Ενημέρωση απο το Ειρηνοδικείο Λάρισας για προσδιορισμό δικασίμων υποθέσεων Εκουσίας α΄ ηλεκτρονικής πλατφόρμας

Οι υποθέσεις 217/2016, 222/2014, 229/2014, 528/2017, 130/2018 και 509/2017 θα εκδικασθούν στο Ειρηνοδικείο Λάρισας την 7η Σεπτεμβρίου 2021.

Οι υποθέσεις 186/2018, 309/2015, 184/2017, 24/2015, 93/2017 και 510/2019 θα εκδικασθούν στο Ειρηνοδικείο Λάρισας την 14η Σεπτεμβρίου 2021.

Οι υποθέσεις 285/2019, 107/2019, 164/2014, 9/2018, 105/2017 και  334/2018 θα εκδικασθούν στο Ειρηνοδικείο Λάρισας την 21η Σεπτεμβρίου 2021.

Οι υποθέσεις 436/2017, 165/2014 και 295/2018 θα εκδικασθούν στο Ειρηνοδικείο Λάρισας την 28η Σεπτεμβρίου 2021.