Ειρηνοδικείου

Πράξεις του Διευθύνοντα το Ειρηνοδικείο Λάρισας για τον αυτεπάγγελτο ορισμό συζήτησης αιτήσεων Εκουσίας Β΄ των δικασίμων απο 30.10.2020 έως και 11.12.2020

Δείτε τις πράξεις στα συνημμένα αρχεία -1Η-1393-2020 ΠΡΑΞΗ ΕΠΑΝΑΠΡΟΔ. ΟΙΚΟΘΕΝ ματαιωθεισών λογω αναστολης λειτουργ. δικαστηρίων – -2Η-1394-2020 ΠΡΑΞΗ ΕΠΑΝΑΠΡΟΔ. ΟΙΚΟΘΕΝ ματαιωθεισών λογω αναστολης λειτουργ. δικαστηρίων – -3Η-1437-2020 ΠΡΑΞΗ ΕΠΑΝΑΠΡΟΔ. ΟΙΚΟΘΕΝ ματαιωθεισών λογω αναστολης λειτουργ. δικαστηρίων – -4Η-1441-2020 ΠΡΑΞΗ ΕΠΑΝΑΠΡΟΔ. ΟΙΚΟΘΕΝ ματαιωθεισών λογω αναστολης λειτουργ. δικαστηρίων -5Η-1442-2020 ΠΡΑΞΗ ΕΠΑΝΑΠΡΟΔ. ΟΙΚΟΘΕΝ ματαιωθεισών λογω αναστολης λειτουργ. δικαστηρίων – […]

Πράξη του διευθύνοντα το Ειρηνοδικείο Φαρσάλων για τη λειτουργία του Δικαστηρίου από 13.12.2020 μέχρι και την 07.01.2021

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΦΑΡΣΑΛΩΝ   Αριθμός 136 / 2020   ΠΡΑΞΗ Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΤΟ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΦΑΡΣΑΛΩΝ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΠΛΑΝΤΑΣ   Αφού έλαβε υπόψη του : 1) Την με αριθμό Δ1α/ΓΠ.οικ.80189/12.12.2020 ΚΥΑ των Υπουργών Οικονομικών, κ.λ.π. «Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας για το […]

Ανακοίνωση του Ειρηνοδικείου Ελασσόνας για τη λειτουργία του Δικαστηρίου μέχρι την 14.12.2020

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                   Λάρισα 6.12.2020 ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣΑριθμ.πρωτ. ΔΥ     ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ   ΄Εχοντας υπόψη τηνυπ΄ αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 76629/28.11.2020 ΚΥΑ των Υπουργών Οικονομικών, Προστασίας του Πολίτη, Εθνικής Άμυνας, Υγείας, Δικαιοσύνης κλπ,αναφορικά με τα έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊούCOVID-19 στο σύνολο της Επικράτειαςγια το διάστημα από τη Δευτέρα 30.11.2020 έως […]

Πράξη του Διευθύνοντα το Ειρηνοδικείο Λάρισας για την (οίκοθεν) επαναφορά για εκδίκαση αιτήσεων ασφαλιστικών μέτρων που επρόκειτο να συζητηθούν στις δικασίμους 19.11.2020, 26.11.2020 και 03.12.2020

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ                            ΑΥΤΕΠΑΓΓΕΛΤΟΣ ΟΡΙΣΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΥΖΗΤΗΣΗΣ                                        ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΑΞΗΣ 1338 / 2020   Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθ. 60 του ν. 4753/2020, περί οίκοθεν επαναφοράς των υποθέσεων που δεν εκφωνήθηκαν λόγω αναστολής λειτουργίας των δικαστηρίων, και ειδικότερα αναφορικά με τις: αιτήσεις ασφαλιστικών μέτρων με αριθ. εκθ. καταθ. 282/20, 194/20 με ημερομηνία […]

Πράξη του Διευθύνοντα το Ειρηνοδικείο Λάρισας για την (οίκοθεν) επαναφορά για εκδίκαση αιτήσεων ασφαλιστικών μέτρων που επρόκειτο να συζητηθούν στις δικασίμους 05.11.2020, 12.11.2020 και 03.12.2020

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ                            ΑΥΤΕΠΑΓΓΕΛΤΟΣ ΟΡΙΣΜΟΣ  ΝΕΑΣ ΣΥΖΗΤΗΣΗΣ                                        ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΑΞΗΣ  1337 / 2020   Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθ. 60 του ν. 4753/2020, περί οίκοθεν επαναφοράς των υποθέσεων που δεν εκφωνήθηκαν λόγω αναστολής λειτουργίας των δικαστηρίων, και ειδικότερα αναφορικά με τις: αιτήσεις ασφαλιστικών μέτρων με αριθ. εκθ. καταθ. 260/20, 166/20, 284/20, 280/20, […]

Ενημέρωση απο το Ειρηνοδικείο Λάρισας για ματαίωση συζήτησης αιτήσεων προσωρινών διαταγών

    Απο το Ειρηνοδικείο Λάρισας λάβαμε την κάτωθι ενημέρωση: «Προς Δικηγορικό Σύλλογο Λάρισας Σας ενημερώνουμε ότι σήμερα 23-3-2020 στο Ειρηνοδικείο Λάρισας, οι προσωρινές διαταγές των 24/2020 και 42/2020 αιτήσεων ν. 3869/2010, ανεβλήθησαν οίκοθεν λόγω ειδικών συνθηκών ( επιβολή του περιοριστικού μέτρου της γενικής απαγόρευσης κυκλοφορίας σε όλη την ελληνική επικράτεια στο πλαίσιο αντιμετώπισης του κορωνοϊού COVID-19 ) για την 28.05.2020, ημέρα […]