα το Ειρηνοδικείο Λάρισας για τον αυτεπάγγελτο ορισμό συζήτησης αγωγών μικροδιαφορών των αρχικών δικασίμων απο 04.11.2020 έως και 09.12.2020

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ ΑΥΤΕΠΑΓΓΕΛΤΟΣ ΟΡΙΣΜΟΣ   ΝΕΑΣ ΣΥΖΗΤΗΣΗΣ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΜΙΚΡΟΔΙΑΦΟΡΩΝ ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΑΞΗΣ   1401/2020   Έχοντας υπόψη το άρθρο 60 του Ν. 4753/2020 περί οίκοθεν επαναφοράς των υποθέσεων που ματαιώθηκαν λόγω αναστολής λειτουργίας του δικαστηρίου (1.11.2020 έως 9.12.2020) και ειδικότερα αναφορικά με τις με αριθμ. εκθ. καταθ.: 659/2019, 673/2019, 764/2019, 578/2019 και 658/2019 αιτήσεις διαδικασίας […]

Πράξη του Διευθύνοντα το Ειρηνοδικείο Φαρσάλων για τη λειτουργία του δικαστηρίου μέχρι και την 11.01.2021

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΦΑΡΣΑΛΩΝ   Αριθμός 1 / 2021   ΠΡΑΞΗ Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΤΟ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΦΑΡΣΑΛΩΝ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΠΛΑΝΤΑΣ   Αφού έλαβε υπόψη του : 1) Την με αριθμό Δ1α/ΓΠ.οικ. 2/02.01.2021 ΚΥΑ των Υπουργών Οικονομικών, κ.λ.π. «Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας για […]

Πράξη του Διευθύνοντα το Ειρηνοδικείο Λάρισας για τον αυτεπάγγελτο ορισμό συζήτησης αιτήσεως Εκουσίας υπερχρεωμένων της δικασίμου της 03.11.2020

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ                            ΑΥΤΕΠΑΓΓΕΛΤΟΣ ΟΡΙΣΜΟΣ   ΝΕΑΣ ΣΥΖΗΤΗΣΗΣ                                 ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΕΚΟΥΣΙΑΣ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑΣ                                        ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΑΞΗΣ   1563/2020 Έχοντας υπόψη το άρθρο 60 του Ν. 4753/2020 περί οίκοθεν επαναφοράς των υποθέσεων που ματαιώθηκαν λόγω αναστολής λειτουργίας του δικαστηρίου (1.11.2020 έως 1.12.2020), και ειδικότερα αναφορικά με την με αριθμ. εκθ. καταθ. 518/2015 αίτηση εκουσίας δικαιοδοσίας (υπερχρεωμένων) […]

Πράξη της Διευθύνουσας το Ειρηνοδικείο Ελασσόνας για τον αυτεπάγγελτο ορισμό συζήτησης υποθέσεων όλων των διαδικασιών για τη δικάσιμο της 25.01.20201

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ ΑΥΤΕΠΑΓΓΕΛΤΟΣ ΟΡΙΣΜΟΣΝΕΑΣ ΣΥΖΗΤΗΣΗΣ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΑΞΗΣ 96/2020 Έχοντας υπόψη το μέρος Ι του άρθρου 74 παρ.2 του Ν. 4690/2020 (ΦΕΚ Α΄ 104/30.05.2020), περί οίκοθεν επαναφοράς των υποθέσεων που ματαιώθηκαν λόγω αναστολής λειτουργίας του δικαστηρίου (30.10.2020 έως 7.1.2021), και ειδικότερα αναφορικά με τις με αριθμ. εκθ. καταθ.,3/2020 (αγωγή ειδικής […]

Πράξη της Διευθύνουσας το Ειρηνοδικείο Ελασσόνας για τον αυτεπάγγελτο ορισμό συζήτησης υποθέσεων όλων των διαδικασιών για τη δικάσιμο της 11.01.20201

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ ΑΥΤΕΠΑΓΓΕΛΤΟΣ ΟΡΙΣΜΟΣΝΕΑΣ ΣΥΖΗΤΗΣΗΣ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΑΞΗΣ 95/2020   Έχοντας υπόψη το μέρος Ι του άρθρου 74 παρ.2 του Ν. 4690/2020 (ΦΕΚ Α΄ 104/30.05.2020), περί οίκοθεν επαναφοράς των υποθέσεων που ματαιώθηκαν λόγω αναστολής λειτουργίας του δικαστηρίου (30.10.2020 έως 7.1.2021), και ειδικότερα αναφορικά με τις με αριθμ. εκθ. καταθ. 5/2020, […]

Πράξη της Διευθύνουσας το Ειρηνοδικείο Ελασσόνας για τον (επανα)προσδιρισμό δικασίμου εκδίκασης αγωγής τακτικής διαδικασίας

