Ορθή επανάληψη της υπ” αριθμ. 1439/2020 Πράξης του Διευθύνοντα το Ειρηνοδικείο Λάρισας για τον αυτεπάγγελτο ορισμό συζήτησης αιτήσεων Εκουσίας υπερχρεωμένων της δικασίμου της 08.12.2020

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ

                          ΑΥΤΕΠΑΓΓΕΛΤΟΣ ΟΡΙΣΜΟΣ   ΝΕΑΣ ΣΥΖΗΤΗΣΗΣ

                                ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΕΚΟΥΣΙΑΣ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑΣ

                                       ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΑΞΗΣ   1439/2020

 

Έχοντας υπόψη το άρθρο 60 του Ν. 4753/2020 περί οίκοθεν επαναφοράς των υποθέσεων που ματαιώθηκαν λόγω αναστολής λειτουργίας του δικαστηρίου (1.11.2020 έως 14.12.2020), και ειδικότερα αναφορικά με τις με αριθμ. εκθ. καταθ. 367/2017, 326/2015, 268/2015, 267/2015, 300/2018, 235/2018, 229/2014 και 186/2018 αιτήσεις εκουσίας δικαιοδοσίας (υπερχρεωμένων) της δικασίμου 8-12-2020.

.ΟΡΙΖΟΥΜΕ αυτεπαγγέλτως νέα δικάσιμο για τη συζήτηση την 21-9-2021, ημέρα Τρίτη και ώρα 09.00π.μ., στο ακροατήριο του δικαστηρίου, του Γραμματέως επιμελουμένου της εγγραφής στο πινάκιο ή έκθεμα και της προς ενημέρωση γνωστοποίησης της σχετικής νέας δικασίμου στους διαδίκους.

                              Λάρισα  11/12/2020

                   Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΤΟ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ

                         Ιωάννης Θεοδωράκης, Ειρηνοδίκης