Ενημέρωση από τη Γραμματεία του Ειρηνοδικείου Λάρισας για τον επαναπροσδιορισμό αιτήσεων εκουσίας (υπερχρεωμένων) μέσω της πλατφόρμας ν. 4745/2020 για τις δικασίμους μηνός Δεκεμβρίου 2021

Σας γνωστοποιούμε τις αιτήσεις που θα συζητηθούν σύμφωνα με το ν.4745/2020 (πλατφόρμα) το Δεκέμβριο του 2021.

7-12-2021

114/2019, 336/2018, 441/2018, 474/2018, 347/2015 και 137/2019.

 

14-12-2021

191/2019, 190/2019, 238/2018, 305/2019, 112/2018 και 259/2019.

 

21-12-2021

372/2018, 255/2019, 242/2019, 204/2020, 254/2019 και 167/2019.

Με εκτίμηση

Κωσταδήμα Θεοδώρα