Αριθμός διάταξης (επανα)προσδιορισμού δικασίμου εκδίκασης της με αριθμό έκθεσης κατάθεσης 1/20 αγωγής   94 / 21.12.2020   ( Τακτική διαδικασία )   Αριθμός πινακίου : 1 ( οίκοθεν )     Η ΔΙΕΥΘΥΝΟΥΣΑ ΤΟ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΗΣ   ΕΥΣΤΑΘΙΑ ΚΑΣΤΟΥ   Αφού έλαβε υπόψη του : 1) Το φάκελο της από 13-1-2020 αγωγής που έλαβε […]

Πράξη του Διευθύνοντα το Ειρηνοδικείο Λάρισας για τον αυτεπάγγελτο ορισμό συζήτησης αιτήσεων ασφαλιστικών μέτρων των αρχικών δικασίμων της 10.12.2020 και 17.12.2020

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ                            ΑΥΤΕΠΑΓΓΕΛΤΟΣ ΟΡΙΣΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΥΖΗΤΗΣΗΣ                                        ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΑΞΗΣ 1515 / 2020   Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθ. 60 του ν. 4753/2020, περί οίκοθεν επαναφοράς των υποθέσεων που δεν εκφωνήθηκαν λόγω αναστολής λειτουργίας των δικαστηρίων, και ειδικότερα αναφορικά με τις: αιτήσεις ασφαλιστικών μέτρων με αριθ. εκθ. καταθ. 165/20, 304/20 με ημερομηνία […]

Ορθή επανάληψη της υπ’ αριθμ. 1439/2020 Πράξης του Διευθύνοντα το Ειρηνοδικείο Λάρισας για τον αυτεπάγγελτο ορισμό συζήτησης αιτήσεων Εκουσίας υπερχρεωμένων της δικασίμου της 08.12.2020

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ   ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ                           ΑΥΤΕΠΑΓΓΕΛΤΟΣ ΟΡΙΣΜΟΣ   ΝΕΑΣ ΣΥΖΗΤΗΣΗΣ                                 ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΕΚΟΥΣΙΑΣ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑΣ                                        ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΑΞΗΣ   1439/2020   Έχοντας υπόψη το άρθρο 60 του Ν. 4753/2020 περί οίκοθεν επαναφοράς των υποθέσεων που ματαιώθηκαν λόγω αναστολής λειτουργίας του δικαστηρίου (1.11.2020 έως 14.12.2020), και ειδικότερα αναφορικά με τις με αριθμ. εκθ. καταθ. 367/2017, […]

Πράξη του Διευθύνοντα το Ειρηνοδικείο Λάρισας για τον αυτεπάγγελτο ορισμό συζήτησης αιτήσεως Εκουσίας υπερχρεωμένων της δικασίμου της 08.12.2020

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ ΑΥΤΕΠΑΓΓΕΛΤΟΣ ΟΡΙΣΜΟΣ   ΝΕΑΣ ΣΥΖΗΤΗΣΗΣ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΕΚΟΥΣΙΑΣ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΑΞΗΣ   1511/2020   Έχοντας υπόψη το άρθρο 60 του Ν. 4753/2020 περί οίκοθεν επαναφοράς των υποθέσεων που ματαιώθηκαν λόγω αναστολής λειτουργίας του δικαστηρίου (1.11.2020 έως 24.12.2020), και ειδικότερα αναφορικά με την με αριθμ. εκθ. καταθ. 21/2013 αίτηση εκουσίας δικαιοδοσίας (υπερχρεωμένων) της δικασίμου 8-12-2020. […]

Πράξεις του Διευθύνοντα το Ειρηνοδικείο Λάρισας για τον αυτεπάγγελτο ορισμό συζήτησης υποθέσεων ειδικής (ανακοπές-μισθωτικές) που αποσύρθηκαν κατά το χρονικό διάστημα από 1-11-2020 έως και 15-12-2020

Δείτε τις πράξεις στα συνημμένα αρχεία ΠΡΑΞΗ ΕΠΑΝΑΠΡ. για 11-1-2021 ΠΡΑΞΗ ΕΠΑΝΑΠΡ. για 18-1-2021 ΠΡΑΞΗ ΕΠΑΝΑΠΡ. για 25-1-2021 ΠΡΑΞΗ ΕΠΑΝΑΠΡ. για 1-2-2021 ΠΡΑΞΗ ΕΠΑΝΑΠΡ. για 8-2-2021 ΠΡΑΞΗ ΕΠΑΝΑΠΡ. για 15-2-2021 ΠΡΑΞΗ ΕΠΑΝΑΠΡ. για 22-2-2021 ΠΡΑΞΗ ΕΠΑΝΑΠΡ. για 1-3-2021 ΠΡΑΞΗ ΕΠΑΝΑΠΡ. για 8-3-2021 ΠΡΑΞΗ ΕΠΑΝΑΠΡ. για 22-3-2021 ΠΡΑΞΗ ΕΠΑΝΑΠΡ. για 29-3-2021

Πράξεις του Διευθύνοντα το Ειρηνοδικείο Λάρισας για τον αυτεπάγγελτο ορισμό συζήτησης υποθέσεων ειδικής (εργατικές-αυτοκινητικές) που αποσύρθηκαν κατά το χρονικό διάστημα από 1-11-2020 έως και 15-12-2020

