Ενημέρωση απο τη Γραμματεία του Ειρηνοδικείου Λάρισας για τον επαναπροσδιορισμό αίτησεων εκουσίας (υπερχρεωμένων) μέσω της πλατφόρμας ν. 4745/2020 για τη δικάσιμο της 1ης Ιουνίου 2021

Σας ενημερώνουμε ότι οι ακόλουθες αιτήσεις ν.3869/10 με αριθ.καταθ. 271/2019, 472/2018, 92/2018, 330/2015 και 44/2018 έχουν ημερομηνία δικασίμου την 1η Ιουνίου 2021 και ώρα 9.00π.μ.
Με εκτίμηση
Η Γραμματέας
ΘΕΟΔΩΡΑ ΚΩΣΤΑΔΗΜΑ