Ανακοίνωση της Γραμματείας του Τμήματος Διαθηκών του Ειρηνοδικείου Λάρισας

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 

Σας ενημερώνουμε ότι αιτήσεις δημοσίευσης διαθηκών (δημόσιων και ιδιόγραφων) θα γίνονται δεκτές μέχρι και Τρίτη 27 Ιουλίου 2021.

Εκ νέου θα παραλαμβάνονται αιτήσεις από την Τετάρτη 25 Αυγούστου 2021.

 

Σας ευχαριστούμε πολύ

Εκ της Γραμματείας του

Τμήματος Διαθηκών Ειρηνοδικείου Λάρισας