Δείτε τις πράξεις στα συνημμένα αρχεία ΠΡΑΞΗ ΕΠΑΝΑΠΡ. για 9-2-2021 ΠΡΑΞΗ ΕΠΑΝΑΠΡ. για 16-2-2021 ΠΡΑΞΗ ΕΠΑΝΑΠΡ. για 23-2-2021 ΠΡΑΞΗ ΕΠΑΝΑΠΡ. για 2-3-2021 ΠΡΑΞΗ ΕΠΑΝΑΠΡ. για 9-3-2021 ΠΡΑΞΗ ΕΠΑΝΑΠΡ. για 16-3-2021 ΠΡΑΞΗ ΕΠΑΝΑΠΡ. για 23-3-2021 ΠΡΑΞΗ ΕΠΑΝΑΠΡ. για 30-3-2021 ΠΡΑΞΗ ΕΠΑΝΑΠΡ. για 6-4-2021 ΠΡΑΞΗ ΕΠΑΝΑΠΡ. για 13-4-2021 ΠΡΑΞΗ ΕΠΑΝΑΠΡ. για 20-4-2021 ΠΡΑΞΗ ΕΠΑΝΑΠΡ. για 11-5-2021  

Πράξη του Διευθύνοντα το Ειρηνοδικείο Φαρσάλων για τον αυτεπάγγελτο προσδιορισμό για εκδίκαση του συνόλου των υποθέσεων πού αποσύρθηκαν κατά το διάστημα 03.11.2020 – 09.12.2020

ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΦΑΡΣΑΛΩΝ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΗΣ   Αριθμός 138 / 2020   ΠΡΑΞΗ ( οίκοθεν ) επαναφοράς για εκδίκαση του συνόλου των υποθέσεων πού αποσύρθηκαν κατά το διάστημα 03.11.2020 – 09.12.2020 ( πλην των υποθέσεων της νέας τακτικής διαδικασίας που συζητήθηκαν και των υποθέσεων των λοιπών διαδικασιών που συζητήθηκαν εξ’ εγγράφων χωρίς μάρτυρες ή αναβλήθηκαν με δηλώσεις των […]

Πράξεις του Διευθύνοντα το Ειρηνοδικείο Λάρισας για τον αυτεπάγγελτο ορισμό συζήτησης αιτήσεων Εκουσίας υπερχρεωμένων της δικασίμου της 15.12.2020

Δείτε τις πράξεις στα συνημμένα αρχεία 1505-2020ΕΠΑΝΑΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΚΟΥΣΙΑ 5-10-2021 1506-2020ΕΠΑΝΑΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΚΟΥΣΙΑ 12-10-2021 1507-2020ΕΠΑΝΑΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΚΟΥΣΙΑ 6-4-2021 1509-2020ΕΠΑΝΑΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΚΟΥΣΙΑ 20-4-2021 1510-2020ΕΠΑΝΑΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΚΟΥΣΙΑ 25-5-2021

Πράξεις του Διευθύνοντα το Ειρηνοδικείο Λάρισας για τον αυτεπάγγελτο ορισμό συζήτησης αιτήσεων Εκουσίας υπερχρεωμένων κατά το χρονικό διάστημα από 1-11-2020 έως και 1-12-2020

Δείτε τις πράξεις στα συνημμένα αρχεία 1343-2020ΕΠΑΝΑΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΚΟΥΣΙΑ 12-1-2021 1344-2020ΕΠΑΝΑΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΚΟΥΣΙΑ 19-1-2021 1345-2020ΕΠΑΝΑΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΚΟΥΣΙΑ 26-1-2021 1346-2020ΕΠΑΝΑΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΚΟΥΣΙΑ 2-2-2021 1347-2020ΕΠΑΝΑΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΚΟΥΣΙΑ 9-2-2021 1348-2020ΕΠΑΝΑΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΚΟΥΣΙΑ 16-2-2021 1349-2020ΕΠΑΝΑΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΚΟΥΣΙΑ 23-2-2021 1350-2020ΕΠΑΝΑΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΚΟΥΣΙΑ 2-3-2021 1351-2020ΕΠΑΝΑΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΚΟΥΣΙΑ 9-3-2021 1352-2020ΕΠΑΝΑΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΚΟΥΣΙΑ 16-3-2021 1353-2020ΕΠΑΝΑΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΚΟΥΣΙΑ 23-3-2021 1354-2020ΕΠΑΝΑΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΚΟΥΣΙΑ 30-3-2021 1355-2020ΕΠΑΝΑΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΚΟΥΣΙΑ 6-4-2021 1356-2020ΕΠΑΝΑΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΚΟΥΣΙΑ 13-4-2021 1357-2020ΕΠΑΝΑΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΚΟΥΣΙΑ 20-4-2021 1358-2020ΕΠΑΝΑΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΚΟΥΣΙΑ 11-5-2021 1359-2020ΕΠΑΝΑΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ […]