Πράξη του διευθύνοντα το Ειρηνοδικείο Φαρσάλων Ειρηνοδίκη κ.Αθανασίου Μπλάντα που αφορά στα μέτρα έναντι του κορωνοϊού

Εκδόθηκε από τον διευθύνοντα το Ειρηνοδικείο Φαρσάλων Ειρηνοδίκη κ.Αθανάσιο Μπλάντα,  η συνημμένη πράξη που αφορά στα μέτρα που λαμβάνονται από την υπηρεσία, για προληπτικούς λόγους δημοσίας  υγείας  έναντι του κορωνοϊού COVID-19, και την οποία  δημοσιεύουμε προκειμένου να λάβουν γνώση οι διάδικοι και οι πληρεξούσιοι δικηγόρων αυτών και να προβούν στις σχετικές ενέργειες.