Επαναλειτουργία Ειρηνοδικείου Λάρισας για τις υποθέσεις που αναφέρονται στην με αριθ. Β 1588/25.4.2020 ΚΥΑ

Δημοσιεύονται προς ενημέρωση η ανακοίνωση του Ειρηνοδικείου Λάρισας για τα προληπτικά μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας που θα ισχύουν απο 28.04.2020 και εξής καθώς και την ενημερωτική επιστολή του Διευθύνοντα το Ειρηνοδικείο Λάρισας Ειρηνοδίκη κ. Ιωάννη Θεοδωράκη για τις εργασίες που θα πραγματοποιούνται απο σήμερα 28.04.2020 και εξής

Δείτε συνημμένα τα σχετικά έγγραφα