Αντικείμενα των Γραμματέων του Ειρηνοδικείου Λάρισας

ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ

ΠΡΟΣ

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟ ΛΑΡΙΣΑΣ

Σας στέλνουμε πίνακα με τα αντικείμενα των Γραμματέων του Ειρηνοδικείου Λάρισας και παρακαλούμε να ενημερώσετε τα μέλη σας:

ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΤΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ ΤΟΥ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ

ΓΡΑΦΕΙΟ 13

ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ

ΤΣΟΥΚΑΛΙΔΟΥ ΕΥΘΥΜΙΑ

 

-ΑΠΟΓΡΑΦΑ

-ΑΝΤΙΓΡΑΦΑ ΑΠΟΓΡΑΦΩΝ

-ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ

-ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΤΡΙΤΩΝ

-ΕΦΕΣΕΙΣ ΞΕΝΩΝ ΑΡΧΩΝ

-ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΚΑΣΤΩΝ

ΓΡΑΦΕΙΟ 16

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΣ

ΒΟΥΚΑΤΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

ΠΑΠΑΚΡΙΒΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

-ΜΙΚΡΟΔΙΑΦΟΡΕΣ

-ΝΟΜΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ

ΓΡΑΦΕΙΟ 15

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΣ

ΓΚΟΡΛΑ ΑΝΝΑ

ΜΑΙΜΑΡΗ ΕΛΕΝΗ

-ΤΑΚΤΙΚΗ

-ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΕΝΔΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ

ΓΡΑΦΕΙΟ 15

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΣ

ΤΣΑΚΙΡΗΣ ΜΙΧΑΗΛ

ΦΛΕΓΓΑΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ

-ΕΝΟΡΚΕΣ ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ

-ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

-ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΙ

-ΕΦΕΣΕΙΣ

ΓΡΑΦΕΙΟ 14

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΣ

ΤΣΙΑΝΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

ΜΠΟΥΡΔΟΥΒΑΛΗ ΜΑΡΙΑ

-ΕΙΔΙΚΗ

-ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ

-ΠΡΟΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

ΓΡΑΦΕΙΟ 14

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΣ

ΚΩΣΤΑΔΗΜΑ ΘΕΟΔΩΡΑ

ΔΕΔΟΥΣΗ ΟΥΡΑΝΙΑ

-ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑ

-ΠΤΩΧΕΥΤΙΚΟ

-ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΕΙΣ

-ΣΦΡΑΓΙΣΕΙΣ

Α-ΛΛΑΓΗ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ

-ΑΠΟΓΡΑΦΗ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ

ΓΡΑΦΕΙΟ 11

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΣ

ΓΙΒΡΟΠΟΥΛΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ

ΜΠΑΛΑ ΜΑΡΙΑ

ΣΟΥΛΤΣΙΩΤΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ

ΚΟΥΡΟΥΚΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ

-ΕΚΟΥΣΙΑ Β΄
ΓΡΑΦΕΙΟ 15

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΣ

ΖΙΩΖΙΟΣΓΕΩΡΓΙΟΣ -ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟ

-ΑΡΧΕΙΟΘΕΤΗΣΗ ΤΟΜΩΝ

-ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΤΟΜΩΝ

-ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΝΑ ΔΙΝΕΙ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΚΛΠ

 

 

Λάρισα 13-9-2021

Η Διευθύνουσα του Ειρηνοδικείο Λάρισας

 

 

 

Μπέλλα Καραμίχου