Διευκρινίσεις ως προς την 89/2020 πράξη της Διευθύνουσας το Πρωτοδικείο Λάρισας

ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ 89/2020 ΠΡΑΞΗ

Η κατάθεση προτάσεων και προσθήκης αντίκρουσης νέας τακτικής διαδικασίας, προτάσεων και προσθήκης αντίκρουσης παλαιάς τακτικής διαδικασίας (20 ημερών), αναφέρονται σε περιπτώσεις των οποίων οι προθεσμίες έχουν συμπληρωθεί πριν τις 13-3-2020 και γίνεται προς διευκόλυνση των δικηγόρων και αποφυγή συνωστισμού στη Γραμματεία.
Κατά τα λοιπά ισχύει η αναστολή όλων των προθεσμιών που χορηγήθηκαν με τις σχετικές ΚΥΑ.

Λάρισα, 25 Μαΐου 2020
Η ΔΙΕΥΘΥΝΟΥΣΑ ΤΟ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ
ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΡΑΣΙΔΑΚΗ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΩΝ