Πράξεις της Διευθύνουσας το Ειρηνοδικείο Λάρισας για τον αυτεπάγγελτο προσδιορισμό για εκδίκαση των υποθέσεων πράξεις επαναπροσδιορισμού των υποθέσεων που ματαιώθηκαν λόγω εκλογών κατά τις δικασίμους των 22.05.2023, 23.05.2023 ειδικής διαδικασίας και 23.05.2023 εκουσίας α΄(874/23 πράξη)

Δείτε τις πράξεις στα συνημμένα αρχεία

Συνημμένα αρχεία:
29052023103801
29052023103801 (319 KB)
29052023104030
29052023104030 (455 KB)
29052023104049
29052023104049 (503 KB)
29052023104106
29052023104106 (486 KB)
29052023104135
29052023104135 (485 KB)
29052023113331
29052023113331 (59 KB)
29052023113348
29052023113348 (56 KB)
29052023113404
29052023113404 (57 KB)
29052023113751
29052023113751 (58 KB)