Ενημέρωση απο τη Γραμματεία του Ειρηνοδικείου Λάρισας για τον επαναπροσδιορισμό αίτησεων εκουσίας (υπερχρεωμένων) μέσω της πλατφόρμας ν. 4745/2020 για τις δικασίμους μηνός οκτωβρίου 2021

Σας γνωρίζουμε ότι οι υποθέσεις του ν.3869/10 που επαναπροσδιορίσθηκαν μέσω της πλατφόρμας του ν. 4745/2020 και που θα εκδικασθούν τον μήνα Οκτώβριο 2021 είναι οι ακόλουθες:

Δικάσιμος 5-10-2021

337/2018, 486/2018, 11/2018, 72/2019, 235/2018 και 226/2018

Δικάσιμος 12-10-2021

86/2018, 212/2019, 496/2018, 164/2018, 483/2018 και 473/2018

Δικάσιμος 19-10-2021

392/2019, 224/2018, 292/2018, 213/2018, 478/2018 και 90/2018

Δικάσιμος 26-10-2021

205/2018, 469/2018, 470/2018, 481/2018, 490/2018 και 209/2018.

Με εκτίμηση

Η Γραμματέας

ΘΕΟΔΩΡΑ ΚΩΣΤΑΔΗΜΑ