Ενημέρωση από τη Γραμματεία του Ειρηνοδικείου Λάρισας για τον επαναπροσδιορισμό αιτήσεων εκουσίας (υπερχρεωμένων) μέσω της πλατφόρμας ν. 4745/2020 για τις δικασίμους μηνός Νοεμβρίου 2021

Σας γνωρίζουμε ότι οι αιτήσεις του ν.4745/2020 που θα εκδικασθούν το μήνα Νοέμβριο 2021 είναι οι κάτωθι:

2-11-2021

178/2019, 482/2018, 502/2018, 141/2019, 435/2018 και 197/2020.

9-11-2021

504/2018, 510/2018, 461/2018, 116/2020, 338/2018 και 495/2018.

16-11-2021

494/2018, 484/2018, 498/2019, 559/2018, 67/2020 και 364/2018.

23-11-2021

533/2018, 345/2018, 346/2018, 252/2019, 253/2019 και 54/2019.

30-11-2021

515/2018, 136/2019, 245/2019, 246/2019, 491/2018 και 500/2018.

Με εκτίμηση

Κωσταδήμα Θεοδώρα