Ανακοίνωση της Διευθύνουσας το Πρωτοδικείο Λάρισας για τον τρόπο εφαρμογής της ΚΥΑ για την αναστολή λειτουργίας των Δικαστικών Υπηρεσιών

201401151849099190Εκδόθηκε πριν απο λίγο ανακοίνωση απο την Διευθύνουσα το Πρωτοδικείο Λάρισας Πρόεδρο Πρωτοδικών κ. Δέσποινα Ρασιδάκη σχετικά με τον τρόπο εφαρμογής της κοινής υπουργικής απόφαση που αφορά την αναστολή λειτουργίας των Δικαστικών Υπηρεσιών στο Πρωτοδικείο της Λάρισας

Το κείμενο της ανανκοίνωσης έχει ως εξής :

«Σήμερα το πρωί, στο Πρωτοδικείο Λάρισας πραγματοποιήθηκε σύσκεψη, υπό την Προϊσταμένη του Δικαστηρίου και την Διευθύντρια της Γραμματείας, για τον τρόπο εφαρμογής της κοινής υπουργικής απόφαση που αφορά την αναστολή λειτουργίας των Δικαστικών Υπηρεσιών, με παρόντες όλους τους προϊσταμένους τμημάτων και εκπροσώπους  του Συλλόγου Δικαστικών Υπαλλήλων Λάρισας.

Αποφασίστηκε ότι από σήμερα και για τις επόμενες 14 ημέρες που αναστέλλεται η λειτουργία των Δικαστικών Υπηρεσιών θα ισχύουν τα ακόλουθα:

  1. Στα Ποινικά Δικαστήρια θα δικάζονται οι υποθέσεις που συμπληρώνεται το ανώτατο όριο προσωρινής κράτησης και οι υποθέσεις για τις οποίες υπάρχει κίνδυνος παραγραφής, τα μεν πλημμελήματα που ο χρόνος παραγραφής τους συμπληρώνεται εντός του χρονικού διαστήματος από την έναρξη της αναστολής μέχρι και την 31-5-2020 και τα δε κακουργήματα που ο χρόνος παραγραφής τους συμπληρώνεται εντός του χρονικού διαστήματος από την έναρξη της αναστολής μέχρι και την 31-1-2021.
  2. Τα Ποινικά Δικαστήρια που έχουν διακοπεί για ημερομηνία εντός του 14ημέρου θα συνεδριάζουν μόνο για να διακόψουν σε νέα ημερομηνία ή να αναβάλλουν ή και να δικάσουν αν συντρέχουν λόγοι παραγραφής.
  3. Θα εκδικάζονται οι υποθέσεις των αυτοφώρων Πλημμελημάτων.
  4. Στα Ασφαλιστικά θα δικάζονται όσες υποθέσεις έχουν ήδη προσδιοριστεί εντός του 14ημέρου και οι νέες αιτήσεις, για τη λήψη Ασφαλιστικών Μέτρων με αίτημα χορήγησης Προσωρινής Διαταγής θα εξετάζονται κατά περίπτωση από τον Πρόεδρο Υπηρεσίας ως προς το επείγον της υπόθεσης, για την κατάθεση της αίτησης.
  5. Στην Ανάκριση θα υπάρχει υπηρεσία για τις Ανακριτικές Πράξεις που έχουν εξαιρετικά επείγοντα χαρακτήρα.
  6. Δεν θα γίνεται καμιά πολιτική δίκη και δεν θα κατατίθεται κανένα είδος δικογράφου, οι δε Γραμματείες των εν λόγω δικαστηρίων δεν θα δέχονται κοινό μέχρι τις 27-3- 2020, καθόσον αναστέλλονται οι νόμιμες και δικαστικές προθεσμίες για τη διενέργεια διαδικαστικών πράξεων, το ίδιο ισχύει και για την κατάθεση ενδίκων μέσων κατά ποινικών αποφάσεων.
  7. Αντίγραφα αποφάσεων θα χορηγούνται, σε όλως εξαιρετικές και επείγουσες περιπτώσεις, και μόνο μετά από έγκριση του εκάστοτε Προέδρου Υπηρεσίας, καθημερινά από 10.00 έως 12.00, σύμφωνα και με την εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών περί μείωσης του ωραρίου.

Εκτός των ανωτέρω αναφερομένων διαδικασιών και εργασιών της Γραμματείας ΟΛΑ τα Τμήματα δεν θα εξυπηρετούν κοινό»

Δείτε αναλυτικά την ανακοίνωση στο συνημμένο αρχείο

Συνημμένα αρχεία:
ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (16 KB)